Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Tautodailininko A. Tučiaus paroda

Antanas Tuius tapybaPauliaus Galaunės ir Adomo Varno premijų laureatas, kilęs iš Kupiškio rajono Kikonių kaimo. Potraukį kurti juto nuo mažų dienų. Pradžioje buvo darbeliai iš molio, nesudėtingi medžio drožiniai. Lankydamas mokyklą, labiausiai laukdavo dailės pamokų, o jo kūrinėlius mokytojai visada atrinkdavo į parodas.

Padrąsintas pažįstamų Kauno meno mokyklos mokinių  1933 m. ryžosi ten mokytis. Tačiau po poros savaičių grįžo į tėvų ūkį – namiškiai neturėjo iš ko mokėti už jaunojo dailininko mokslą. Likęs ūkyje vis dėl to surasdavo laiko ir pomėgiui. Rimčiau tapyti pradėjo tik 1950 metų vasarą, o pirmą kartą A. Tučiaus paveikslus, eksponuojamus Kupiškio muziejaus salėje, lankytojai pamatė 1975 metais. Nuo tada nei viena tautodailininkų paroda neapsieidavo be jo darbų.

A. Tučiaus tapyti darbai buvo eksponuojami Maskvoje, Sankt Peterburge, Rygoje, Varšuvoje tautodailininkų kūrybos parodose.

Paroda iš Kupiškio etnografijos muziejaus rinkinių. 

Paroda eksponuojama A. Petrausko muziejuje iki gegužės 30 d.