Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Sėlių žemė baltų genčių sąšaukoje

Kupiškio etnografijos muziejaus parengtas projektas „Senoji sėlių žemė baltų genčių sąšaukoje“ vyko nuo 2013 rugsėjo 13 d. iki 2013 rugsėjo 22d. Projekto pagrindinis tikslas – skatinti visuomenę, ypač jaunimą geriau pažinti baltų genčių etninės kultūros paveldą, jį susieti su šiandienos poreikiais, prisidėti prie vietos bendruomenės tradicijų tęstinumo ir savitumo, jų išlaikymo, puoselėjimo o taip pat ir sklaidos. Pasiekti tikslus padėjo aktyvūs darbo metodai neformalioje aplinkoje.

2013 rugsėjo 13 d. Kupiškio etnografijos muziejuje vyko konferencija „ Sėlių žemės mįslė“. Rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams bei mokytojams pranešimą skaitė archeologas Gintautas Zabiela. Po renginio konferencijos dalyviai vyko į pažintinę – mokomąją ekskursiją. 99 mokiniai aplankė Kupiškio, Kerelių, Papilių ir Gaigalių piliakalnius, kuriuos išsamiai pristatė jau minėtas archeologas.

 

 konf  6364

2013 rugsėjo 22d. Kupiškio piliakalnio papėdėje vyko Baltų vienybės dienos šventė. Jos metu senovės baltų atkuriamosios istorijos klubas „Sūduvos tauras“ to laikotarpio kontekste surengė amatininkų XII – XIII a. gyvenvietę. Kurioje demonstravo kario raitelio ginkluotę, įvairius kovos menus, sėlių genties moters kostiumą, senuosius amatus, organizavo žaidimus susirinkusiesiems. Dalyviai individualiai ir grupėmis noriai dalyvavo mokomojoje - pažintinėje veikloje.

Koncertavo Lietuvos ir Latvijos stilizuoto folkloro kolektyvai.

Kaip ir kiekvieną syk, baltų vienybės dienoje buvo verdama medžiotojų sriuba „bliauka“, kurios išdalinta apie 300 dubenėlių šventės dalyviams. Iš to galima spręsti, kiek dalyvių apsilankė Baltų vienybės dienoje.

sduvos tauras      baltaplaukis