Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

1991 m. sausio 13-tąją prisimenant...

2016 m. sausio 13 d. minėjome 26-ąsias laisvės gynėjų dienos metines. Neatsitiktinai pasirinkome Leonido Chardino fotografijas. Lionius Leonidas Chardinas – kaunietis, gimęs 1947 m. gegužės 25 d. Jo dėdės buvo ištemti, o pats Leonidas kartu su senele turėjo palikti namus, slapstytis, gyventi svetimuose nuomuojamuose butuose. Mokėsi Kauno Jono Jablonskio vidurinėje mokykloje, taip pat Kauno profesinėje mokykloje, kurioje įgijo elektriko specialybę. Studijavo Kauno politechnikos institute, virš 40 metų dirbo radijo gamykloje. Atšilus politiniam klimatui, dėdžių paskatintas, stojo į savanorių kariuomenę, kur tęsė savo veiklą pagal sugebėjimus.

- 24

Nuotraukoje Kupiškio meno mokyklos kanklininkių ansamblis.

1990 kovo 11 d. atkūrus Lietuvos nepriklausomybę ir 1991 m. pradžioje kilus sovietinei agresijai Leonidas Chardinas buvo parlamento gynėju, už nuopelnus apdovanotas sausio 13-osios medaliu. Reikšmingas jo, kaip parlamento gynėjo indėlis – istorinės 1991 m. fotografijos darytos asmeniniu fotoaparatu. Parodoje eksponuojamose nuotraukose įamžinta parlamento gynėjų kasdienybė: įtampos ir nerimo valandos laukiant sovietų kariuomenės puolimo, gynėjų išsidėstymas parlamento rūmuose, gynėjų rikiuotės laisvalaikis. Šios eksponuojamos istorinės nuotraukos svarbus ir reikšmingas ikonografinis paveldas.

                     23

Nuotraukoje muziejininkė Miglė Zakarauskaitė.

Parodą pristatė Kupiškio etnografijos muziejaus direktorė Violeta Aleknienė ir muziejininkė Miglė Zakarauskaitė. Parodos atidarymo metu skambėjo Kupiškio meno mokyklos kanklininkių ansamblio  atliekami lietuvių liaudies kūriniai.

                   255  

 Nuotraukoje P. Matulionio progimnazijos mokiniai.

 Taip pat sausio 13-osios proga buvo organizuota edukacija mokiniams „Sausio 13-oji gyva atmintyje“, vesta Salamiesčio pagrindinėje mokykloje, Kupiškio P. Matulionio progimnazijoje ir Šimonių pagrindinėje mokykloje. Edukacijos metu mokiniai buvo supažindinti su vaizdine medžiaga ir muziejininkės M. Zakarauskaitės pasakojimu apie sausio 13 dieną. Buvo rodomas video filmas, aptarti 14 žuvusiųjų, plačiau panagrinėtos jų biografijos. Mokiniai turėjo galimybę pamatyti ir L. Chardino fotografijų archyvą iš 1991 m. įvykių.