Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Vytauto Puliko medžio drožinių paroda

pulikasVytautas Pulikas gimė 1937 m. sausio 1d. Migonių k., Šimonių valsčiuje, Kupiškio rajone, Viešintų parapijoje, Antano Puliko ir Akvilės Jurėnaitės- Pulikienės šeimoje. Ten užaugo, sukūrė šeimą ir gyvena iki šiol.

Migonių pradžios mokyklą pradėjo lankyti 1944 m. rugsėjo 1 d., tik ką iš Lietuvos pasitraukus vokiečiams ir užėjus sovietų valdžiai. 1948 m. baigė Migonių pradžios mokyklos keturis skyrius. 1948-1949 m. mokėsi Šimonių progimnazijoje. 1952 m. pradėjo mokytis Viešintų vidurinėje, aštuntoje klasėje.

V. Pulikas pasakojo: ,,Buvau vienas iš aktyvesnių. Todėl dalyvaudavau būreliuose, vaidinimuose, sporto varžybose, spartakiadose ir kitur. Kartais fotografuodavau mokyklos gyvenimą: sportuojančius, šokančius, darančius cheminius bandymus, besimokančius gamtoje su mokytojais, per karinio lavinimo pamokas ir šiaip ką nors veikiančius mokinius su mokytojais. Pradėjau fotografuoti plačiajuosčiu aparatėliu „Komsomolec“. Nuotraukos buvo 6x6 cm dydžio. Vėliau mokytojas Petras Rudinskas paskolino aparatėlį „Moskva 2“. Dabar nuotraukos buvo 6x9 cm. Liepė fotografuoti mokyklos gyvenimą. Laboratorija buvo dūminėje pirtyje. Stalas apkaltas tamsiomis marškomis. Dvi žibalinės lempos, kelios lėkštės chemikalams, du kibirai vandens, lapas stiklo (kažin kaip dabartiniai fotografai padarytų nuotraukos tokioms sąlygom). Tokioms sąlygom darytos nuotraukos išsilaikė daugiau kaip šešiasdešimt metų, nenubluko ir galima pažinti žmones. Išmokiau keletą draugų fotografuoti ir daryti nuotraukas.“

1956 m. spalio 27 d. išvažiavo tarnauti į armiją. Tarnavo Moldavijoje, Ukrainoje- Odesos mieste. 1959 m. lapkričio 27 d., atitarnavęs 37 mėnesius, grįžo į Lietuvą namo. 1963 m. baigė Kupiškio darbo jaunimo vidurinės mokyklos vienuoliktą klasę. 1964 m. vedė Eleonorą Tubelytę (g. 1936 m.). Gyvendami šeimoje susilaukė ir užaugino dukrą Vitaliją ir sūnų Gintarą. Teko dirbti įvairiuose „valdiškuose“ darbuose: Nociūnų tarybiniame ūkyje vairuotoju, Kupiškio tarpkolūkinėje statybos organizacijoje vienuolika metų prie statybos darbų ir kt. Sulaukęs brandaus amžiaus „valdiškuose“ darbuose nebedirba.

pulikas1Nuo vaikystės V. Pulikas pamėgo medžio drožimo darbus. Matyt tai persidavė iš senelio ir tėvo, kurie buvo nagingi, meistravi: ką paimdavo, tą padarydavo. Jo rankose gimsta patys įvairiausi dirbiniai nuo šaukšto iki stogastulpio. Turi du anūkus, tai ir jiems žaislų padrožia. Net miške radęs medžio gumbą, įdomesnį šakų ar šaknų derinį, pataiso, kaip jam patinka. Specialiai medienos savo darbams neieško, bet dažniausiai naudoja liepos, alksnio, klevo medį. Sulaukęs ir garbingo amžiaus savo įdomumui kartais dar išdrožia velnio ar kitokią kaukę, kokį paukštį, žvėrelį, paveikslą. Tad su menu nesiskiria. Teko dalyvauti tautodailininkų parodose net 5 kartus. Parodos buvo Kupiškio muziejuje, Panevėžyje, Migonyse. Meistro drožiniai buvo gerai įvertinti. Apie tai rašė ir spauda. Jo namuose puikuojasi daugybė drožinių ir kompozicijų iš medžio: „Stumbrų medžioklė“ (36x 100 cm), „Gedimino sapnas ( 30x 45 cm), „Vytautas“ (15x 37 cm), „Migonys“ (32x 52 cm), „Išėjo tėvelis į mišką“ (25x 52 cm), „Vytautas Trakuose“ (37x 55 cm), „Laisvė“ (14x 42 cm), „Vilniaus vaizdas“ (45x 55 cm), „Vytis“ (32x 23 cm) ir kt. Drožėjo rankomis sušildytas medis atgyja ir skleidžiamą ypatingą energiją, grožį.

Paroda eksponuojama Laukminiškių kaimo muziejuje nuo 2018-11-02 iki 2019-01-10.