Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Tautodailininkės Elenos Karpavičiūtės - Jankauskienės kūrybos darbų paroda

E. Jankauskiens kriausGimiau 1952 metais Rokiškio rajone, Pandėlio valsčiuje, valstiečių šeimoje. Lankiau Stenionių pradinę, vėliau – Pandėlio vidurinę mokyklą. Netoli mokyklos gyveno įdomius paveikslus pradėjusi tapyti Monika Bičiūnienė. Dažnai bėgdavome pasižiūrėti jos darbų. Jie paliko man didžiulį įspūdį. Nuo tada lydėjo noras išreikšti save piešiant.

Baigusi Kauno žemės ūkio technikumą, įgijusi buhalterės specialybę, grįžau dirbti į tėviškę. Teko piešti sienlaikraščiams iliustracijas, gaminti sveikinimo atvirukus, kvietimus, rašyti ant gedulo vaikinų juostų. Ištekėjusi išvykau gyventi į Kupiškį. Dirbau AB „Kupiškio agrochemijoje“, vėliau laikraščio „Kupiškėnų žinios“ redakcijoje. Visada svajojau nupiešti savo gyvenimo paveikslą.

2004 metais dėl ligos gavau neįgalumo grupę. Supratau, kad atėjo laikas įgyvendinti ilgai puoselėtą svajonę. Tuomet nutapiau savo pirmąjį paveikslą „Miestas aušroje“. Vėliau nutapiau paveikslus „Kupos slėnio parkas I, II“, „Šunys“, „Kelionė žaroje“, „Mano tėviškė“, „Žiemos žavesys I“, „Kupiškio marios rudenį“ ir kitus. Tapiau peizažus, augalų kompozicijas, gėles. Taip pat pradėjau pinti iš vytelių, gaminti sages, velti papuošalus iš vilnos. 2008 metais Kupiškio tautodailininkai pakvietė dalyvauti meninės kūrybos parodoje. Vėliau dalyvavau ir kitose parodose. Mano tapybos darbai buvo eksponuojami tautodailės darbų parodoje Kupiškio kultūros centre (2009), ataskaitinėje Kupiškio tautodailininkų parodoje Kupiškio viešojoje bibliotekoje (2009). Kupiškio turizmo ir informacijos centre rengiamai tautodailės darbų parodai pateikiau 19 tapybos darbų (2009). Dalyvavau žmonių su negalia Respublikinėje meninės kūrybos parodoje „Rudens saulutė“ Ukmergėje (2009). Už dalyvavimą 2010-2011 m. meninės kūrybos parodose buvau apdovanota Lietuvos žmonių su negalia asociacijos prezidentės R. Kavaliauskaitės padėkos raštais.

2011 m. Kupiškio kultūros centre vyko mano kūrybos darbų paroda – pristatymas. Eksponavau aliejiniais dažais tapytus, pastele pieštus paveikslus, iš vytelių pintus ir iš vilnos veltus darbus, siuvinėtus biseriu paveikslėlius, sukurtą segių kolekciją. Mano kūryba buvo įvertinta ir buvau priimta į Lietuvos tautodailininkų sąjungą. 2012 metais tapybos darbus ir veltų iš vilnos bei atliktų mišria technika segių kolekciją eksponavau Kupiškio rajono A. Petrausko etnografiniame muziejuje.

2013-2014 m. dalyvavau Kupiškio tautodailininkų ataskaitinėse meninės kūrybos parodose, projekte „Kupiškio krašto bažnyčios“. Kupiškio Kristaus žengimo į dangų bažnyčios 100 metų jubiliejaus proga už tapybos darbus „Kupiškio Kristaus žengimo į dangų bažnyčia“ ir „Alizavos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia“ buvo įteikta padėka už sakralinio liaudies meno sklaidą. Šie darbai buvo eksponuoti Kupiškio tautodailininkų meninės kūrybos parodoje Palėvenės dvare, vėliau – Lietuvos Respublikos Seime.

                     2015 m. trys tapybos darbai dalyvavo Trečioje respublikinėje primityviosios tapybos darbų parodoje – konkurse M. Bičiūnienės premijai laimėti ir buvo eksponuoti Lietuvos nacionaliniame muziejuje. Buvau apdovanota padėkos raštu ir pinigine premija.

Kūryba tartum šauksmas, į kurį turėjau atsiliepti. Džiaugiuosi, kad galiu save išreikšti per kūrybą.

Elena Karpavičiūtė - Jankauskienė.

Paroda eksponuojama Uoginių k. amatų centre 2016.06.02 - 2016.06.30

Audronės Užtupienės kūrybos darbų paroda "Ieškojimų vingiai"

             ATOSLGISAudronė Užtupienė gimė 1985 m. balandžio 19 d. Anykščių rajone, Troškūnuose. Dirba Alizavos pagrindinėje mokykloje dailės ir technologijų mokytoja, Salamiesčio pagrindinėje mokykloje – technologijų mokytoja. Baigė Šiaulių universiteto dailės ir technologijų studijas. Besimokant universitete, atliekant įvairias užduotis kilo noras išbandyti įvairias technikas, medžiagas.  

             Ieškoti, kurti skatino ir mokytojų kūrybos parodos „Kūrybos erdvės“. Dalyvavo visose, o šiais metais buvo jau 14 – oji. Parodoje eksponuojami kūrybos darbai atlikti įvairia technika. Paskutiniu metu atsiranda daugiau ieškojimų su tekstile. Parodoje yra keletas nuotraukų iš kelionių, nes jau keletą vasarų su džipų klubo nariais vyksta į ekspedicijas: Karpatai, aplink Ladogos ežerą, Kolos pusiasalis, Lenkija.

            Kūryba išlaisvina nuo kasdienių rūpesčių, suteikia galimybę save realizuoti, suteikia kūrybinį džiaugsmą.

            Paroda eksponuojama Laukminiškių kaimo muziejuje nuo 2016.06.02- 2016.07.30

Kupiškio rajono Alizavos pagrindinės mokyklos mokinių kūrybos darbų paroda "Vasaros spalvos", skirta dailininkės V. Šleivytės 110-osioms gimimo metinėms

JAUNIKLISGražiausias ir spalvingiausias metų laikas yra vasara. Ji mus džiugina žiedais, spalvomis ir gražiomis akimirkomis. Nenuostabu, kad visi  nekantriai laukia vasaros atostogų.  

Alizavos pagrindinės mokyklos 5 – 10 klasių mokiniai, pasirinkę įvairias raiškos priemones, bandė greičiau pasikviesti vasarą. Darbus kūrė dailės, technologijų pamokose ir neformalaus ugdymo užsiėmimų metu. Mokiniai noriai išbandė tapybą ant šilko, įvairius tekstilės, popieriaus, medžio darbus. Parodoje „Vasaros spalvos“ yra tapybos, piešimo, aplikacijos ir medžio darbų. Eksponuojami įvairia technika atlikti darbeliai, kurie skirti dailininkės Veronikos Šleivytės 110-osioms gimimo metinėms. Mokinius kūrybos džiaugsmo moko mokytojai Audronė Užtupienė ir Eimutis Sarsevičius.     

Linkime visiems puikių, įsimintinų vasaros atostogų ir geros nuotaikos!              

Dailės ir technologijų mokytoja Audronė Užtupienė

Paroda eksponuojama V. Šleivytės paveikslų galerijoje nuo 2016.06.01- 2016.07.30

 

Neformaliojo vaikų švietimo programa

NVS1NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMA

„ETNO pavasarėlio papročiai“ finansuojama iš ES projekto

„Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“

 (Sutarties Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-01-0001) lėšomis.

„ETNOpavasarėlio papročiai“ – neformalaus ugdymo programa 6-7 amžiaus vaikams. Programa vykdoma nuo 2016 m. vasario 1 d. iki liepos 1 d.

Jos pagrindinis tikslas – supažindinti ar gilinti žinias apie etnokultūrinių pavasario švenčių papročius ir susijusius darbus, užsiėmimus, mokytis gaminti tradicinius patiekalus, juos puoselėti ir propaguoti savo šeimose, skatinti Lietuvių etninės kultūros pažinimą, tautinio tapatumo bei savimonės ugdymą, siekiant išsaugoti tautinį identitetą bei krašto regioninius savitumus.nvs2

Tai pažintis ir pažinimas pagrindinių pavasario švenčių (Užgavės, šv. Velykos ir Jurginės). Šių švenčių papročiai, tautosaka, su jomis susiję darbai ir tradiciniai patiekalų gamyba (sulos praleidimas ir „limonado“ gamyba, duonos kepimas, „čiupnyko“ darymas, sviesto mušimas ir kt.)

Vaikai laisvu popamokinės veiklos metu turi galimybę užsiimti turininga veikla, ne tik teoriškai, bet ir praktiškai prisiliesti prie kalendorinių švenčių organizavimo ir pasiruošimo darbų. Tautosakos ir papročių mokymasis lavins vaikų meninius, kūrybinius, muzikinius gebėjimus. Bendraujant su panašių pomėgių vaikais bus lavinamas bendruomeniškumo ir socialumo poreikis.

nvs3

 

Lietuvos muziejų kelias, dvarų kelio programa

 1-Adomynes dvaro_rumai-nuo_parko2016 m. Birželio 27–30 d.

Kupiškio etnografijos muziejus

Adomynės dvaras (Kupiškio r., Adomynė), tel. (8 459) 354 39

Rokiškio ir Kupiškio rajonų tautodailininkų pleneras ,,Adomynės dvaro labirintai“. Kupiškio ir Rokiškio rajonų tautodailininkai fiksuos Adomynės dvaro erdves, architektūrines detales, vidaus interjero elementus. Pleneras nemokamas.

Birželio 27–liepos 5 d.3-Dvaro rumu_fragmentas_nuo_Levens_upes_puses

Kupiškio etnografijos muziejus

Žemutinės Palėvenės Komarų dvaras, Stirniškių kaimas, Kupiškio rajonas, tel. (8 459) 354 39

Profesionalaus meno pleneras „Kupiškio krašto dvariškių kultūrinė erdvė“. Dailininkai profesionalai fiksuos Kupiškio krašte gyvenusiųdvariškių kultūrinę erdvę: parkus, bažnyčias, klebonijas, dvarus ir kt. Pleneras nemokamas.

4 Dvaro_rumai_1904Liepos 5 d.

Kupiškio etnografijos muziejus

Žemutinės Palėvenės Komarų dvaras, Stirniškių kaimas, Kupiškio rajonas, tel. (8 459) 354 39

Plenero „Kupiškio krašto dvariškių kultūrinė erdvė“ pristatymas, kurio metu bus rodoma Baltijos kamerinis operos teatro opera ,,Eugenijus Oneginas“. Renginys mokamas.

Liepos 6 d., 12 val.

Kupiškio etnografijos muziejus

Gedimino g. 2, Kupiškis, tel. (8 459) 354 39

Architekto Arūno Paslaičio tapybos darbų parodos „Aukštaitijos krašto dvarai“ atidarymas. Bus eksponuojami Aukštaitijos regiono dvarai, jų griūvėsiai, buvusios vietos. Atidarymo metu Rokiškio krašto muziejus pristatytys dvarininkų Tyzenhauzų drabužių kolekciją. Renginio metu Anykščių kultūros centro šokėjai šoks dvaro aplinkos šokius. Parodos pristatymas nemokamas, paroda veiks iki rugpjūčio 20 d. Parodos lankymas nemokamas.

Senųjų pinigų, dokumentų, knygų paroda iš Adomo Petrausko muziejaus rinkinių

20160507 125622Adomas Petrauskas savo gyvenimą paskyrė etnografijos, istorijos eksponatams rinkti. Pirmiesiems lankytojams jo muziejus duris atvėrė 1969 metais, kuomet savarankiškai parengtoje ekspozicijoje lankytojai galėjo susipažinti su etnografiniais rakandais, archeologiniais radiniais. Draugai, giminaičiai, pažįstami ar visai prašalaičiai pastebėję A. Petrausko entuziazmą kaupti įvairias senienas sunešė galybę muziejininko akiai svarbių daiktų, kurie nugulė kaip eksponatai į muziejaus fondus.

Šiuo metu Uoginių Amatų centre galima išvysti A. Petrausko surinktų senųjų pinigų, dokumentų, knygų parodą. Parodoje galima išvysti tarpukario dokumentų, Carinės Rusijos banknotų, Antrojo Pasaulinio karo metu apyvartoje buvusių vokiškų markių, sužinoti, kas yra „boratinka“ ir kiek jai metų. Atverti muziejaus rinkiniai suteikia galimybę pasigrožėti senosiomis religinėmis knygomis – biblijomis, brevijoriais, maldaknygėmis, kurioms jau net po 100 ar net 200 metų. Ši paroda kviečia ne tik pasižiūrėti senienų, bet kartu pagalvoti, jog šie daiktai kažkada seniai buvo kažkieno nuosavybė ir gyveno savo gyvenimus...

 Paroda eksponuojama Uoginių k. amatų centre 2016.05.03 - 2016.05.30

Rokiškio rajono tautodailininkų kūrybos darbų paroda "Mūsų kaimynų kūryba"

20160507 085519Tau­to­dailė, egzis­tuo­dama paraleliai su pro­fe­sio­na­liąja daile, yra svarbi etno­kul­tū­ros, tau­tos dva­si­nės ir mate­ria­li­nės kul­tū­ros dalis. Šis liaudies menas turi didelę reikšmę tiek mūsų suvokimui apie praeitį, tiek apie dabartį. Tautodailė  puoselėja ne tik modernią kultūrą ir tautinės savimonės ugdymą, bet ir nutiesia tiltą tarp mūsų ir to, kas leidžia pajusti savo išskirtinumą pasaulyje. Ji glau­džiai susi­jusi su tau­tos pasau­lė­jauta, bui­timi, papro­čiais, apei­go­mis. Todėl sava­moks­lių liaudies meni­ninkų kūri­niai turi šimt­me­čių tau­tos kul­tū­ros tęs­ti­numo bei funk­cinį, deko­ra­ty­vųjį, tai­ko­mąjį pobūdį. Šios savy­bės pui­kiai atsi­sklei­džia ir mūsų kaimynų, rokiškėnų, kūryboje.

Šiuo metu A. Petrausko muziejuje eksponuojami keturių talentingų rokiškėnių. Lialachan Jegorovos, Romos Stainienės, Irenos Stasikelienės ir Marijonos Mieliauskienės tapybos darbai. Sušildyti širdies ir rankų šiluma, šie subtilūs, spinduliuojantys tapybos darbai džiugins kiekvieną, prisilietusį prie šių nuostabių darbų.

Paroda eksponuojama A. Petrausko muziejuje 2016.05.03 - 2016.06.30

"Gegužina pas Patrausko Adomų"

Išsamesnės renginio programos ieškokite žemiau (aktualijose)

Renginys nemokamas!

Leidinys1

Programos "Senovinis kalendorius mažiesiems" ir lavinamųjų dailės būrelio "Paletė" darbų paroda

vaik paroda geguKupiškio mokyklos „Varpelis“ ugdytiniai kovo 7 d. dalyvavo programoje „Senovinis kalendorius mažiesiems“. Ją vedė muziejaus darbuotoja Kristina Jokimienė. Vaikučiai sužinojo senovinius mėnesių pavadinimus, ką kiekvieną mėnesį senieji žmonės sodino, sėjo, ar laikėsi senųjų prietarų ir patarimų... Taip pat kiekvienas programos dalyvis gamino savąjį kalendorių, kuriuo pasipuošę grįžo į namus. Dar vieną kūrybinę užduotį vaikai sužinojo burtų keliu. Jų buvo keturios: „Vasara“, „Pavasaris“, „Ruduo“ ir „Žiema“. Svarbiausia, kad tie kūriniai būtų sukurti iš antrinių žaliavų ir atspindėtų temą. Po ilgo kūrybinio proceso vaikai ir jų auklėtojos panoro savo darbus eksponuoti muziejuje ir pradžiuginti lankytojus. Pasitelkę lavinamųjų klasių dailės būrelis „Paletė“ ugdytinius ir jų vadovę Laurą Velutienę užpildė visą edukacinės klasės erdvę gražiais vaikų darbais. Būrelio veiklos darbeliai: pintos vazelės (13 vnt.) ir paveiksliukai (10 vnt.).

Kviečiame pasigrožėti, vienas kitą papildančių veiklų, darbais! 

Paroda veiks 2016-05-02 – 2016-06-30; Kupiškio etnografijos muziejus, Edukacinė klasė.

Kupiškio rajono Antašavos pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokinių dailės būrelio „Teptukas“ kūrybos darbų paroda „Pavasario džiaugsmai“.

Pavasario ypsena. Inesa Virbickait. Vakins kreidels. 3kl. 21x30cmIlgai lauktas pavasaris jau keliauja po mūsų kiemus, laukus, miškus. Visur jis palieka savo pėdsakus. Smalsūs vaikų žvilgsniai stebi pavasario gamtos pabudimą.

Piešimas - vienas iš mėgstamiausių vaikų užsiėmimų. Išmėgindami kuo daugiau piešimo būdų ir priemonių, mokiniai stengėsi pavaizduoti pradedančias žydėti gėles, pievas, nusidažančias žaliai, pienių šypsenas ir paukščių čiulbesį. Parodoje pamatysite virš 20 įvairia technika sukurtų kūrybos darbų.

Su atgimstančia gamta ir visų mūsų sielose skleidžiasi gerumo, meilės, džiaugsmo gėlės.

Pasinaudokime mums gamtos teikiamais malonumais ir gyvenimas nušvis naujomis spalvomis!

Antašavos pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokinių dailės būrelio „Teptukas“ vadovė

Birutė Kairienė

Paroda eksponuojama Laukminiškių kaimo muziejuje  nuo 2016.05.02 - 2016.05.31 

Kupiškio rajono Skapiškio pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokinių kūrybos darbų paroda ,,Pavasario žingsniai“

Jau šypsos saulelėPakalnuts. Dovil Dilyt. 7m. Guaas. 21x30 cm

Kaitri ir graži,

Jau šniokščia upeliai

Didi ir maži.

Pavasaris žengia

Grožybių keliu

Ir apsiaustu dengia

Jau žemę žaliu.

Jau vėl bijūnėliai,

Vėl rūtos žydės;

Miške čiulbuonėliai

Gražiai vėl čiulbės.

(Vincas Vitkauskas)

    Pavasaris - saulėtas, šviesus, šiltas, nuostabus metų laikas. Jis žengia pas mus trimis sparčiais žingsniais, su kiekvienu atnešdamas vis daugiau šviesos ir šilumos, dovanodamas daug džiugesio mūsų širdims.

    Žvalgydamiesi pro langą ir vis laukdami šilto pavasario pradinukai ėmėsi darbo. Vaikai labiausiai mėgsta kurti, piešti, tapyti įvairiomis technikomis. Vaikų piešiniuose pavasaris  - tai pirmieji bundančios gamtos vaizdai, bitutės,  paukšteliai, mėlynos žibučių akys, nedrąsios pakalnutės, ryškiaspalvių tulpių laukas... Visa tai matyti pradinukų piešiniuose. Juos dailės paslapčių moko mokytojos Gitana Sriubiškienė ir Dalia Petrulytė.

    Šioje „Pavasario žingsniai“ parodoje eksponuojama virš 20 piešinių. Jie atlikti įvairia technika: spalvotais pieštukais, guašu, flomasteriais, mišria technika.

   Galbūt šilti vaikų kūrinėliai prišauks šiltesnius orus? Mažieji dailininkai jums linki geros nuotaikos, saulėto ir džiaugsmingo pavasario !

   Mokytoja Gitana Sriubiškienė

   Paroda eksponuojama V. Šleivytės paveikslų galerijoje  nuo 2016.05.02 - 2016.05.31 

 

L. Šakalienės paroda "Aristokratiškos damos"

 Loreta akalien   Loreta Gabriūnaitė- Šakalienė gimė 1988 m. vasario 3 d. Jonavoje.1996 m. atvyko į Kupiškio kraštą, Laukminiškių kaimą. Mokėsi Virbališkių pagrindinėje mokykloje. 2003-2006 m. lankė Kupiškio muzikos mokyklos dailės skyrių, kur susidomėjo lipdyba, moliu. 2007 m. baigė  L. Stuokos-Gucevičiaus gimnaziją. Dabar gyvena Vaivaduose, Panevėžio rajone.

   Loretos Kupiškio muzikos mokyklos dailės skyriaus baigimo darbas buvo lėlės padarytos iš molio. Molis buvo ta  medžiaga, kuri pakluso Loretai. Dabar ji neturi galimybių dirbti su moliu, todėl pasirinko  gipsą. Kū-rybinis darbas jaunai moteriai yra galimybė pabėgti nuo kasdienių darbų ir rūpesčių. Idėjų kaip turi atrodyti lipdoma lėlė Loreta semiasi iš įvairių šaltinių, bet labiausiai ją žavi tos suknelės, kuriomis apsirengusios moterys iš senų filmų apie kaubojus. Šiam darbui reikia užsidegimo, kruopštumo, rankų miklumo, ramios aplinkos, ištvermės, lakios vaizduotės. Moteriškas figūras padaryti užtrunka 3-10 valandų, o vyriškas- ir iki kelių parų. Dailiosios lyties atstovės kuriamos ant butelio, o vyriškas figūras tenka gaminti daug ilgiau, nes daug laiko atima kojos. Neįprastą gaminimo būdą kūrėja atrado po ilgų paieškų ir bandymų.

  „Lėlės yra puošniausias dalykas, juk ją gali padaryti pagal savo fantaziją. Galima išpuošti iki smulkiausių detalių, net blizgučiais, karoliukais, vytelėmis, akmenukais dekoruoti. Bet man gražiausia natūralaus gipso, visiškai balta lėlė. Tada būna švari, natūrali jauna mergaitė. Visas lėles darau be veido, yra tik kontūrai. Nors bandžiau veido bruožus piešti ir pieštuku, ir tušinuku, ir guašu, bet negražu. Tada visas dėmesys krypsta ne į suknelę, o veidą. O man norisi, kad veidas liktų paslaptingas, nebylus, o moters grožį perteiktų apdaras.

   Lėlės man yra didžiausia puošmena, gracija, net nemoku įvardyti, kas mane prie jų taip stipriai traukia. Gal kad vaikystėje neturėjau tokių gražių žaislų. Pirmąją savo Barbę labai saugojau, net pamenu, kaip ji atrodė, todėl buvau padariusi ir jos kopiją“, –pasakojo menininkė.

    Loretos Šakalienė sukūrė virš šimto lėlių, daug vazų, papuoštų šampano butelių, drambliukų, nuotraukų rėmelių ir kt. Tačiau jos namuose liko tik kelios lėlės, nes tik gimusios  jau tuoj pat suranda naujus šeimininkus. Ji džiaugiasi, kad darbai patinka ne tik vaikams, bet ir suaugusiems.

   Parodoje eksponuojama 16 gipso lėlių- aristokratiškų damų ir visos jos skirtingos, įdomios, elegantiškos ir paslaptingos.

 

Paroda eksponuojama V. Šleivytės paveikslų galerijoje 2016.03.01 - 2016.04.30

 . 

G. Ivanauskaitės paroda "Gamtos spalvų paletė"

    Gema Ivanauskait. Aguon laukas. 2014 m.Tempera kartonas. 63x44DSC06608 2Gema Ivanauskaitė gimė 1982 m. sausio 20 d. Virbališkių k. Kupiškio rajone.

    1988 – 1997 m. mokėsi Virbališkių pagrindinėje mokykloje. Jau tuomet mergaitės polinkį į meną pastebė-jo dailės mokytoja Jolanta Knizikevičienė, kuri aktyviai skatino dalyvauti įvairiuose dailės konkursuose. Dažnai lydėjo sėkmė.

    Nuo penktos klasės Gema, paskatinta mamos, lankė Kupiškio muzikos mokyklos Dailės skyrių (nuo 2011 m. Kupiškio meno mokykla). Teko dalyvauti įvairiuose rajoniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose piešinių konkursuose. Šią mokyklą baigė 1997 m. Tada buvo užsibrėžtas gyvenimo tikslas - baigti aukštesnius mokslus susijusius su daile (tapyba).

2001 m. pasirinko dailės studijas ir įstojo studijuoti į Kauno taikomosios dailės mokyklą, kurioje įgijo interjero apipavidalintojo specialybę su gėlių komponavimo specializacija. Toliau tęsė studijas susijusias su menu Kauno kolegijos J.Vienožinskio menų fakultete. 2008 m. buvo suteiktas dailės profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija (papildoma šaka dailioji keramika).

  Dabar gyvena Vilniuje ir dirba floriste. Darbas susijęs su kūryba, meninėmis išraiškomis. Jis teikia daug malonumo širdžiai. Laisvalaikiu užsiima tapyba. Šiuo metu tapo su akriliniais dažais ant drobės. Mėgsta natiurmortą, peizažą, kuriems impulsą suteikia gamta. Ji traukia paslaptimi ir grožiu – tiek detalėmis, tiek visuma ir harmonija. Tapydama išlieja savo jausmus, emocijas, nuotaiką, išgyvenimus. Peizažai atspindi gyvenimo būsenas. Visi skiriasi vidine nuotaika, paslaptimi.

    Gema mąsto: ,,kad kūrybinis procesas prasideda jau tada, kai uždažau drobę, pagaunu "cinkelį" ir darbas pajuda . Paveikslo gimimas priklauso nuo daugelio aplinkybių: tai ir nuo mano nuotaikos, aplinkos, drobės dydžio.“

   Parodoje eksponuojama virš 30 kūrybos darbų atliktų įvairia technika.

Paroda eksponuojama Laukminiškių k. muziejuje 2016.03.01 - 2016.04.30

Gegužinā pas Patrausko Adomų!

 2016 m. gegužės 20 d. 17 val. Adomo Petrausko muziejuje, Uoginių km., Kupiškio raj.

Muziejininkams svarbi gegužės 21 d. – Europos muziejų naktis. Jai paminėti Kupiškio etnografijos muziejus ir Jaunimo centras organizuoja teatralizuotą renginį jaunimui  „Gegužinā pas Patrausko Adomų“. Meskit visus rūpesčius ir darbus, pasiimkit draugus, gerą nuotaiką, šiltą ir patogų apdarą – visi į Adomo Petrausko muziejų. 

 01 Eleonoros-Kersulienes

Nuotrauka Kupiškio etnografijos muziejaus. Jaunimas ant Kerelių piliakalnio.

Programa:

1. Parodos pristatymas „Senovines gegužines prisiminus“.  

Tarpukario ir pokario laikotarpio senųjų gegužinių ir jaunimo pasilinksminimų fotografijų ir drabužių paroda.

2. Stilizuotas gegužinės pristatymas.

Šepetos A. Adamkienės pagrindinės mokyklos dramos būrelis (vad. J. S. Jurėnienė).

3. Liaudies dainos ir tradiciniai šokiai, rateliai.

Kėdainių rajono savivaldybės kultūros centro Kalnaberžės skyriaus, vaikų liaudiškos muzikos kapela „Siručiukai“ (vad. H. Docius).

Salamiesčio pagrindinės mokyklos folklorinis ansamblis „Vijūnytė“ (vad. A. Pustovaitienė)

Kupiškio P. Matulionio progimnazijos folklorinis ansamblis „Zbitkai“ (vad. D. Palionienė)

4. Programa „Tautiniai šokiai“

Kupiškio kultūros centro šokio studijos „Račiupėlis“ (vad. J. Jankauskienė) tradicinių šokių mokymas.

5. Vaidinimas „Užupečkio paveikslaliai“

 Kupiškio kultūros centro Noriūnų padalinio mėgėjų teatras „Dvarelis“ (vad. V. Laucienė).

6. „Bliaukos“ virimas ir kiti tradiciniai valgiai.

Kupiškio rajono jaunimo centras (direktorė E. Vaitiekūnaitė).

7. Liaudies muzikantų pasirodymas ir jaunimo pasilinksminimas.

Kupiškio rajono Salamiesčio miestelio kantri grupė „Lyja“ (vad. A. Totoris)

 

Renginį organizuoja: Kupiškio etnografijos muziejus, Kupiškio jaunimo centras ir Kupiškio kultūros centras.

Daugiau informacijos:

Tel: 8 ( 682 ) 34232, etnografijos muziejaus direktorė V. Aleknienė

Tel: 8 (459) 35439, etnografijos muziejus

El. paštu: etnografijos.muziejus@gmail.com

Internete: www.etnografijosmuziejus.lt

Svarbu!

Muziejininkai kartu su Kupiškio jaunimo centru nori pabandyti sugrįžti į tarpukario

ir pokario laikų gegužines. Todėl kreipiamės į Jus pagalbos ir prašome

Kupiškio etnografijos muziejaus darbuotojams paskolinti ar dovanoti to laikotarpio drabužių ir jaunimo laisvalaikio praleidimo ar senovinių gegužinių nuotraukų.

Skambinkite tel. 8 459 35439 (vyr. fondų saugotojai) arba užeikite į Kupiškio etnografijos muziejų (Gedimino g. 2, Kupiškis). Prašytume atsiliepti iki gegužės 16 d.    

Paroda "Velykų džiaugsmas vaikų akimis"

IMGP3602Kaip margutis rieda saulė
Per nušvitusį pasaulį.
Kaip margutis mėnuo rieda,
O žibutė skleidžia žiedą.

Kaip margutis rieda žemė,
Kaip margučiai mes visi -
Su kepurėm, be kepurių,
Apsiavę ir basi.

Rid rid rid margi margučiai,
O čia čia maži vaikučiai -
Jei margučiai neriedės,
Ir vaikučiai nedidės!

 

Velykos, dar viena labai vaikų laukiama šventė. Juk tiek džiaugsmo suteikia namų puošimas,
kiaušinių dažymas ir kiti smagūs vaikiški darbai. O kas geriau papuoš namus ar kitą erdvę, jei ne vaikų darbeliai. Mažieji Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ ugdytiniai muziejaus edukacinę klasę išpuošė savo rankų darbo kūrinėliais. Parodą pavadinome „Velykų džiaugsmas vaikų akimis“, joje eksponuojami įvairaus formato piešinukai.

Kviečiame parodėlę apžiūrėti tėvelius, sesutes, broliukus, auklėtojas, draugus ir kitus muziejaus lankytojus!

Paroda eksponuojama Kupiškio etnografijos muziejuje 2016.03.15 - 2016.04.30

Vandos Kubiliūnienės skiautinių paroda "Pavasario belaukiant"

V. KubiliunienesGimiau 1952 m. Kelmės raj. Kražių miestelyje. Vėliau su tėvais išvykome į Vilnių. Mokiausi M. K. Čiurlionio meno mokykloje. 1970 m. įstojau į Valstybinį Dailės institutą, tekstilės katedrą. 1977 m. jį baigiau įgydama dailininkės – tekstilininkės specialybę. Nuo 1980 m. dalyvauju respublikinėse ir tarptautinėse parodose. Esu kūrusi nemažai gobelenų visuomeniniams ir individualiems interjerams. Jau 20 metų kaip susižavėjau skiautiniais. Skiautinys – tai širdies ir darbščių rankų kūrinys. Stengiuosi puoselėti tradicijas, kurias atspindi ir kūrinių temos, spalvos, formos. Margos skiautės dėliojamos, siuvamos, daigstomos, kol pavienės atraižėlės darniai susidėlioja ir virsta vientisu meniniu vaizdu, kur visos spalvos vienodai svarbios ir reikalingos. Ir visai nesvarbu, kiek laiko, širdies įdėjai į šį darbą – visada liks džiugus ir jaudinantis nerimas, kai pieštuku ant popieriaus lapo nedrąsiai ir neryškiai ima gulti pirmos būsimo skiautinio schemos – spalva ir faktūra, plokštuma ir erdvė. Viskas pirmiausiai turės paklusti mintims, po to – rankoms, o po to – užkariauti širdis visų, kurie žvilgsiu ar ranka prisilies prie to šilto ir švelnaus margumyno.

Su meile, Vanda Kubiliūnienė

Paroda eksponuojama Uoginių k. amatų centre 2016.04.02 - 2016.04.30

Kupiškio meno mokyklos dailės skyriaus mokinių kūrybinių darbų paroda

SamulionytesNiekuomet žmogus nėra toks gražus, koks yra kurdamas. Menas yra didysis žmoniškumo pranašas daiktų pasaulyje. Vydūnas.

Kupiškio meno mokyklos dailės skyrius įkurtas 1989 m. mokyklos direktorės Erikos Mackelienės iniciatyva. Per visus pagrindinio ugdymo metus dailės skyriaus mokiniai mokosi šių disciplinų: piešimo, spalvos studijos, kompozicijos, grafikos, keramikos, dailėtyros. Šiuo metu dailės skyrių lanko 68 moksleiviai iš įvairių rajono mokyklų bei gimnazijos, kuriems vadovauja dvi patyrusios, didžiulę pedagoginę patirtį sukaupusios mokytojos metodininkės Rita Laskauskienė ir Rima Kalinkienė.

Moksleiviai rengia parodas Kupiškio etnografijos muziejuje, miesto bibliotekoje, savo mokyklos patalpose, rajono mokyklose, savivaldybėje. Ruošia projektus, lanko parodas, dalyvauja edukacinėse programose. Rajono, šalies ir tarptautiniuose konkursuose dažnai tampa laureatais bei diplomantais.

Dailės skyrių lankantys moksleiviai išmoksta dailės abėcėlę ir kūrybiškai taikyti įvairias išraiškos priemones pasirinktuose dalykuose. Tai jauno žmogaus asmeninio gyvenimo kelio pradžia, nebūtinai susijusi su menine kūryba, tačiau maksimaliai atsiskleidžia kiekvieno savasis AŠ, o dailės ir meno pažinimas yra priemonė jo asmenybės tapsme.

Šiuo metu A. Petrausko muziejuje eksponuojama 1-5 dailės skyriaus klasių mokinių kūrybinių darbų paroda. Parodoje galima išvysti tapybos, keramikos, kompozicijos, grafikos darbus.

Paroda eksponuojama Uoginių k. amatų centre 2016.04.02 - 2016.04.30

Kraštiečiui Kaziui Babickui - 150 metų

 Agota Graiinait-Babickien Kariškis, inžinierius Kazys Babickas gimė 1901 m. balandžio 24 dLaukminiškių kaime. Jis buvo trečiasis vaikas darnioje Agotos ir Jurgio Babickų šeimoje. Unės, Petro ir Vytauto Babickų brolis.1912 m. Kazys baigė Kupiškio dviklasę mokyklą, 1914–1918 m. gyveno Petrograde, kur Šv. Kotrynos gimnazijoje baigė 6 klases. Grįžęs į Lietuvą eksternu išlaikė gimnazijos 8 klasės egzaminus. 1927-1928 studijavo LU Teisių fakultete. 1919 02 06 stojo savanoriu Lietuvos kariuomenėn, baigė Karo mokyklą ir Aukštuosius karo technikos kursus Kaune, kur įgijo inžinieriaus elektromechaniko specialybę. 1919–1940 m. tarnavo įvairiuose kariuomenės daliniuose, pulkininkas leitenantas (nuo 1934 m.), 1928–1936 m. dėstė Karo mokykloje, 1937–1940 m. – Autorinktinės vadas. Pasitraukęs į atsargą 1940–1941 m. mokytojavo Vilniaus suaugusiųjų vidurinėje mokykloje. Išleido knygas: „Karo ryšiai ir transmisijos“ (1934), „Karo mokyklos vidaus tvarkos statutas“ (1935). 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, 1949 m. persikėlė į JAV. Gyveno Čikagoje, turėjo maisto prekių parduotuvę, aktyviai dalyvavo lietuvių organizacijų veikloje. Buvo didelis Lietuvos patriotas, išeivijoje niekada nepritapo ir iki mirties svajojo grįžti į tėvynę. Su žmona  Marta Pališaityte išaugino dukrą Gintrą ir sūnų Rytą. Mirė 1968 m. spalio 18 d, palaidotas Čikagos Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

                 Parodoje eksponuojamos Kazio Babicko ir šeimos nuotraukos, surinktų dokumentų kopijos, medžiaga gauta iš Unės Babickaitės- Milerienės.

                 Paroda eksponuojama Laukminiškių kaimo muziejuje 2016.04.01-2016.04.30

Tarpukario velykinių atvirukų paroda

velyku 

TARPUKARIO VELYKINIAI ATVIRUKAI

 

Lietuvos muziejų fonduose gausu proginių atvirukų. Visur tendencija vienoda: velykinių atvirukų, lyginant su kalėdiniais, nėra daug. Ši paroda sukomplektuota iš Rokiškio krašto ir Kupiškio etnografijos muziejuose saugomų atvirukų rinkinio.

Aktyviausią atvirukų leidybos laiką Lietuvoje muziejininkas Almantas Šlivinskas skiria į du etapus. Pirmasis bumas kilo apie 1905 metus, jau atgavus lietuvišką spaudą. Šie atvirukai dar nebuvo proginiai – dažniausiai su miestų vaizdais, etnografiniais elementais. Proginiai atvirukai atsiranda apie 1908–1910 metus. Antrasis atvirukų leidybos bumas pasikartojo po Pirmojo pasaulinio karo.

Beveik visi carinio laikotarpio atvirukai leisti užsienyje, Vakarų Europoje (Prancūzijoje, Vokietijoje, Italijoje), ant kai kurių puikuojasi lietuviškas užrašas, linkintis linksmų Šv. Velykų. Kiti į rinką ateidavo ir be lietuviškų užrašų.

Šventiniai atvirukai išsiskyrė juose vaizduojamais siužetais, atitinkančiais šventės simboliką ir metų laiką. Velykiniuose atvirukuose dažniausiai puikuojasi įvairūs augalai: žydinčios karklo ar lazdyno šakelės, žibutės pakalnutės, žydinčios obels šakelės, snieguolės, žibutės ir kt. Ypač užsienietiškuose atvirukuose dominuodavo viščiukai, zuikučiai. Marginami kiaušiniai matomi tik lietuviškuose atvirukuose. Vakarų šalių atvirukuose irgi yra kiaušinių, bet jie labai išdidinti, atrodo nenatūraliai, pompastiškai.

Dar viena iš Vakarų atkeliavusių atvirukų siužetų kategorija – sentimentalūs vaizdai, juose įamžintos nudailintos porelės, vaikai. Tokie atvirukai turėjo paklausą.

Įdomūs ir žaismingi maži atvirukai – vizitinių kortelių formato. Atskirą Šv. Velykų progą siųstų atvirukų grupę sudaro antspaudai, vaizduojantys Kristų, sėdintį Alyvų kalne, ganantį avių bandą ar laikantį ėriukus ant kelių. Neretai šios grupės atvirukuose pamatysime angeliukus su pavasarinių gėlių puokštėmis ir greta besiganančias aveles.  

Į pelningą proginių atvirukų verslą tarpukariu buvo įsijungę daug Lietuvos leidėjų, fotografų. Greta užsienio autorių pieštų atvirukų pasirodė ir lietuvių autorių: Adomo Varno, Adomo Galdiko, Pauliaus Galaunės. Jų piešiniai išsiskirdavo lietuvių liaudies ornamentikos darbams būdinga stilistika.

Paroda eksponuojama Kupiškio kultūros centre 2016 03 17 - 2016 04 17

Kviečiame apsilankyti ! 

 

 

Nepriklausomos Lietuvos kūrėjai

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS KŪRĖJAI

Nepriklausomybės – priklausomybės sąvokos mums yra gerai pažįstamos ir žinomos. Įvairiais laikotarpiais, būdami priklausomi nuo kitų, mūsų krašto šviesuoliai, inteligentai, menininkai kaip įmanydami stengėsi, kad Lietuva taptų Nepriklausoma ir savita valstybė, turėtų savo tradicijas, papročius, kalbą.

Jau XX a. pradžioje romantizmo ideologijos įtakoti to meto jaunieji dailininkai, tokie kaip Adomas Varnas (1879 – 1979), Petras Kalpokas (1880 – 1945), Alius Šimkūnas, Kazys Šimonis (1887 – 1978), Jonas Mackevičius (1872 – 1954) savita, jų ieškojimams būdinga stilistine maniera įamžino svarbias Lietuvos istorijos asmenybes, kurios dar prieš paskelbiant Nepriklausomybę padėjo svarius valstybingumo pamatus, tai:  istoriką, vieną iš pirmųjų tautinio atgimimo ideologų Simoną Daukantą (1973 – 1864), būsimojo Nepriklausomybės akto signatarą, pirmąjį „Aušros“ laikraščio redaktorių, mokslininką, gydytoją Joną Basanavičių (1851 – 1927), filosofą, rašytoją, publicistą, kultūros veikėją Vilhelmą Storostą – Vydūną (1868 – 1953), Vilniaus žinių leidėją, inžinierių, vieno iš pirmosios lietuvių dailės parodos organizatorių Petrą Vileišį (1851 – 1926), kalbininką Joną Jablonskį (1860 – 1930), aušrininką, humanitarinių ir teisės mokslų daktarą, politinį veikėją Joną Šliūpą (1861 – 1944) ir daugelį kitų. 

1918 m. atkūrus Nepriklausomybę, menininkai, inteligentai entuziastingai prisidėjo kuriant Lietuvos valstybę. Susikūrusios jaunos valstybės siekiai, visų pirma, siejosi su tautinės ideologijos skleidimu ir įtvirtinimu šalyje. Visų antra, buvo ieškoma savojo identiteto ir stengtasi modernėti, tačiau iš kitos pusės –  visa tai inspiravo šalies ir jos laimėjimų propagandą.  Naujosios valstybės įvaizdį kūrė politikai, žurnalistai, literatai, o jos siekius stengėsi atvaizduoti dailininkai. Įsitvirtinant jaunos valstybės pamatams buvo teigiama, kad menui turi būti skiriama itin svarbi ir tinkama vieta, nes meno kalbą supranta visi. Dėl tautinės ideologijos siekio ir savito identiteto ieškojimo ypatingai daug reprezentatyvių iškilių asmenybių portretų buvo sukurta XX a. 3-4 dešimtmečiuose, tuo metu itin buvo vertinami neoakademizmo ir realizmo principų sukurti dailininko Jono Mackevičiaus ir Zigmo Petravičiaus (1862 – 1955) karinio ir visuomeninio veikėjo pulkininko leitenanto Prano Liatuko (1876 – 1945), Lietuvos karinio veikėjo pulkininko Jono Griciaus (1884 – 1963), visuomenės veikėjo, Nepriklausomybės akto signataro Donato Malinausko (1869 – 1942), miškininko, profesoriaus visuomeninio ir politinio veikėjo Povilo Matulionio (1860 – 1932), valstybės ir karinio veikėjo, pulkininko leitenanto Juozo Papečkio (1890 – 1942) ir daugelio kitų iškilių politinių ir visuomeninių veikėjų nutapyti portretai.           

Parodoje eksponuojami XX a. pradžios ir tarpukario dailininkų aliejinės tapybos technika nutapyti Nepriklausomos Lietuvos kūrėjų portretai iš Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejaus fondų. Parodą parengė Kupiškio etnografijos muziejus.  

 Basanaviius    A.imknas.JonasJablonskis.XXa.pr.drb.al

 Butkus    Daukantas 

Grinius 

Matulionis                  Ratikis

Vileiis                            Vydnas

Tapybos darbų paroda „Nepriklausomos Lietuvos kūrėjai“ skirta Vasario 16-osios šventei eksponuojama Kupiškio kultūros centre iki 2016 kovo 10 d.

Parodos pristatymas vyks vasario 16 d. 12.30 h. Maloniai kviečiame dalyvauti ! 

TAU kūrybos darbų parodos atgarsiai

Kupiškio etnografijos muziejuje atidaryta Trečiojo amžiaus universiteto klausytojų kūrybos darbų paroda sulaukė didelio kupiškėnų ir svečių būrio.

Renginį pristatė ir autorius sveikino Kupiškio etnografijos muziejaus direktorė Violeta Aleknienė. Kupiškio rajono meras Dainius Bardauskas pasidžiaugė gausia ir gražia paroda. Kalbėjo universiteto rektorė Alfreda Žiūkienė. Mintimis apie savo kūrybą dalinosi Aldona Ramanauskienė ir Janina Balčiūnienė, poezijos fakulteto dekanė Eugenija Katauskienė. Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos specialistė Aušra Vapšienė apibūdino įgyvendintus projektus, kurių rezultatas – kūrybos darbų paroda.

Renginio metu buvo pasirašyta Kupiškio etnografijos muziejaus ir Trečiojo amžiaus universiteto bendradarbiavimo sutartis. Koncertavo Kupiškio neįgaliųjų draugijos moterų ansamblis „Prie Kupos“. 

pens1

pens2

pens3

pens4  pens5

pens6pens7

pens8

pens9

pens10

 

„SĖLOS AKTAI. ACTA SELONIAE“

se1

Kupiškio etnografijos muziejuje vyko konferencija ir knygos „SĖLOS AKTAI.  ACTA SELONIAE“ pristatymas. Knygą pristatė ir pranešimą skaitė šio dokumentų rinkinio sudarytojas  ir vertėjas istorikas Tomas Baranauskas.

Ši  knyga yra projekto „Žiemgala XIII a. dokumentuose“ tęsinys. Šio projekto tęsinio 2016 m. tema – rytinė Žiemgalos kaimynė Sėla, kurios dalybų aktas sudarytas 1256 m. pabaigoje. Šiais metais sukanka 760 metų nuo šio akto sudarymo. Kartu su šiuo aktu, visuomenei buvo pristatyti ir kiti Sėlos kraštui ypač svarbūs XIII a. dokumentai, tokie kaip Lietuvos karaliaus Mindaugo Sėlos dovanojimo Vokiečių ordinui aktas, popiežiaus Aleksandro IV bulė, Mindaugui priskiriami suklastoti Sėlos dovanojimo aktai, Sėlos ribų aprašymas ir panašiai.

Knygos ir  projekto pristatymo metu, projekto vykdytojai  Gražvydas Balčiūnaitis - Pasvalio krašto muziejaus muziejininkas, Žiemgalos draugijos Pasvalio skyriaus pirmininkas; Andrius Bitaitis - asociacijos Žiemių pradas "Simkala" vadovas supažindino su projekto tikslais ir muziejaus direktorei Violetai Aleknienei padovanojo svarbių Kupiškio kraštui  istorinių dokumentų įrėmintas fotokopijas. Visi norintys pamatyti šiuos dokumentus, apsilankykite mūsų muziejuje.

Renginio dalyvius ir svečius sveikino Kupiškio rajono mero pavaduotojas Aurimas Martinka. Senovines sutartines atliko „Kupkiemio“ sutartinių giedotojų grupė.

 se 2

se3  se 4 

se5

se6

 

TAU kūrybos darbų paroda

pens 

Maloniai kviečiame Jus į Trečiojo Amžiaus Universiteto kūrybos darbų parodos " Čia ir dabar" pristatymą, kuris įvyks Kupiškio etnogarfijos muziejuje 2016 m. sausio 15 d. 15 val. 

Koncertuos ansamblis "Prie Kupos". 

Paroda vyks 2016 01 15 -  2016 02 29 

Miesto aikštėje apsilankė Kalėda

 

kal5

Artėjančių Kalėdų proga Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus aikštėje Kupiškio rajono turizmo ir verslo centro iniciatyva surengtoje šventinėje mugėje dalyvavo ir Etnografijos muziejaus specialistai. Muziejininkai kupiškėnus ir miesto svečius kvietė nusifotografuoti su Seniu Kalėda. Daugiau nei šimtas žmonių tą dieną įsiamžino su Kalėdų šventės pagrindiniu personažu, o jų atvaizdai buvo persiųsti į asmeninius elektorinius paštus.

Buvo šventės dalyvių, kurios ne tik fotografavosi atminčiai, bet ir pakvietė šokiui Senį Kalėdą. 

 

kal 1

kal 2

kal 4

kal3

  

Skulptoriaus J.Kėdainio kūryba šiandienos žvilgsniu

                      Ne tik Kupiškio kraštas, bet ir visa Lietuva gali didžiuotis skulptoriumi Juozu Kėdainiu ir jo kūryba. Iki pat savo mirties menininkas palaikė glaudžius ryšius su gimtine. Todėl nėra jokio atsitiktinumo, kad kraštiečio pomirtinę valią vykdė sesuo Bronė Kėdainytė. Ji Kupiškio rajono savivaldybės viešajai  bibliotekai ir etnografijos muziejui saugoti perdavė skulptoriaus sukauptą archyvą ir kūrybinį palikimą.

Prisimenant iškilų kraštietį Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka kartu su Kupiškio etnografijos muziejumi vykdė projektą „Skulptoriaus Juozo Kėdainio kūryba šiandienos žvilgsniu“. Projekto tikslas – pažiūrėti į žymų lietuvių skulptorių kitomis akimis, atskleisti, galbūt dar neatskleistas menininko kūrybos ir asmenybės puses.

Šių metų gruodžio 11 d. Kupiškio etnografijos muziejuje atidaryta J. Kėdainio jubiliejinė paroda, kurioje eksponuojama tik maža skulptoriaus palikimo dalis.

                      Parodos pristatyme dalyvavo J. Kėdainį pažinoję ir jo kūrybą tyrinėję meno pasaulio atstovai – dailėtyrininkė Nijolė Nevčesauskienė, buvę skulptoriaus studentai  - profesorė Daliutė Ona Matulaitė, Arūnas Sakalauskas, Petras Baronas ir kiti.

Leidinių kraitį apie Kupiškio kraštą papildė J. Kėdainio 100-osioms gimimo metinėms skirtas jubiliejinės parodos katalogas „Skulptoriaus Juozo Kėdainio kūryba šiandienos žvilgsniu“. Leidinyje publikuojamas N. Nevčesauskienės straipsnis „Nepažinti Juozo Kėdainio kūriniai“, skulptūros, piešiniai, fotografijos, išleisti katalogai, sudarytas D. Jutkienės Kupiškio etnografijos muziejuje saugomų Juozo Kėdainio skulptūrų sąrašas. Leidinio leidyba rūpinosi Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos pavaduotoja Lina Matiukaitė. Linos Matiukaitės rūpesčiu yra išleista J. Kėdainio laiškų knyga „Kūrybinė brolystė“. Renginį sušildė aktorės Virginijos Kochanskytės skaitomos skulptoriaus namiškiams rašytų laiškų ištraukos, jo interviu nuotrupos. Skambėjo Kupiškio kultūros centro vokalinio Nidijos Sankauskienės ir Sandros Gudienės dueto dainos..

                      J Kėdainio asmenybę ir kūrybinį palikimą išsamiausiai apibūdina N. Nevčesauskienės mintys: „Kūrinių gausa ir įvairovė liudija nepaprastą jų autoriaus darbštumą, atsidavimą savo profesijai. Juozas Kėdainis kaip uolus artojas išrėžė labai unikalią vagą lietuvių skulptūros istorijoje. Menininko kūryba atspindi profesionaliosios lietuvių skulptūros bruožus, įprasminusius garsių Lietuvos istorijos ir valstybės veikėjų, kultūros, meno mokslo atstovų atminimą“...

IMG 9295 

IMG 9317 

IMG 9328  IMG 9331 

IMG 9342 IMG 9368 

IMG 9373

IMG 9384 IMG 9390 

IMG 9393  IMG 9395

 IMG 9420

 

 

 

Aš tikiu Kalėdų stebuklu

kaledu         Šv. Kalėdos yra svarbiausia ir gražiausia metų šventė. Tai šventinės akimirkos, mūsų gyvenimuose paliekančios pėdsaką. Džiugu, kai širdin nusėda visas būrys puikių akimirkų, o ypač kai tai nutinka mažųjų širdelėse. Juk tuo ir auga mūsų vaikai, tuo jie gražūs, išmintingi, nepakartojami. Džiaugiasi tomis akimirkomis patys mažieji, džiaugiamės ir mes, suaugusieji, esantys šalia jų, sąmoningai besistengiantys šias akimirkas jiems atverti, padėti atrasti, atpažinti. Po mažą džiaugsmą, po gerumo krislelį – žiūrėk ir pats gyvenimas susidėliojo... Džiugu, kai jame daug šviesių spalvų, paslapties, grožio, džiaugsmo, dovanų, dėmesio vienas kitam.

Paroda „Aš tikiu Kalėdų stebuklu“ patvirtina, jog tai nuostabus laikas, skirtas ne liūdesiui, bet įvairiems geriems darbams, prasmingam bendravimui. Visa Kupiškio rajono priešmokyklinio ugdymo įstaigų ir Meno mokyklos dailės skyriaus bendruomenė sukūrė gausybę darbelių ir nori pasidalinti su muziejaus lankytojais. Parodoje eksponuojami karpiniai, piešiniai, nuotraukos, kompozicijos, dekoratyviniai burbulai, keramikiniai nykštukai, besmegeniai ir, aišku, angelai... Visi darbeliai sukuria gražią Kalėdinę pasaką-stebuklą ir lankytojams primena, jog verta tikėti Kalėdų stebuklu!

K.Šimonio parodos - konkurso atgarsiai

 

Kazys Šimonis (1887 – 1978) – unikalus tarpukario Lietuvos dailininkas, grafikas, tapytojas. Neturėjęs sisteminio meninio išsilavinimo, neįgijęs akademinio meninio pasirengimo Kazys Šimonis piešė pats, be niekieno vadovavimo.  Tai nesutrukdė jam tapti labiausiai komerciškai sėkmingu Lietuvos dailininku, kurio paveikslai itin vertinami bei perkami ir šiandien. Savo kūryboje K. Šimonis jungė moderno principus kartu su „folkloriniu mąstymu“, pakylėdamas tikrovės regimybę į fantazijos lygmenį. Jo kūryba (tapybos ir grafikos technikomis) įvairi visuomeninė ir kraštotyrinė veikla užima labai svarbią vietą Lietuvos kultūros ir meno istorijoje.

Iš Kupiškio krašto kilusio menininko vardui pagerbti Kupiškio etnografijos muziejuje rengiamos Aukštaitijos regiono tautodailininkų tapybos ir grafikos konkursinės parodos. Pirmoji konkursinė paroda įvyko 1999 m. Jos laureate tapo kupiškietė Genė Vaičikauskienė. Antroji premija atiteko panevėžiečiui Rimantui Skunčikui, trečioji – uteniškei Odetai Tumėnaitei – Bražėnienei. 2002 m. įvyko antroji konkursinė paroda, kurios laimėtoju tapo tautodailininkas iš Biržų Albertas Petkevičius. Trečioji konkursinė paroda buvo surengta 2004 m. Šį kartą laimėjo kupiškėnas Vytautas Pastarnokas. Ketvirtoji jubiliejinė konkursinė paroda, skirta dailininko Kazio Šimonio 120 – osioms gimimo metinėms paminėti įvyko 2007 m. Jos laureatu tapo vėlgi kupiškėnas Alfonsas Blažys.

Šiais metais rengiama jau penktoji konkursinė paroda, kurioje dalyvavo 40 tautodailininkų iš Biržų, Kupiškio, Kauno ir Utenos rajonų. Konkursui buvo pristatyti 141 daugiausia aliejinės tapybos technika sukurti buitinio žanro kūrybos darbai, peizažai. Taip pat ekspozicijos erdvę papildė keletas grafikos darbų, karpinių. Konkurso laureate tapo tautodailininkė iš Kauno Regina Kapočiūtė-Juodžbalienė. Kiti tautodailininkai buvo apdovanoti specialiais rėmėjų įsteigtais prizais. Susirinkusiems koncertavo 40-ies tarptautinių konkursų laureatas akordeonistas Tadas Motiečius ir baritonas Jonas Sakalauskas.

Renginį iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba.

1  2 

3               4   

5 1  6 

7  8 1  

9   10  

11  1

 

Tautinių juostų paroda

 

 

 

TAUTINIŲ JUOSTŲ PARODA „KAS JUOSTA, VIS KITOKS ROŠTAS“

 

                      Lietuviškų tautinių juostų spalvų derinyje ir Italijos dvasinės kultūros raiškoje 2015 m. spalio 23 d. Kupiškio kultūros centre buvo pristatyta tautinių juostų paroda „Kas juosta, vis kitoks roštas“.

                      Paroda skirta folklorinio ansamblio „Kupkėmis“ 20-ties metų jubiliejui paminėti.

                      Kodėl šiandien yra pristatoma tautinių juostų paroda „Kas juosta, vis kitoks roštas“? Todėl, kad juostos užima ypatingą vietą mūsų tautos kultūroje. Be to jos lydėjo žmogų nuo gimimo iki mirties. Renginio tikslas – žiūrovams ir svečiams iš Italijos Lodi miesto parodyti josios reikšmę, svarbą, paskirtį.

                      Parodoje buvo eksponuojamos dviejų Lietuvos etnografinių regionų – Aukštaitijos ir Dzūkijos juostos iš Alytaus, Rokiškio krašto, Utenos kraštotyros, Kupiškio etnografijos muziejų rinkinių.

                      Plačiau apie tautinės juostos reikšmę ir simboliką žiūrovus supažindino dr. etnografas Vytautas Tumėnas. Jis pabrėžė, kad lietuvių juostų ornamento simbolika – labai patrauklus reiškinys, gyvybingas, daugiaprasmis, įdomus tyrinėti, tačiau primirštas, nykstantis dalykas. Juostų raštai labai margi, įvairūs, jų nepaprastai daug. Ekspedicijų metu klausinėjamos audėjos retai galėjo paaiškinti juostų simboliką. Raštų pavadinimai – poetiniai simboliai.

                      Žinoma etnologė, žurnalistė Gražina Kadžytė pabrėžė, kad tautinė juosta – labai svarbi ir ypatinga. Gražiai jas aprašė E. Glemžaitė-Dulaitienė knygoje „Kupiškėnų senovė“, tačiau išsamiausiai jas apibūdino Juozas Tumas – Vaižgantas. Etnologė akcentavo, kad daugiausia juostų yra išdalinama per vestuves. Kupiškėnams tai yra labai svarbus ženklas, jų gyvenimo kodas, nes kupiškėniškos vestuvės visada buvo labai įspūdingos.

                      Parodos vedėja Violeta Aleknienė parodą užbaigė su saulės reikšmės paskirtimi juostoje ir žmogaus gyvenime. „Lietuviai juostų paskirtį sieja su gamtos reiškiniais. Vienas iš jų- saulė. Tai užlaužti kryžiaus galai, rombas su ataugėlėmis-vadinami rožele. Saulė sutapatinama su gyvybės medžio žiedais. Šis žiedas reiškia meilę, grožį, sveikatą, jaunystę. Todėl baigdama palinkėsiu visiems šviesos ir šilumos, gerumo ir meilės, atidumo ir pastabumo. Tegul saulės vertybių pripildytos širdys saugo, puoselėja ir skleidžia vieną iš gražiausių Lietuvos etninės kultūros vertybių – lietuvišką tautinę juostą“.

Kūrybinių darbų dėlionė

de    de 1

Martynas Juknys, 11 m.                                                                   Ema Kurulytė, 14 m.

Kupiškio meno mokykla, mokytojos Rita Laskauskienė ir Rima Kalinkienė

 

KUPIŠKIO MENO MOKYKLOS DAILĖS SKYRIAUS PARODA

 „KŪRYBINIŲ DARBŲ DĖLIONĖ“

Kupiškio meno mokyklos dailės skyrius įkurtas 1989 m. mokyklos direktorės Erikos Mackelienės iniciatyva. Pagrindinis ugdymas trunka 4 metus. Nuo 2005 m. įvestas vienerių metų pradinis ugdymas. Dėstomi šie dalykai: piešimas, spalvos studija, kompozicija, grafika, keramika, dailėtyra, projektai. Dailės skyriuje šiuo metu kūrybingai darbuojasi dvi mokytojos: mokyt. metodininkė Rima Kalinkienė ir mokyt. metodininkė Rita Laskauskienė.

 

Dailės skyriaus moksleiviai rengia parodas Kupiškio etnografijos muziejuje, miesto bibliotekoje, savo mokyklos patalpose, rajono mokyklose, savivaldybėje. Ruošia projektus, lanko parodas, dalyvauja edukacinėse programose. Rajono, šalies ir tarptautiniuose konkursuose dažnai tampa laureatais bei diplomantais. Baigdami dailės skyrių moksleiviai atlieka kūrybinį darbą, kuriame atskleidžia savo žinias ir sugebėjimus. Nemaža dalis moksleivių tęsia dailės studijas šalies kolegijose ir aukštosiose mokyklose.

 

Dailės skyriaus moksleivių kūrybiniai darbai panaudoti iliustruojant K. K. Šiaulyčio 7 kl. dailės vadovėlį „Senųjų kultūrų šviesa“ 2003 m. bei K. K. Šiaulyčio darbo ir kūrybinės veiklos sąsiuvinį 7 kl. „Nuotykių kupina kelionė“ 2003 m. Mokytojos kasmet dalyvauja Kupiškio dailės mokytojų kūrybinių darbų parodoje “Kūrybos erdvė“. Moksleivių darbus pristato šalies mokytojų konferencijose, seminaruose, Vilniaus PPRC.

 

Dailės skyrių lankantys moksleiviai išmoksta dailės abėcėlę ir kūrybiškai taikyti įvairias išraiškos priemones pasirinktuose dalykuose. Tai jauno žmogaus asmeninio gyvenimo kelio pradžia, nebūtinai susijusi su menine kūryba, tačiau maksimaliai atsiskleidžia kiekvieno savasis AŠ, o dailės ir meno pažinimas yra priemonė jo asmenybės tapsme.

 

Parodoje „Kūrybinių darbų dėlionė“ eksponuojamos kaukės iš įvairiausių gamtinių medžiagų ir keramikinės skulptūrėlės-nykštukai, vazelės, lėkštutės ir pan. Tai tik maža 2 ir 4 klasės Meno mokyklos Dailės skyriaus kūrybinių darbų dalelė. 

 

 

Europos paveldo diena 2015m.

Kiekvienais metais, rugsėjo mėnesį, istorijai bei kultūrai neabejingus žmones suburia organizuojami Europos paveldo dienų renginiai. Pagrindinis Europos paveldo dienų tikslas yra supažindinti visuomenę su kultūros paveldu, kiekvienais metais pristatant vis kitą jos sritį. Šių metų tema „Paveldėkime savo ateitį“ Kupiškio etnografijos muziejaus iniciatyva „prakalbino“ nematerialųjį paveldą. Renginio prioritetu pasirinktas „Nematerialus kultūros paveldas – dvarų ir medinės architektūros – apsauga, puoselėjimas, aktualizavimas ir sklaida“.

Saulėtą rugsėjo 17 d. popietę susirinkta Kupiškio kultūros centre, kur Etnografijos muziejaus direktorė Violeta Aleknienė  trumpai supažindino su Europos paveldo dienomis, jų svarba. Šio renginio dalyviai turėjo progą apžiūrėti įdomią ir informatyvią Kupiškio rajono mokytojų ir moksleivių mažosios architektūros fotografijų, piešinių parodą „Kokia graži Aukštaitija – tik neužkelk joje langų“. Renginyje dalyvavęs Kupiškio savivaldybės mero pavaduotojas Aurimas Martinka džiaugėsi jaunimo aktyviu dalyvavimu, linkėjo visiems susirinkusiems nenusigręžti nuo savo karšto kultūros, papročių, skatino, kuo tvirčiau skleisti gerąją patirtį savo gimtinėje ir už jos ribų.

Šį kartą siekta visuomenės dėmesį sutelkti į šalia mūsų esantį nematerialinį paveldą, atskleidžiant  jo vertybes, todėl organizuota ir  viktorina „Kur eini, ten keliai, kur sustoji, ten namai“. Joje dalyvavo Kupiškio rajono bendrojo lavinimo mokyklų 5-10 klasių mokiniai. Klausimynas sudarytas iš trijų šaltinių: Elvyra Glemžaitė-Dulaitienė „Kupiškėnų senovė“, Angelė Vyšniauskaitė „Lietuvio namai“ ir Almanachas „Kupiškis – 2003“, Violeta Aleknienė „Augina mus ir sotina likimas praeities gyvas“. Akcentuota Kupiškio kraštui būdingi architektūros bruožai, gyvenviečių tipai, kaimai, senieji pastatai, jų paskirtis, interjero detalės, buities apyvokos daiktai ir pan. Vertinimo komisiją sudarė: mero pavaduotojas Aurimas Martinka, Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Irena Mockuvienė, Etnografijos muziejaus specialistė Donata Jutkienė.

Viktorina „Kur eini, ten keliai, kur sustoji, ten namai“ dalyviams neprailgo. Susirūpinusius komandų atstovus  Etnografijos muziejaus specialistė Kristina Jokimienė, pašmaikštaujant ir šiek tiek gelbėjant, vedė po dvidešimties klausimų  labirintus.  Įnirtingai kovėsi aštuonių Kupiškio rajono bendrojo lavinimo mokyklų atstovai. Viktorinos nugalėtoja Antašavos pagrindinės mokyklos komanda, surinkusi 30 balų; antroji vieta – 26 balai, Subačiaus gimnazistai; trečioji – 25 balai, Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos komanda.

 Renginio akimirkos

P1

 

P2

P3

P4

P5

P6

P7

Aukštaitijos regiono tautodailininkų Kazio Šimonio vardo paroda - konkursas

K. imonisKupiškio etnografijos muziejus 2015 m. spalio 15d. iki lapkričio 13 d. organizuoja Aukštaitijos regiono tautodailininkų Kazio Šimonio vardo parodą – konkursą.

Dalyviai parodai – konkursui pateikia 3 – 4 tapybos ar grafikos darbus. Kūrybos darbų technika ir matmenys pasirenkami. Taip pat dalyviai pristato kūrybinę autobiografiją, darbų nuotraukas, jų metrikas ( ne mažesnes kaip 10 x 15 cm. formato).

Kūrinius ir kitą medžiagą parodos – konkurso dalyviai pristato į Kupiškio etnografijos muziejų iki 2015 m. rugsėjo 28 d.  adresu : Gedimino g. 2 Kupiškis.  Papildoma informacija teikiama tel. (8 459 35439, el.p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Tautodailininkų kūrybos darbus vertins sudaryta komisija. Laureatui numatoma skirti 579,24 € vertės piniginę premiją.

Parodos – konkurso uždarymo šventė 2015 m. lapkričio 13d. 15 val (Laikas gali keistis)

 

Parodos - konkurso nuostatai

 

Baltų vienybės diena

Kupiškio etnografijos muziejus ir Kupiškio rajono savivaldybės Kultūros centras 2015m. rugsėjo 22 d. 18 val. ant Kupiškio piliakalnio organizuoja Baltų vienybės dieną, kurios metu bus pristatomi projektai „Baltiškieji amatai šiuolaikinėje Lietuvos etnografinių regionų kultūroje“ ir „Baltiškasis paveldas šiuolaikinėje Lietuvos etnografinių regionų kultūroje“.

Kasmet rugsėjo 22-ąją minima Baltų vienybės diena. Renginio metu  koncertuos folkloro kolektyvai iš Lietuvos ir Latvijos, veiks amatų kiemas, edukacinė  karinė-amatų  stovykla. Ją pristato organizacija „Argostudio“ iš Alytaus ir  gyvosios istorijos klubas „Leitgiris“. Dalyvaus amatininkai iš Rokiškio, Biržų ir muziejininkai iš Anykščių, jie ir pristatys senuosius baltų amatus. Vyks  rudens Lygiadienio apeigos: ąžuolo pagarbinimas, simbolinio ožio aukojimas, apeiginės duonos valgymas. Šventės dalyviai galės pasivaišinti tradicine medžiotojų sriuba ,,Bliauka“

Visi rugsėjo 22 d. 20 val.  Lietuvoje, Latvijoje bei visame pasaulyje dalyvaukime Baltų vienybės ugnies sąšaukoje ir uždekime ugnį prie piliakalnio. Kadaise ugnies sąšauka ant piliakalnių kvietė vienytis kovai – ginti savo žemes, gyvastį, kultūrą. Vienybė padėjo išlikti ir išgyventi tūkstantmetę istoriją Baltijos pakrantėje įsikūrusioms tautoms, todėl dabar  vienu metu uždegama ugnis įgyja naują prasmę. Nepaisant valstybes skiriančių ribų, po pasaulį pasklidusius baltų palikuonis vienija iš protėvių paveldėta pasaulėžiūra, gyvos tradicijos ir papročiai. Šios sąšaukos esmė – aplankyti baltams atmintinas vietas, uždegti ugnis ant kalnų ar kitose su baltų istorija susijusiose vietose ir sujungti baltų genčių palikuonis bei žemes. Prie degančio laužo vyks ugnies fakyrų pasirodymas.

baltu vienybe

Uoginių amatų centro atidarymo akimirkos

amat1

amat2

amat3

amat 4

amat 5

amat 6       amat 7

 

 amat 8        amat z

amat10    amat 9

amat 81

amat 82

amat 11

amat12

Tikimės nesibaiginačių veiklų, nuolat šurmuliuojančių ir besišypsančių žmonių Uoginiuose :) 

 

TARPTAUTINĖ MUZIEJŲ NAKTIS

TARPTAUTINĖ MUZIEJŲ NAKTIS „MUZIEJAI DARNIAI VISUOMENEI“

                      Kupiškio etnografijos muziejuje 2015 m. gegužės 18 dieną organizuota naktis susilaukė didžiulio jaunimo būrio ir vaikų. Pažintinė-mokomoji programa buvo skirta Lietuvos etnografinių regionų metams. Vykusi šventė buvo itin linksma ir triukšminga.

                      Kupiškio ugdymo įstaigų auklėtinei šventei pradėjo ruoštis daug anksčiau. Jie darė įvairius kūrybos darbus, kurie buvo eksponuoti didžiojoje muziejaus parodų salėje. Paroda „Po kūrėjo delnu“ skelbė, kad kiekvienas vaikas, paauglys, jaunuolis per kūrybą sugeba atskleisti tai, kas jam gyvenime brangiausia. Ypatingą atmosferą sukūrė jaunosios meno mokyklos fleitininkės. Iš viso parodoje buvo eksponuoti 374 mokinių kūrybos darbai.

                      Paroda nebuvo konkursas. Renginį vedusi režisierė Violeta Mičiulienė sugalvojo akciją – išdalino po lapelį popieriaus ir po pieštuką. Muziejaus nakties dalyviai rašė labiausiai patikusio piešinio, ar kito kūrinio pavadinimą. Muziejaus direktorė mokytojams įteikė padėkos raštus už jaunųjų talentų meninį ugdymą.

                      Tolesni muziejaus nakties renginiai dalyviams leido rinktis: ar žiūrėti koncertą „Lai jaunystė neduoda eksponatams miegoti“, ar dalyvauti edukaciniuose užsiėmimuose: „Pintinės juostos“ (vadovė K. Jokimienė), „Karpiniai“ (vadovė V. Jurevičienė), „Prakalbinkim senovę“ (vadovė G. Vaičikauskienė), tai yra piešti muziejaus eksponatus.

                      Šventinį koncertą pradėjo Dranseikų šeima iš Molėtų. Jaunieji muzikantai kartu šokti ir dainuoti kvietė žiūrovus. Kupiškėnišką tarmę priminė jaunieji pasakoriai: E. Dzikavičius ir K. Briedis, dainininkė Ugnė Pranckūnaitė, P. Matulionio progimnazijos vaikų folkloro grupė „Zbitkai“, „Tyrulys“ iš Šepetos A. Adamkienės mokyklos, Salamiestėnų „Vyjūnytė“, L. Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos ir meno mokyklos merginos, „Račiupėlio“ jaunimo šokių kolektyvas taip pat įrodė, kad moka savo krašto tarmę ir brangina senelių palikimą – liaudies meną, papročius.

                      Kiemelyje išsišėlusių vaikų laukė staigmena – didžiuliame krepšyje sudėti raudoni maišeliai su saldumynais. Juos dovanojo Lietuvos Seimo narys Aleksandras Zeltinis.

                      Paskutinis renginio akcentas – Frederico Fonteyne.o filmas „Laisvės tango“.

                      Muziejininkai pasiekė sau keltus tikslus – su veikla supažindino darželinukus ir moksleivius, surado naujų bičiulių, bendraminčių ir nauja – žaisminga forma supažindino jaunimą su liaudies meno palikimu, įtraukė juos į edukacinius užsiėmimus.

IMG 3234

IMG 3253

IMG 3273

IMG 3338

IMG 3345

Amatininkų ir tautodailininkų mugė Uoginiuose birželio 4 d.

 

 

DĖL DALYVAVIMO PROJEKTO „AMATŲ CENTRO ĮKŪRIMAS UOGINIŲ KAIME, KUPIŠKIO RAJONE“ REZULTATŲ PRISTATYMO RENGINYJE 

 

 

Birželio 4 d. (ketvirtadienį) 15 val. Adomo Petrausko muziejuje (Muziejaus g. 3 A, Uoginių k., Kupiškio r.) organizuojamas projekto „Amatų centro įkūrimas Uoginių kaime, Kupiškio rajone“ rezultatų pristatymo baigiamasis renginys – amatų popietė.  

Maloniai kreipiamės, kviesdami bendradarbiauti, rengiant šią šventę ir prašome paraginti joje dalyvauti Jūsų institucijai žinomus tautodailininkus, amatininkus, turinčius ką parodyti ir parduoti.

Kontaktai registracijai/informacijai tautodailininkams, amatininkams:

Laura Eižinienė, A. Petrausko muziejaus specialistė,  8 610 01465 antradieniais – šeštadieniais nuo 8 iki 17 val.

 

Prekybos metu turėti su savimi pavedimo kvitą.

Registruotis būtina.

 

REIKALINGI DOKUMENTAI:

 

  • Verslo liudijimo kopija
  • Mokesčio pavedimo kvitas

 

Vietos mokestis 1,40 euro.

Lėšas pervesti:

Sąskaita – LT 24 7300 0101 1239 4300

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos

Rinkliava už leidimą prekiauti viešose vietose,

Įmokos kodas – 53457

Suma eurais – 1,40 eurų.