Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Mūsų "Obelėlė". Kupiškio vaikų lopšelio - darželio "Obelėlė" ugdytinių paroda, skirta 30 - ies metų sukakčiai.

ObellKupiškio vaikų lopšelio - darželio "Obelėlė" veiklos pradžios data - 1987 m. lapkričio 12 d. Tuo metu įstaiga vadinosi Kupiškio miesto vaikų lopšeliu - darželiu Nr. 4

Įstaigos vedėja nuo įkūrimo iki 1994 m. rugpjūčio 31 d. dirbo Lina Rimšienė. Nuo 1994 m. rugsėjo 1 d. įstaigai pradėjo vadovauti Gelmina Buzienė.

Kupiškio rajono tarybos 1995 m. gruodžio 8 d. sprendimu Nr. 115 įstaiga pavadinta Kupiškio miesto vaikų lopšeliu - darželiu "Obelėlė", o nuo 1999 m. rugsėjo 30 d. Kupiškio rajono tarybos sprendimu NR. 93 įstaiga pavadinta Kupiškio vaikų lopšeliu - darželiu "Obelėlė". 

Nuo 2007 m. vasario 20 d. Kupiškio  vaikų lopšeliui - darželiui "Obelėlė" vadovauja Danguolė Koženiauskienė.

Šiuo metu Kupiškio vaikų lopšelis - darželis "Obelėlė" - 6 grupių ikimokyklinio ugdymo įstaiga, dirbanti nuo 7.00 val. iki 17.30 val. Tėvų patogumui nuo 17.30 val. iki 18.00 val. veikia "budinti" grupė, į kurią sueina vaikučiai iš visų grupių.

Mūsų mažiausieji lanko angstyvojo amžiaus vaikų nuo 2 iki 3 metų grupę. Ikimokyklinio amžiaus yra keturios vaikų grupės ir viena piešmokyklinio amžiaus vaikų grupė. . Mažųjų grupėje yra 15 vaikučių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus grupėse - po 20 vaikų. 

Įstaiga pasirinkusi sveikos gyvensenos ugdymo kryptį: dalyvauja Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų "Sveikatos želmenėliai" veikloje.

Dirba 15 pedagogų: 10 iš jų įgiję aukštajį pedagoginį išsilavinimą, 5 - aukštesnįjį pedagoginį išsilavinimą. 2 neformaliojo švietimo mokytojai su vaikais sportuoja ir moko anglų kalbos. Veikia "Ąžuolo" krepšinio mokykla, Zumba Kids šokių, muzikavimo, vaidybos, dailės būreliai. Didelis dėmesys skiriamas pilietiniam , patriotiniam ugdymui: įgyvendinti projektai "Mas - Kupiškio vaikėliai", "Mano širdelėj trispalvė plazdena", "Atmintis gyva, nes liudija", "Aš myliu Lietuvą". Veiklos metu vaikai sužino apie iškilius gimtinės žmones, gimtosios vietovės praeitį, domisi tautos šventėmis, tradicijomis, papročiais.

Parodoje "Mūsų Obelėlė" eksponuojama nuotraukos, kalendoriai, vaikų piešinukai, auklėtojų ir vaikų sukurtos kompozicijos, karpiniai, įvairiausi meniniai pabandymai per 30 vaikų lopšelio - darželio veiklos metus. Tuose darbuose sudėta daug kūrybiškumo, bendruomeniškumo, darbo ir begalinės meilės. 

Paroda eksponuojama Kupiškio etnografijos muziejaus edukacinėje klasėje nuo šių metų spalio 16 d. iki šių metų lapkričio 17 d.