Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Fotografijų paroda „ŠIAURĖS RYTŲ LIETUVOS PILIAKALNIAI“

gaigPiliakalniai – tai nuo seno stūksančios kalvos bylojančios apie mūsų praeitį, pagoniškosios Baltų kultūros palikimą. Piliakalniai atsirado apie tūkstantį metų prieš mūsų erą. Jų Lietuvoje šiuo metu priskaičiuojama apie 1000 ir nuolat atsiranda naujų. Beveik pusėje iš jų stovėjo medinės ir mūrinės pilys. Iš piliakalniuose vykdomų archeologinių tyrinėjimų ir ant jų randamų radinių galime spręsti apie protėvių gyvenimą iki kol susikūrė Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. Daug piliakalnių jau yra išnykę, todėl turime susipažinti ir atsakingai saugoti šiuos kultūros paveldo objektus. Piliakalnių, kaip seniausiųjų Lietuvos gynybinių įrenginių, pažinimas neįmanomas be jų tyrinėjimų.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę pasikeitė mokslo ir paminklosaugos sistemos. Tai turėjo įtakos piliakalnių tyrimams. Grynai moksliniai ilgalaikiai kasinėjimai beveik išnyko, užtat gerokai pagausėjo smulkesnių paminklosauginių tyrimų. Pastarieji tapo labiau orientuoti į piliakalnių yrančių dalių ištyrimą. Pagausėjo tyrimų metu gaunamos informacijos pradėjus taikyti pažangius lauko tyrimų metodus.

Piliakalniai po jų apleidimo mūsų dienas pasiekė daugiau ar mažiau apardyti. Jie buvo ariami, iš jų kasamas žvyras, jų šlaitus plovė vanduo, kultūrinius sluoksnius ardė medžiai ir urviniai žvėreliai. Poreikis saugoti piliakalnius atsirado tik XX a. pradžioje.

Kupiškio etnografijos muziejus minint 2017 – uosius, LR Seimo paskelbtus piliakalnio metais, surengė apžvalgomąsias ekspedicijas po piliakalnius. Fotografijų autorės – muziejininkės Aušrelė Jonušytė ir Miglė Zakarauskaitė. Parodoje eksponuojama: Bakšėnų, Likalaukių – Sypsalas, Stirniškių, Kupiškio – Aukštupėnų, Papilių, Gaigalių, Bugailiškių, Kerelių, Vaduvų, Mokšėnų – Laukupėnų, Juodonių, Šeimyniškėlių, Palatavio, Narkūnų ir Daugailių I piliakalnių fotografijos.

Šiandien nepaprastai svarbu konservuoti, restauruoti pilių liekanas, tvirtinti piliakalnių šlaitus, – išsaugoti tai, kas išliko. Juk pilys ir piliakalniai – mūsų protėvių architektūros meno pavyzdžiai – atskleidžia ūkinę ir politinę Lietuvos istoriją, pasakoja apie senuosius lietuvių karybos būdus. Nors mažą jų dalį, bet pavyko įamžinti fotografijose, kurios išliks lyg savotiškos metų kaitos liudininkės.

 

Paroda eksponuojama Adomo Petrausko muziejuje nuo šių metų lapkričio 7 d. iki 2019 m. sausio 30 d.