Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Paroda „Nacionalumas Lietuvos dailininkų kūryboje“

Žodis LIETUVA yra brangus ir reiškia be galo daug visiems – ypatingai jautrios sielos asmenybei.

Nacionalumo sąvoka ir reikšmė jau XX a. pr. lietuvių kilmės menininkams buvo labai svarbi. Savitumo, tautiškumo paieškos, tradicijų puoselėjimas bei išsaugojimas prasidėjęs su pirmąja Lietuvių dailininkų draugija (1907 m.) tęsiasi lig šiol. Net ir sunkiu sovietų okupacijos laikotarpiu menininkai, o ypatingai dailininkai, nors ir buvo spaudžiami tuometinės valdžios reikalavimų, vis atsisukdavo į savo ištakas, į praeitį, į pradžią, stengėsi išsaugoti savo lietuviškąsias šaknis.

Parodoje eksponuojama Kupiškio etnografijos muziejaus profesionaliosios dailės fondo XX a. vidurio ir antoriosios pusės lietuvių dailininkų darbai. Tai L. Gutausko (g. 1938), V. Palaimos (1911 - 1976), V. Šleivytės (1906 – 1998), S. Džiaukšto (g. 1928), B. Jacevičiūtės-Jėčiūtės (g. 1919), G. Kindurytės-Belžakienės (1900 – 1986), M. Cvirkienės (g. 1942), L. Katino (1907 – 1984), K. Tutkaus (1921 – 1992), M. Mildažytės-Kulikauskienės (g. 1937), P. Paškevičiaus (g. 1921), A. Martinaičio (1939 – 1986), E. Jurėno (1923 – 1993) ir A. Savicko (1919 – 2012) tapybos bei grafikos kūriniai.

Skirtingų laikotarpių ir asmenybių įvairiomis technikomis sukurtuose darbuose matomi įprasti, tradiciniais (nacionaliniais) tapę portreto, peizažo, natiurmorto žanrai ir buitinės scenos. Tradicinės tematikos kūriniuose atsispindi lietuviškos gamtos panorama, išmarginta tėviškės, brangių kampelių motyvais, kasdienė buitis ir paprastas kaimo žmogus, jo vargai ir džiaugsmai; liaudies elementų ir simbolių ieškojimas.

Eksponuojamuose aliejinės ir akrilo tapybos technika sukurtuose darbuose galima pamatyti jau XX a. 4 – ajame deš. susiformavusią lietuviams būdingą ekspresionistinę stilistiką. Pastaroji šiuose menininkų kūriniuose pasižymi staigiu potėpiu, pastozine tamsaus kolorito tapyba, tapusia lietuvių nacionalinės dailės reiškiniu, padedančiu perteikti dramatiškus jausmus, sunkius vidinius, tautinius ir kultūrinius išgyvenimus.

Parodos atidarymas įvyks 2013 m. vasario mėn. 16 d. 13 30 val. Kupiškio kultūros centre (Gedimino g. 40).

 

nacionalumas mini