Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Aukštaitiška gryčia laukia svečių!

Kupiškio etnografijos muziejus, prisidėdamas prie regiono plėtros ir darnaus vystymo Kupiškio krašte, įvykdė projektą „Aukštaitiška gryčia – Adomo Petrausko muziejuje“. Jo įgyvendinimas prisidėjo prie labiausiai lankomo Kupiškio rajone objekto aplinkos tvarkymo, padėjo išsaugoti mažosios medžio architektūros paveldo objektą, kurti patrauklią viso Uoginių kaimo aplinką.

Suremontuotoje aukštaitiškoje gryčioje planuojama rengti įvairius renginius. Patalpos pritaikytos atgaivinti senuosius amatus (duonos kepimą, pakišuolių gamybą, audimą, pynimą iš vytelių), taip pat jos tinkamos edukacinėms programoms. Tikimasi, kad atnaujinta gryčia pritrauks daugiau lankytojų bei prisidės prie įvairių socialinių bendruomenės grupių laisvalaikio užimtumo organizavimo, asmeninių poreikių tenkinimo. Įgyvendintas projektas taip pat padės ugdyti pilietiškumą bei savęs kaip, asmenybės, realizavimą visuomenėje.

Remonto metu buvo pakeistas medinis gryčios stogo karkasas, ant jo uždėtas šiaudinis stogas, sudėtos naujos lubos su sijomis, grindys, permūrytas duonkepis pečius, pakeisti supuvę sienų rąstai, sudėtos naujos durys, langai, perstatytas prieangis, viduje nuvalytos pajuodusios ir apipelijusios sienos.

Muziejus, Nacionalinė mokėjimo agentūra ir Kupiškio rajono vietos veiklos grupė projekto „Aukštaitiška gryčia – Adomo Petrausko muziejuje“ vykdymo sutartį pasirašė 2011 m. spalio 27 d. Lėšos buvo gautos pagal vietos plėtros strategiją „Kupiškio rajono integruota 2007-2013 m. vietos plėtros strategija gyvenimo kokybei kaime gerinti“ Nr. 4VP-KP-09-2-002907-PR001, įgyvendinamą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“.

                                                                                                                                                                       Kęstutis Damkus

1 1    2 1

 

 

EZUFKP logo leaders logo  kvvg logo