Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Anykščių Šv. Apaštalo evangelisto Mato bažnyčios vikaro Nerijaus Papirčio fotografijų paroda

img280 mini

 Kviečiame į Anykščių Šv. Apaštalo evangelisto Mato bažnyčios vikaro

Nerijaus Papirčio fotografijų parodą ...ILGAI KRŪTINĖJ ŠILELIS KVĖPUOJA (A. Baranauskas)

lapkričio 23 d. 16.00 val. Kupiškio etnografijos muziejuje.

 

Kunigas Nerijus Papirtis (g.1982 m.) gimė ir augo Utenoje. 2002 m. baigė Utenos A. Šapokosp gimnaziją. Mokykliniais metais, Utenos Dievo Apvaizdos parapijos klebono Sigito Studento pakviestas, patarnavo šioje parapijoje šv. Mišioms. 2002−2008 m. studijavo Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje, 2008 m. rugpjūčio 10 d. buvo įšventintas kunigu. 2008−2011 m. Nerijus Papirtis tarnavo vikaru Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų parapijoje, kartu buvo ir Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos tikybos mokytojas. Nuo 2011 m. rugpjūčio 25 d. iki šiol kun. N. Papirtis yra Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos vikaras. Tai pirmoji personalinė jauno kunigo paroda. Ji buvo sumanyta kartu su Anykščių A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus muziejininkais, 2012 m. vasarą A. Baranausko klėtelės gaubte panorusiais sukurti Anykščių šilelio dvasią. Kunigo fotografijose atsiskleidžia mūsų krašto, gamtos, grožis, užfiksuotas akimirkos laikinume. Romantinis pasakojimas sugretina poeto Antano Baranausko ir fotomenininko pasaulėjautas, sujungia dviejų skirtingų epochų dvasininkus. Kunigo fotografijos tarsi tampa Anykščių šilelio vizualizacija. Kaip Anykščių šilelio medžio bei girios įvaizdžiai tapo romantiniu laisvo gyvenimo simboliu, taip ir N. Papirčio fotografijos įkūnija nesuvaldomą, Šilelio gyvastį, energiją ir šviesą. Kunigas tarsi mus ragina sustoti skubančioje kasdienybėje, skirti bent minutę laiko apsidairyti aplinkui ir atrasti vienintelės akimirkos žavesį.