Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Tarmės – gyvoji tautos versmė

Projektas „tarmės – gyvoji tautos versmė“ skirtas tarmių metams, kurio įgyvendinimas susidėjo iš dviejų dalių. Projekto pagrindinis tikslas – skatinti visuomenę fiksuoti, domėtis, mokytis ir mylėti tarmes ir bandyti kuo ilgiau jas išlaikyti, ir žinoma gražinti bei turtinti.

Pirmiausiai Kupiškio etnografijos muziejus kartu su Kupiškio kultūros centru bei Salamiesčio pagr. m - kla parengė kupiškėnų tarmės geografinio regiono viktoriną „Kupiškio tarmas lobiai“. Joje dalyvavo Rokiškio r. Pandėlio gimnazijos, Kupiškio r. Šepetos A. Adamkienės pagr. m - klos, Alizavos pagr. m - klos, Salamiesčio pagr m - klos mokinių komandos. Viktorinos metu dalyviai pateiktas užduotis pristatė kupiškėniška tarme. Visoms komandoms netrūko išradingumo, linksmumo, žinių ir gebėjimų. Tačiau vertinimo komisijai reikėjo išrinkti vieną, pačią geriausią komandą. Nugalėtojais tapo Salamiesčio pagr. m – klos mokinių komanda. Dovanas viktorinos dalyviams įteikė Salamiesčio mokyklos direktorius Dalius Žvybas ir Kupiškio etnografijos muziejaus direktorė Violeta Aleknienė.

pondelio mergiotassalamiscio  

 

Antrojoje projekto dalyje vyko muziejuje surengta mokslinė konferencija „ Tarmės – gyvoji tautos versmė“.

Konferenciją pradėjo Kupiškio r. Šepetos A. Adamkienės pagr. m – klos mokinės, kalbėdamos kupiškėniška tarme. Jos parodė literatūrinę kompoziciją „ Kaip laumas lauminėjo“. Merginoms pasiruošti padėjo mokytojos Jūra Sigutė Jurėnienė ir Ramutė Kežienė.

Konferencijoje pranešimus skaitė lietuvių kalbos instituto ir Klaipėdos universiteto specialistės, šiomis temomis:

* Prof.dr. Danguolė Mikulėnienė „Tarmių raida, vertė ir savivertė“;

* Dr. Violeta Meiliūnaitė „Skaitmeninės tarmių gyvenimo prielaidos“;

* Doc. Dr. Asta Balčiūnienė „Šiandieninė kupiškėnų pratarmės sklaida: realijos, problemos, perspektyvos“;

* Dr. Klementina Vosylytė Kupiškėnų tarmės leksika“.

Konferencijoje dalyvavo Rokiškio r. ir Kupiškio rajonų ugdymo bei kultūros įstaigų darbuotojai. Renginį apibendrino Šepetos A.Adamkienės pagr. m – klos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė Ramutė Kežienė.

tarm 3  tarm 1  tarm 2