Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Edukacinis užsiėmimas skulptoriaus Juozo Kėdainio (1915 – 1998) gyvenimas ir kūryba

Gruodžio 20 dieną vyko edukacinis užsiėmimas apie skulptoriaus Juozo Kėdainio gyvenimą ir kūrybą.

Juozas Kėdainis (1915 – 1998) gimė ir augo Karaliūniškio kaime, Kupiškio rajone devynių vaikų šeimoje. Tėvas Justinas ir mama Angelė buvo darbštūs, meniškos sielos žmonės. Mama ausdavo, tėtis dirbo kalviu, darydavo roges, vežėčias. Kadangi popieriaus namuose dažnai nebūdavo, dėl to teko piešti ir papjaustinėti ant tėvo nupjaustytų lentelių. Baigęs Kupiškio progimnaziją ir paskatintas savo pradžios mokytojo Felikso Žikario 1933 m. įstojo į Kauno meno mokyklą. Skulptūrą Kauno meno mokykloje J. Kėdainiui dėstė skulptoriai Juozas Zikaras (1881 – 1994) ir Juozas Mikėnas (1901 – 1964).

Antrojo pasaulio karus metus Juozas Kėdainis praleido savo gimtinėje, Karaliūniškio kaime. Tuo metu mirė skulptoriaus motina, o tėvas susižeidė, dėl to teko sunkiai dirbti ūkio darbus. Nepaisant visų negandų J. Kėdainis niekur nesiskyrė su popieriaus lapu ir pieštuku. Piešė gyvūnus, dirbančius žmones; studijavo gyvūnų anatomiją. Pasibaigus karui, 1945 – 1946 m. skulptorius Kauno vidurinėje mokykloje dėstė piešimą; 1946 – 1951 m. Kauno taikomosios dekoratyvinės dailės institute – piešimą ir skulptūrą. Vėliau, nuo 1951 m. -1989 m. J. Kėdainis dirbo LTSR dailės institute (dab. Vilniaus dailės akadamija) dėstytoju (nuo 1970 m. skulptorius buvo LTSR dailės instituto profesorius). Mirė 1998 m., palaidotas Kaune.

Etnografijos muziejuje yra saugoma apie 100 skulptoriaus sukurtų įvairiausių skulptūros rūšių. Edukacinio užsiėmimo metu su Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos vienuoliktokais bei jų dailės mokytoja Elida Žalnieriūniene buvo patariama skulptoriaus biografija, mėginama išsiaiškinti kokios yra skulptūros rūšys, kokiomis temomis dažniausiai kūrė skulptorius; kaip ir ką mėgo vaizduoti. Taip pat buvo bandoma išsiaiškinti, kaip to laikotarpio Lietuvos realijos įtakojo menininko gyvenimą ir kūrybą.

Vėliau, praktinio užsiėmimo metu moksleiviai bandė įgyvendinti savo kūrybines idėjas popieriaus lape ar lipdant skulptūrą iš modilino.

1 mini 2 mini