Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Kupiškėnų klėtys ir klėtelės

                      Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos iš dalies finansavo 2012–2013 metais vykdytą Kupiškio etnografijos muziejaus projektą „Kupiškėnų klėtys ir klėtelės“. Jo metu buvo susisteminta medžiaga apie klėtis ir klėteles esanti Kupiškio etnografijos muziejuje. Surinkta ir apibendrinta medžiaga apie šiuo metu esančias klėtis ir klėteles iš visų Kupiškio rajono seniūnijų: Alizavos, Kupiškio, Noriūnų, Skapiškio, Subačiaus ir Šimonių. Įdomiausios iš jų nufotografuotos ir išmatuotos, bei sugrupuotos, pagal svarbą vietos bendruomenėms, Kupiškio kraštui ir Lietuvos istorijai, (Knygnešių spaudos slėpimas, gegužinės pamaldos, dailininko Kazio Šimonio piešta klėtelė ir panašiai).

                      Apie vykdomus projektus sužinoję sodiečiai talkino muziejininkei Aušrai Jonušytei tikslinant metrikas, užrašant pastatų priklausomybę, įdomesnius juose ar su jais susijusius istorijos tarpsnius.

                      Paruoštas ir atspausdintas 64 puslapių albumas „Kupiškėnų klėtys ir klėtelės“ su apibendrinančiais profesoriaus Jono Minkevičiaus „Klėčių architektūra“ ir istorikės Aušros Jonušytės „Klėčių ir klėtelių įvairovė“ straipsniais. Jono Minkevičiaus „Klėčių architektūra“ ir istorikės Aušros Jonušytės „Klėčių ir klėtelių įvairovė“ straipsnių santraukos, bei albumo nuotraukų pavadinimų vertimu į anglų kalbą.

 kletys   klty

klt       klet

kle    klet