Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Meno ir dvasinės maldos galybė

Konferenciją  „Meno ir dvasinės maldos galybė“, kuri buvo skirta Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios 100 metų jubiliejui paminėti, organizavo Kupiškio etnografijos muziejus. Į šį renginį susirinkę parapijiečiai sužinojo apie bažnyčios istoriją, apie bažnytinės muzikos ir parapijos vaidmenį tikinčiojo gyvenime.

Apie bažnyčios istoriją pasakojo dr. Aldona Vasiliauskienė.

Menotyrininkė Dalia Klajumienė, tyrinėjusi šią vasarą  Kupiškio bažnyčios architektūrą ir dailės paminklus, skaitė pranešimą apie surinktą medžiagą.

Dr. Kun. Vilius Sikorskis savo pranešime „Bažnyčios muzikos tradicijų įtaka katalikų tikėjimo raiškai“ apibendrindamas giesmes jis akcentavo , kad sakralinei muzikai lietuvių liaudies dainų įtaka  yra labai maža. V. Sikorskis priminė, kad svarbiausias giedotojas yra kunigas.

Dr. Kun. Gediminas Jankūnas pranešime „Parapinės bažnyčios vaidmuo tikinčiojo gyvenime“ kalbėjo apie tai, jog parapija – tai žmonių, kuriuos vienija tikėjimas, kaiminystė – nėra atgyvena. Ji turi būti lanksti ir turėti sąlytį su šeimos ir tautos gyvenimu.

Konferencija yra projekto „Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčia – sakralinio meno lobynas“. Renginyje dalyvavo kultūros įstaigų darbuotojai, mokytojai, parapijiečiai.