Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Aušros Jonušytės knygos „Kupiškio žydų bendruomenė. Praeities ir dabarties sąsajos“ sutiktuvės.

Lapkričio 3 d. Vilniaus žydų viešojoje bibliotekoje buvo surengtos Kupiškio etnografijos muziejaus specialistės istorikės Aušros Jonušytės knygos „Kupiškio žydų bendruomenė. Praeities ir dabarties sąsajos“ sutiktuvės.

5

Sveikina Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos direktorius Rimvydas Latvys, mokytojos Nijolė Puzelienė ir Jolanta Latvienė su mokiniais. 

Kupiškėnams jau tapęs bičiuliu renginyje dalyvavo nepaprastasis ir įgaliotasis Izraelio valstybės ambasadorius Lietuvoje Amiras Maimonas, jo asistentė Ana Maizel. Į renginį atvyko Kupiškio rajono meras Dainius Bardauskas, Povilo Matulionio progimnazijos direktorius Rimvydas Latvys, leidinio autoriai  ir kūrėjai: Simonas Jurkštaitis, dr. Arūnas Bubnys, dr. Aldona Vasiliauskienė, P. Matulionio progimnazijos mokytojos Nijolė Puzelienė, Jolanta Latvienė, dailininkė Giedrė Ringelevičienė, kalbos redaktorius Algirdas Petrulis. 

17

Vilniaus žydų viešojoje bibliotekoje pristatant knygą „Kupiškio žydų bendruomenė. Praeities ir dabarties sąsajos“. Nuotrauka atminčiai. Priekyje Povilo Matulionio progimnazijos mokiniai. Antroje eilėje iš kairės: Nijolė Puzelienė, Jolanta Latvienė, Kupiškio rajono meras Dainius Bardauskas, Kupiškio meno mokyklos muzikantės. Trečioje eilėje antra iš kairės: dailininkė Giedrė Ringelevičienė, dr. Arūnas Bubnys, kalbos redaktorius Algirdas Petrulis, leidinio sudarytoja Aušra Jonušytė, nepaprastasis ir įgaliotasis Izraelio valstybės ambasadorius Lietuvoje Amiras Maimonas (Amir Maimon), dr. Aldona Vasiliauskienė, Povilo Matulionio progimnazijos direktorius Rimvydas Latvys. Paskutinėje eilėje centre Simonas Jurkštaitis. 

Nepaprastasis ir įgaliotasis Izraelio valstybės ambasadorius Lietuvoje A. Maimonas užsiminė, kad su kupiškėnais jį sieja nuoširdūs ryšiai, kurie laikui bėgant tik stiprėja –ypač tada, kai vykdomi įvairūs projektai, susiję su tarpukaryje gausia Kupiškio žydų bendruomene. Renginių gausa Kupiškyje parodo, kokį didžiulį darbą atlieka miesto valdžia ir žydų istorijos tyrimams pasišventę vietiniai istorikai. Tai byloja ir labai gera knyga, kuriai atsirasti padėjo ne tik istorikai iš Vilniaus, bet ir P. Matulionio progimnazijos mokiniai bei mokytojos, o jis pats parašė leidiniui pratarmę.

13

 

Vilniaus žydų viešojoje bibliotekoje pristatant knygą „Kupiškio žydų bendruomenė. Praeities ir dabarties sąsajos“. 

Kupiškio rajono meras D.Bardauskas dėkojo organizatoriams už galimybę dalyvauti tokiame renginyje ir pasidalinti mintimis apie nuveiktų darbų svarbą ir jų palikimą ateičiai. Rajono vadovas priminė: vyksta Kupiškio viešosios bibliotekos (buvusios žydų sinagogos) renovacija, ruošiami dokumentai Nochemo Šmidto malūnui tvarkyti. Kupiškio rajono meras dėkojo istorikei A. Jonušytei parengusiai leidinį „Kupiškio žydų bendruomenė. Praeities ir dabarties sąsajos“, bei įteikė dovaną ambasadoriui, neseniai tapusiam seneliu. Vilniaus kupiškėnų klubo viceprezidentas dr. Vilius Bartulis dėkojo Aušrai Jonušytei sakydamas: „Dirbant nuoširdžiai ir su atsidavimu padaromi dideli darbai, kurie bus reikšmingi ne tik Kupiškio kraštui, bet ir Lietuvos bei Izraelio valstybių istorijai“. Renginio metu buvo dėkota kalbos redaktoriui Algirdui Petruliui ir dalininkei Giedrei Ringelevičienei įdėjusiems daug darbo, kad leidinys atrodytų patraukliai ir išvaizdžiai. Sveikino garbius svečius ir leidinio kūrybinę grupę, Kupiškio meno mokyklos mokinės su mokytojomis surengę šaunų koncertą, kurio pabaigoje savo tautos liaudišką dainą dainavo ir ambasadorius, pritariant gausiam susirinkusių renginio dalyvių būriui plojimais. Pasibaigus renginiui ambasadorius pasirašė naujai išleistoje knygoje visiems norintiems, bei atsakė į regioninės „Kupiškėnų studijos“ direktoriaus Povilo Vireliūno klausimus.

Aušra Jonušytė

1

Vilniaus žydų viešojoje bibliotekoje pristatant knygą „Kupiškio žydų bendruomenė. Praeities ir dabarties sąsajos“. Nepaprastasis ir įgaliotasis Izraelio valstybės ambasadorius Lietuvoje Amiras Maimonas (Amir Maimon) ir jo asistentė Ana Maizel. 

12

Vilniaus žydų viešojoje bibliotekoje pristatant knygą „Kupiškio žydų bendruomenė. Praeities ir dabarties sąsajos“. Groja Kupiškio meno mokyklos mokinės su mokytoja.