Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Dokumentai

2017 m. Europos paveldo dienos Kupiškyje.

Mokslinė konferencija "Lietuvybė Kazio Šimonio ir kitų XX a. pirmųjų dešimtmečių menininkų kūryboje" 

Kaip migruojančią Lietuvą pakeisti į sugrįžtančią

MUZIEJAUS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI

Dėl 2016-2017 m. šildymo sezono pabaigos 

MUZIEJAUS STRUKTŪRA

Struktūrinė valdymo schema

 STRATEGINIAI VEIKLOS PLANAI

ŽODINĖS VEIKLOS ATASKAITOS

MUZIEJAUS NUOSTATAI

Nuostatai  

 MUZIEJAUS STATISTIKA

ataskaita 2013m.

ataskaita 2014m.

ataskaita 2015m. 

ataskaita 2016 m.

VEIKLOS PLANAS 2015 M.

strateginių prioritetų, tikslų ir uždavinių matrica

veiklos planas 

priemonių planas

viešųjų pirkimų planas  

veiklos ataskaita

VEIKLOS PLANAS 2016 M.

veiklos planas

viešųjų pirkimų planas 

veiklos ataskaita

VEIKLOS PLANAS 2017 M.

veiklos planas

viešųjų pirkimų planas

SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS

taisyklės 

FINANSINĖS ATASKAITOS

 Finansinių ataskaitų rinkinys už 2014 m.

 Finansinių ataskaitų rinkinys už 2015 m. II ketvirtį

 Finansinių ataskaitų rinkinys už 2015 m. III ketvirtis

 Finansinių ataskaitų rinkinys už 2015 m.

 Finansinių ataskaitų rinkinys už 2016 m. I ketvirtį

 Finansinių ataskaitų rinkinys už 2016 m. II ketvirtį

 Finansinių ataskaitų rinkinys už 2016 m. III ketvirtį

 Finansinių ataskaitų rinkinys už 2016 m.

 Finansinių ataskaitų rinkinys už 2017 m. I ketvirtį

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIAI

 Biudžeto vykdymo ataskaita už 2016 m. III ketvirtį 

 2016 m. metinės biudžeto vykdymo ataskaitos