Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

„Partizanų vadas – Albinas Tindžiulis – Dėdė“

Pagal Kupiškio etnografijos muziejaus parengtą projektą „Partizanų vadas – Albinas Tindžiulis – Dėdė“ sukurtas to paties pavadinimo dokumentinis - vaidybinis filmas. Projekto autorė, Kupiškio etnografijos muziejaus direktorė Violeta Aleknienė, režisierė Vilija Morkūnaitė, operatorius Povilas Vireliūnas.

Yra įtrauktas į filmų festivalį „Jūs mūsų širdyse“ programą. Festivalis skirtas Lietuvos partizanams ir tremtiniams atminti.

Renginys vyks Kauno įgulos karininkų Ramovėje. A. Mickevičiaus g. 18. 2018 m. rugsėjo 29-30 d (www.filmufestivalis.lt)

Tai pirmas filmas, pasakojantis apie Kupiškio krašto rezistencinį judėjimą po Antrojo Pasaulinio karo. Vienas iš partizaninės kovos vadų buvo Albinas Tindžiulis – Dėdė. Tai žmogus, kuris kaip tūkstančiai kitų turėjęs padaryti savo gyvenimo sprendimus sudėtingu ir žiauriu laiku.

Filmo kūrėjai kviečia visus pagalvoti, kokie mes lietuviai esame šiandien ir kas mus vienija, kokios vertybės įkvepia ir jungia.

21521003