Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Personalinė Akvilės Čemerytės paroda Adomo Petrausko muziejuje

Penktadienį, gegužės 31 d., A. Petrausko muziejuje vyko renginys, skirtas Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti. Jo metu, muziejaus bokšte, buvo atidaryta septyniolikmetės Kupiškio L. Stuokos Gucevičiaus gimnazistės Akvilės Čemerytės personalinė kūrybos darbų paroda. Ekspoziciją sudarė 20 pačios Akvilės atrinktų kūrinių.

Renginį pradėjo parodos autorė, kviesdama visus lankytojus susipažinti su eksponuojamais darbais. Pristatydama parodą Akvilė pabrėžė, kodėl atidarymas įvyko būtent vaikų gynimo dienos proga: „Visų pirmą – žvelgiant į mane vaikystės toli ieškoti nereikia. Antra – nebūtinai turi būti didelis ir suaugęs, kad kiti vertintų tave ir tavo darbus rimtomis akimis. Noriu, kad, tai žinotų kiekvienas vaikas ir ne tik. Tai vaikų šventė, kurioje pakviestas dalyvauti ir kiekvienas suaugęs. Tapkite bent jos svečiais, nes vaiku būti gera!“. Parodos atidarymo metu, Akvilė ne tik kalbėjo apie savo kūrybą, tačiau taip pat ir atliko dainuojamosios poezijos kūrinius. Pirmąją dainą, Sauliaus Mykolaičio „Nupiešti Pasaulį“, ji paskyrė Tarptautinei vaikų gynimo dienai.

Pasak autorės: „Šią parodą sudaro paskutiniųjų dviejų metų kūrybiniai darbai. Tai lyg paskutiniųjų kūrybos metų pjūvis, kai net ir toks nedidelis laiko tarpas kaip dveji metai, reiškia labai daug, per kuriuos nepaisant neišvengiamo visuose darbuose vyraujančio braižo, jaučiu pažangą, ir jau daug aiškiau matau savo kūrybos vandenų krantus. Didelę parodos dalį sudaro dailės pamokų metų atlikti darbai, taip pat dovanoti darbai, skirti įvairiems jubiliejams ir progoms“.

Į parodos atidarymą A. Čemerytės atvyko pasveikinti Kupiškio muzikos mokyklos mokytoja Rita Stankevičienė, Antašavos pagrindinės mokyklos muzikos mokytoja Zita Lukoševičienė su Kupiškio rajono kultūros centro direktoriumi Rapolu Lukoševičiumi, kurie jaunajai menininkei linkėjo neprarasti jaunatviško maksimalizmo, rasti atspirties tašką savo meno kelyje pabrėžiant „savąjį aš“. Pasak R. Lukoševičiaus, A. Čemerytė yra labai bendraujanti ir atvira, tiesiog priešingybė nusistovėjusiam menininkų stereotipui.

A. Čemerytės lietuvių kalbos mokytoja Jolanta Kireilytė pabrėždama autorės polinkį į meną, atnešė jos rašytą rašinį „Minčių laiptai“, kuriame Akvilė atsiskleidžia kaip meniška asmenybė: „Jos mintys ateina iš vidaus, demonstruoja gilų mąstymą, gilų pasaulį, rodo susidomėjimą menais. Išsiskiria minties gilumu, įvairiapusišku suvokimu, tvirtu ir aiškiu požiūriu“. Autorę sveikino giminės ir artimieji, bei A. Petrausko muziejaus specialistė L. Čemerytė, kuri įteikė padėką už kūrybinę veiklą organizuojant parodą ir palinkėjo sėkmės meninėje veikloje.

A. Čemerytė atlikusi paskutinį savo kūrinį, padėkojo visiems susirinkusiems ir pakvietė juos paskanauti naminiu sūriu ir namie keptu pyragu.

                                                                                                                Laura Čemerytė, A. Petrausko muziejaus specialistė

 

1 2 3
Akvilė Čemerytė
parodos atidarymo metu
parodos atidarymo metu. Pirma iš dešinės A. Čemerytės lietuvių kalbos mokytoja Jolanta Kireilytė

Akvilę Čemerytę sveikina Antašavos pagrindinės mokyklos muzikos mokytoja Zita Lukoševičienė