Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Dokumentai

2017 m. Europos paveldo dienos Kupiškyje.

Mokslinė konferencija "Lietuvybė Kazio Šimonio ir kitų XX a. pirmųjų dešimtmečių menininkų kūryboje" 

Kaip migruojančią Lietuvą pakeisti į sugrįžtančią

MUZIEJAUS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI

Dėl 2016-2017 m. šildymo sezono pabaigos 

KUPIŠKIO ETNOGRAFIJOS MUZIEJAUS VIDAUS DARBO TAISYKLĖS

Taisyklės

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

MUZIEJAUS VADOVO VEIKLOS ATASKAITA 

Ataskaita už 2016 m.  

Ataskaita už 2017 m.

 KORUPCIJOS PREVENCIJA

Kupiškio etnografijos muziejaus korupcijos prevencijos programa 2018-2020 metams

Kupiškio etnografijos muziejaus 2018-2020 metų korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo planas

MUZIEJAUS STRUKTŪRA

Struktūrinė valdymo schema

 STRATEGINIAI VEIKLOS PLANAI

ŽODINĖS VEIKLOS ATASKAITOS

MUZIEJAUS NUOSTATAI

Nuostatai  

Kupiškio etnografijos muziejaus raštvedės pareiginiai nuostatai

Kupiškio etnografijos muziejaus muziejininkių pareiginiai nuostatai

Kupiškio etnografijos muziejaus vyriausiojo fondų saugotojo pareiginiai nuostatai

Kupiškio etnografijos muziejaus struktūrinių padalinių muziejininkų pareiginiai nuostatai

Kupiškio etnografijos muziejaus salės darbuotojų pareiginiai nuostatai

Kupiškio etnografijos muziejaus statinių priežiūros darbininko pareiginiai nuostatai

 

DARBO UŽMOKESTIS

2016 m.

2017 m.

 

 MUZIEJAUS STATISTIKA

ataskaita 2013m.

ataskaita 2014m.

ataskaita 2015m. 

ataskaita 2016 m.

ataskaita 2017 m.

VEIKLOS PLANAS 2015 M.

strateginių prioritetų, tikslų ir uždavinių matrica

veiklos planas 

priemonių planas

viešųjų pirkimų planas  

veiklos ataskaita

VEIKLOS PLANAS 2016 M.

veiklos planas

viešųjų pirkimų planas 

veiklos ataskaita

VEIKLOS PLANAS 2017 M.

veiklos planas

viešųjų pirkimų planas

veiklos ataskaita

VEIKLOS ATASKAITOS 2018 m. 

 veiklos planas 

viešųjų ryšių planas

viešųjų pirkimų planas

VEIKLOS ATASKAITOS 2019 m.

 viešųjų pirkimų planas

viešųjų pirkimų organizavimo planas

biudžeto vykdymo ataskaita 2019 m. kovo 31 d.

SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS

 Taisyklės

FINANSINĖS ATASKAITOS

 Finansinių ataskaitų rinkinys už 2014 m.

 Finansinių ataskaitų rinkinys už 2015 m. II ketvirtį

 Finansinių ataskaitų rinkinys už 2015 m. III ketvirtis

 Finansinių ataskaitų rinkinys už 2015 m.

 Finansinių ataskaitų rinkinys už 2016 m. I ketvirtį

 Finansinių ataskaitų rinkinys už 2016 m. II ketvirtį

 Finansinių ataskaitų rinkinys už 2016 m. III ketvirtį

 Finansinių ataskaitų rinkinys už 2016 m.

 Finansinių ataskaitų rinkinys už 2017 m. I ketvirtį

 Finansinių ataskaitų rinkinys už 2017 m. II ketvirtį

 Finansinių ataskaitų rinkinys už 2017 m. III ketvirtį

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2017 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 m. I ketvirtį

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 m. II ketvirtį

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 m. III ketvirtį

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 m. I dalis

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 m. II dalis

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 m. III dalis

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 m. IV dalis

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 m. V dalis

Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 m.

Finansinių ataskaitų rinkinio Forma 1

Finansinių ataskaitų rinkinio Forma 2

Finansinių ataskaitų rinkinio Forma 3

Finansinių ataskaitų rinkinio Forma. Pažyma.

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2019 m. I ketvirtį

 

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIAI

 Biudžeto vykdymo ataskaita už 2016 m. III ketvirtį 

 2016 m. metinės biudžeto vykdymo ataskaitos