Tautvilio Užos fotografijų paroda „Gimtinė širdyje, fotografijose ir knygose“

t1Tautvilis Uža – kraštotyrininkas, fotografas, Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugijos narys, visuomenininkas. Jis gimė 1946 m. kovo 15 d. Laičių kaime, Viešintų apylinkėje, Anykščių rajone.

   1953-1957 m. mokėsi Medinų pradinėje mokykloje, tuo metu veikusioje Laičiuose, 1957-1961 m. – Viešintų vidurinėje mokykloje (Anykščių r.), 1961-1966 m. mokėsi ir baigė Panevėžio hidromelioracijos technikumą, įgijo techniko mechaniko specialybę. 1966-1968 m. T. Uža dirbo Alytaus melioracijos statybos valdyboje Daugų aikštelės baro mechaniku, kartu neakivaizdžiai studijavo inžineriją Lietuvos žemės ūkio akademijoje. 1970-1993 m. dirbo Energetikos statybos tresto Panevėžio mechanizuotoje kolonoje baro mechaniku. 1993-2009 m. dirbo AB „Panevėžio keliai“ mechanizacijos skyriuje, kol išėjo į pensiją. Nuo to laiko Tautvilis daugiau dėmesio skiria savišvietai, kraštotyrinei gimtojo krašto veiklai ir fotografijai.

   Nuo 1970 m. T. Uža gyvena, dirba ir kuria Panevėžyje. Lietuvos Atgimimo laikotarpiu jis buvo aktyvus Sąjūdžio veiklos, Baltijos kelio (1989 m.) Panevėžyje dalyvis ir organizatorius. Be kraštotyros, laisvalaikį skiria bitininkystei, genealogijai, kaimų sunaikintų kryžių atstatymo darbams, yra Viešintų bendruomenės narys.

T. Uža yra aktyvus Lietuvos kraštotyros draugijos Anykščių skyriaus narys: kaupia, užrašo visus – ne tik praeities, bet ir šiandienos įvykius, renka medžiagą apie iškilius kraštiečius, fotografuoja kultūros, istorijos ir tautodailės paminklus bei jų kūrėjus, įamžina surinktą informaciją ateities kartoms išleisdamas kraštotyros knygas. Nuo jaunų dienų fotografavo, fiksavo įvairių švenčių akimirkas, gamtos vaizdus, buvo ekskursijų fotometraštininkas, rengė straipsnius spaudoje. Jo straipsniai, nuotraukos publikuotos periodiniuose ir kraštotyros leidiniuose („Valstiečių laikraštis“, „Panevėžio tiesa“ ir kt.). Taip pat nuotraukos spausdintos Raimondo Guobio ir Algimanto Bekenio kraštotyros monografijoje ,, Viešintos“ (2006 m.).

   2008 m. Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio jubiliejui T. Uža parengė ir išleido albumą „Viešintiškių pražydinta žemė“. Albume pristatyta apie šimtą gražiausiai tvarkomų Viešintų seniūnijos gyventojų bei kitur Lietuvoje gyvenančių kraštiečių sodybų. 2010 m. išleistame prisiminimų rinkinyje „Iš širdies – viešintiškiai“ sudėti nueinantys užmarštin kraštiečių žmonių pasakojimai apie praeitį, tradicijas, šventes, amatus, kolūkinio ir dabarties kaimo buitį, aprašytos esamų ir buvusių įmonių ir objektų (bažnyčios, mokyklų, malūnų, kolūkių) istorijos. 2012 kraštotyrininkas sudarė ir išleido biografinį žinyną- albumą „Talentingieji viešintiškiai“, kuriame pristatė per 40 meno ir dailiųjų amatų kūrėjų, publikuodamas kone 1000 nuotraukų.

   T. Užos nuotrauka panaudota knygos ,,Panevėžys. Senamiesčio gatvė XX a. “ (2014 m.) viršelio iliustracijai. 2014 m. gimtojo krašto praeities tyrėjas sudarė ir išleido išsamią iliustruotą Viešintų mokyklos istoriją ,, Viešintų mokykla lyg vakar palikta“, kurioje mokytojų ir mokinių prisiminimais ir nuotraukomis pristatė antrą šimtmetį pradėjusios mokyklos kelią.

   2017m. išleista penktoji autoriaus sudaryta knyga ,, Viešintų kraštas, kaimai ir žmonės“.

Tai informatyvus, didelės išliekamosios vertės gausiai iliustruotas leidinys.

   Nuo 1962 m. T. Uža fotografuoja ir kaupia fotografijų archyvą. Dalį nuotraukų panaudoja rašydamas knygas, kitas – renkdamas fotografijų parodas. Jos yra laukiamos įvairių Anykščių rajono vietovių bibliotekose: spėjo pabuvoti Anykščių L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje, jos skyriuose: Viešintose, Svėdasuose, Kavarske, Kurkliuose, Staškūniškyje, Burbiškyje, Surdegyje ir kt. Autorius susitinka su tų bibliotekų skaitytojais, papasakoja apie Viešintų kraštą, taip pat demonstruojamų nuotraukų ypatumus. Tuo pačiu papasakoja ir apie jo paties sudarytas (parašytas) ir išleistas penkias knygas.

   2015 m. už savanorišką kultūros sklaidą Lietuvoje T. Uža tapo Lietuvos Respublikos Seimo įsteigto Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio "Tarnaukite Lietuvai" laureatu. Už nuopelnus Aukštaičių krašto kultūrai 2015 m. jam skirta Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kultūros premija . Už taurų darbą, tyrinėjant tautos kultūros paveldą, 2018 m. jis apdovanotas Lietuvos kraštotyros draugijos padėka.

     Parodai „Gimtinė širdyje, fotografijose ir knygose“ autorius pristatė virš 80 fotografijų, kuriose įamžino Viešintų miestelio žmones, kultūrinį gyvenimą, gamtos vaizdus. Mintimis autorius visada su šiuo kraštu, gal dėl to ir kilo noras įamžinti jį nuotraukose, atsiminimuose.

   Paroda eksponuojama Laukminiškių kaimo muziejuje nuo š. m. rugpjūčio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.