Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Paroda

Niekuomet žmogus nėra toks gražus, koks yra kurdamas.

Menas yra didysis žmoniškumo pranašas daiktų pasaulyje.

Vydūnas.

 

daile1Kupiškio meno mokyklos dailės skyrius įkurtas 1989m. mokyklos direktorės Erikos Mackelienės iniciatyva. Per visus pagrindinio ugdymo metus dailės skyriaus mokiniai mokosi šių disciplinų: piešimo, tapybos, kompozicijos, skulptūros, dailėtyros. Šiuo metu dailės skyrių lanko 68 moksleiviai iš įvairių rajono mokyklų bei gimnazijos, kuriems vadovauja dvi patyrusios, didžiulę pedagoginę patirtį sukaupusios mokytojos metodininkės Rita Laskauskienė ir Rima Kalinkienė bei mokytoja Rimgailė Laskauskaitė, kuri moko pradinio ugdymo mokinius.

Moksleiviai rengia parodas Kupiškio etnografijos muziejuje, kultūros centre, viešojoje bibliotekoje, savo mokyklos patalpose, rajono mokyklose, savivaldybėje, Lietuvos neformaliojo švietimo centre. Ruošia projektus, lanko parodas, dalyvauja edukacinėse programose. Rajono, šalies ir tarptautiniuose konkursuose dažnai tampa laureatais bei diplomantais.

Dailės skyrių lankantys moksleiviai išmoksta dailės abėcėlę ir kūrybiškai taikyti įvairias išraiškos priemones pasirinktuose dalykuose. Tai jauno žmogaus asmeninio gyvenimo kelio pradžia, nebūtinai susijusi su menine kūryba, tačiau maksimaliai atsiskleidžia kiekvieno savasis AŠ, o dailės ir meno pažinimas yra priemonė jo asmenybės tapsme.

Paroda eksponuojama Kupiškio etnografijos muziejaus edukacinėje klasėje nuo šių metu lapkričio 6 d. iki 2018 m. sausio 31 d.