Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Vasario 16-ąją prisiminus...

Vasario 16 dieną Kupiškio etnografijos muziejaus organizuoti renginiai prasidėjo nuo Sofijos Kanaverskytės parodos pristatymo Kupiškio kultūros centre. Renginių vedėjas V. V. Jevsejevas  pakvietė Kupiškio kultūros centro kamerinį chorą „Cantus Vita“, vėliau muziejininkę Miglę Zakarauskaitę pristatyti parodą. Po parodos pristatymo kūrinį atliko Skapiškio pagrindinės mokyklos mokiniai. Parodos autorė S. Kanaverskytė: „Pirmuosius Barboros Radvilaitės portretus pradėjau kurti jau labai seniai. 2007 m. aplikavimo ir siuvinėjimo būdu sukūriau dekoratyvinį Barboros atvaizdą, esantį ir šioje parodoje. Pirmasis serijos kūrinys inspiravo kitus – skirtus Žygimantui Augustui, Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Vytautui. Juos rodžiau Klaipėdos dailininkų parodoje „Vakarų vėjai“ 2008 m.

Per pastaruosius trejus metus sukūriau visą galeriją darbų, eksponuojamų šioje parodoje. Tai apibendrinti valdovų atvaizdai, juose nesiekiau portretinio panašumo. To ir neįmanoma, naudojant dekoratyvinio aplikavimo techniką. 
Audinių skiautėmis, mezginiais, spalvotomis ir auksinėmis juostelėmis, karoliukais, siuvinėjimais norėjau atskleisti istorinės prabangos spindesį. Kaip teatre paprastomis priemonėmis „apgaunamas“ žiūrovas, taip ir čia kūriau menamą istorinę tiesą. Siekiau dekoratyvaus poetiškumo, spalvinio charakterių perteikimo, taiklaus detalės panaudojimo. Ši paroda – mano giesmė didingai Lietuvos praeičiai. Tai noras išreikšti meilę Lietuvai, kurios praeities garbę bando savintis kaimynai. Taip aš kovoju už LIETUVĄ.“

IMGP6687

Nuotraukoje Kupiškio kultūros centro kamerinis choras "Cantus Vita".

IMGP6695

Nuotraukoje muziejininkė Miglė Zakarauskaitė pristatant parodą.

Vėliau po šventinio koncerto, buvo pristatyta A. Jonušytės monografija „Kupiškis. Naujausi moksliniai lokaliniai tyrimai“. Renginyje dalyvavo knygos straipsnių autoriai: Dr. Gediminas Motuza, Anykščių rajono vicemeras Sigutis Obelevičius, Dr. Egidijus Bukelskis, Dr. Gintautas Zabiela, Gediminas Grina, Dr. Dalia Klajumienė, Dr. Marija Rupeikienė, Dr. Aldona Vasiliauskienė, Simonas Jurkštaitis, Dr. Arūnas Bubnys, Dr. Jonas Minkevičius, Dr. Gaila Kirdienė, Dr. Genovaitė Dručkutė, Renė Sankauskienė, Alvydas Totoris, Minijus Pučėta, Danutė Baronienė, Aldona Ramanauskienė, Lina Matiukaitė, Eleonora Vaičeliūnienė, Algirdas Petrulis. Dalyviai glaustai pristatė savo straipsnių tematiką, A. Jonušytė ir V. Aleknienė muziejaus vardu dėkojo autoriams ir dovanojo monografiją. Monografijos autorę išleidus knygą pasveikino Kupiškio rajono meras D. Bardauskas, Kupiškio rajono savivaldybės Kultūros, Švietimo ir Sporto skyriaus vedėja J. Trifeldienė ir kiti svečiai. Smuikais grojo G. Kirdienė ir A. Mulevičius.

IMGP6853

Nuotraukoje iš kairės knygos autorė A. Jonušytė ir Kupiškio rajono meras D. Bardauskas.

IMGP7071

Nuotraukoje monografijos straipsnių autoriai ir Kupiškio rajono savivaldybės Kultūros, Švietimo ir Sporto skyriaus vedėja J. Trifeldienė (1 eilė, 4 iš kairės).

Baigiant vasario 16-osios renginių ciklą, grįžome į Kupiškio etnografijos muziejų, kur buvo pristatyta „Nepriklausomos Lietuvos kūrėjai ir puoselėtojai kupiškėnai – profesorius Bronius Dundulis ir akademikas Vytautas Merkys“ fotografijų, leidinių ir spaudinių paroda. Parodoje smuikais grojo G. Kirdienė ir A. Mulevičius. Parodą pristatė Kupiškio etnografijos muziejaus direktorė V. Aleknienė. Prisiminimais apie profesorių Bronių Dundulį dalinosi dukterys Daiva Dundulytė – Senulienė ir Ieva Dundulytė – Šenavičienė.

      Bronius Dundulis (1909 – 2000 m.) istorikas Profesorius tyrinėjo maždaug tūkstančio metų Lietuvos istorijos laikotarpį nuo Normanų iki Napoleono. B. Dundulio parengtos monografijos: „Napoleon et la Lituanie en 1812“ (1940), „Lietuvių kova dėl Žemaitijos ir Užnemunės XV amžiuje“ (1960), „Lietuvos kova dėl valstybinio savarankiškumo XV a.“ (1968), Lietuvos užsienio politika XVI a.“ (1971), „Normanai ir baltų kraštai IX-XI a.“ (1982), „Lietuvos kovos dėl Baltijos jūros“ (1985), „Lietuva laisvės kovų sukūriuose (IX – XIX a.)“ (1990), „Lietuvos kova dėl valstybinio savarankiškumo XV a.“ (1993). 1998 m. apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino III laipsnio ordinu. 2000 metais įteiktas Prancūzijos nacionalinių nuopelnų Komandoro laipsnio ordinas už nuopelnus istoriografijos mokslui ir publikacijas skirtas Napoleono kompanijai ir jo žygiui į Lietuvą, už Lietuvos istorinių ryšių su Europos valstybėmis, o ypač su Prancūzija atskleidimą.

        IMGP7143

          Nuotraukoje iš kairės Kupiškio etnografijos muziejaus direktorė V. Aleknienė kartu su profesoriaus B. Dundulio dukromis Daiva ir Ieva.

       O apie akademiką Vytautą Merkį plačiau papasakojo žmona Irena Regina Merkienė.

       Vytautas Merkys (1929 – 2012 m.) humanitarinių mokslų habilituotas daktaras, profesorius, Lietuvos Mokslų akademijos akademikas, Gardino universiteto garbės daktaras. Parašė 15 knygų, Lietuvos istorijos vadovėlių vidurinėms mokykloms. Iš jų svarbesni: „Simonas Daukantas“ (1972,1991), „Lietuvos valstiečiai ir spauda XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje“ (1982), „Draudžiamosios lietuviškos spaudos kelias. 1864-1904“ (1994), „Knygnešių laikai 1864-1905“ (1994), „Atminties prošvaistės“ (2009) ir kt. Apdovanotas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino III laipsnio ordinu.

        IMGP7182

        Nuotraukoje iš kairės V. Merkio žmona,  Kupiškio etnografijos muziejaus direktorė V. Aleknienė ir muziejaus darbuotoja, tautodailininkė I. Vapšienė.

           Daugiau fotografijų rasite: https://www.facebook.com/pg/Kupi%C5%A1kio-etnografijos-muziejus-131150973669746/photos/?tab=album&album_id=1177761769008656