Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Žymiam pasaulio semiotikui A. J. Greimui - 100

Kupiškio etnografijos muziejaus muziejininkai ruošdamiesi prisidėti prie Lietuvos šimtmečio paminėjimo, gimtojo krašto iškilių asmenybių, kurios savo gyvenimu ir veikla prisidėjo prie Nepriklausomos valstybės, lietuviškumo išsaugojimo, Lietuvos garsinimo visame pasaulyje parengė projektą „Lietuviškas ateities garantas – sugebėjimas bet kokiomis sąlygomis išsaugoti valstybę“ (Algirdas Julius Greimas). Projektas buvo skirtas žymaus pasaulyje semiotiko A. J. Greimo 100-osioms gimimo metinėms, lietuvių kalbos dienų paminėjimui. Semiotikos kūrėjui, kalbininkui, lietuvių mitologijos tyrinėtojui A. J. Greimui Kupiškyje buvo skirta renginių programa, kuri vyko 2017 m. kovo 17 d.

IMGP7950

Prie Felicijos Jakutytės namo, kuriame ankščiau gyveno Greimų šeima.

Pirmoji stotelė A. J. Greimo pagerbimas prie mokytojos Felicijos Jakutytės namų, kur dar 1923 – 1925 m. gyveno garsusis semiotikas su šeima. Režisierė Vilija Morkūnaitė priminė, kad čia buvo susirinkę žmonės prieš dešimtmetį, minint 90-ąsias A. J. Greimo metines. Nors daugelis miestų Lietuvoje minėjo semiotiko 100-ąsias gimimo metines, tačiau muziejininkai parengė išskirtinę programą. Pats Algirdas Julius Greimas yra sakęs „Kupiškis man daug reiškia, mielas senas Prieteliau. Tai mano graži vaikystė, tai mano vienintelis kontaktas su liaudimi, mūsų kaimu – iš to ir mano meilė folklorui.“ Režisierė V. Morkūnaitė teigė, kad Algirdas Julius Greimas turėjo stiprų ryšį su tėvu. Sūnus ir tėvas mėgdavo vaikščioti už miesto, jaunėlis vertino tylos pamokas – pasivaikščiojimus gamtoje nieko nekalbant, vienas kito netrukdant. Tėvas visuomet jaunąjam Greimui buvo didis autoritetas. Laikas praleistas Kupiškyje semiotikui paliko didžiausius ir ryškiausius prisiminimus. Susirinkę vietiniai kupiškėnai, Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius A. Venckus ir Kupiškio L. Stuokos – Gucevičiaus gimnazijos direktorius V. Žilinskas pasiūlė įprasminti šią šventę Greimo vardu įsteigiant rajono bibliotekos pavadinimą ar skiriant klasę, pavadintą A. J. Greimo vardu, jo garbei, gimnazijoje. Į šį gražų minėjimą įsijungė ir jaunieji moksleiviai ir garbingo amžiaus Kupiškio gyventojai.

IMGP7999

Iš dešinės režisierė, renginių vedėja V. Morkūnaitė ir Kupiškio L. Stuokos - Gucevičiaus gimnazijos diektorius V. Žilinskas.

Antroji stotelė - Kupiškio rajono savivaldybė, kurioje muziejininkė Aušra Jonušytė parengė fotografijų parodą skirtą „Žymiam pasaulio semiotikui Algirdui Juliui Greimui – 100.“ Parodos pristatymo metu kalbėjo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos doc. Rolandas Aidukas ir doc. Dr. Rimantas Astrauskas. Doc. Rolandas Aidukas džiaugėsi, jog fotografijų paroda glaudžiai susijusi su prof. Karolio Rimtauto Kašponio knyga „Greimas arti ir toli“ ir A. J. Greimo vaikystės ir jaunystės epizodais. A. J. Greimo gyvenimas Lietuvoje ypač jaunystės laikotarpio daugeliui yra mažai žinomas ir šiandien. Užsienio straipsniuose apie A. J. Greimą šiuo metu yra pateikiama daug netikslumų. Tačiau galime pasidžiaugti, jog tiksli, ištraukomis ir dokumentais paremta A. J. Greimo biografija yra pateikta prof. K. R. Kašponio knygoje „Greimas arti ir toli“. Profesoriaus surinktos fotografijos ir kiti dokumentai jau spėjo pabuvoti net Kinijoje. Doc. Dr. R. Astrauskas paminėjo, jog A. J. Greimas savyje išsaugojo labai didelę Kupiškio krašto tradicinės kultūros dalį, nes didžiausią įtaką A. J. Greimo asmenybės formavimosi procese turėjo jaunystės dienos praleistos Kupiškyje. Kupiškio rajono savivaldybės meras Dainius Bardauskas teigė, kad  savivaldybės pastate surengta paroda yra labai svarbi mūsų kraštui, ją pamatyti galės kiekvienas žmogus apsilankęs Kupiškio rajono savivaldybėje.

IMGP8045

Fotografijų "Žymiam pasaulio semiotikui A. J. Greimui-100" pristatymo metu Kupiškio rajono savivaldybėje. Iš kairės rež. V. Mokūnaitė, antroje eilėje Kupiškio rajono meras D. Bardauskas, Kupiškio meno mokyklos direktorė D. Šakickienė, centre doc. R. Aidukas.

IMGP8061

Iš kairės Kupiškio rajono meras D. Bardauskas, Kupiškio meno mokyklos direktorė D. Šakickienė, centre doc. dr. R. Astrauskas.

Trečioji stotelė  - Kupiškio kultūros centro vitražų salė. Joje vyko mokslinė konferencija „Lietuvos ateities garantas-sugebėjimas bet kokiomis sąlygomis išsaugoti valstybę“ (A. J. Greimas). Konferencijos metu sveikinimo žodį tarė Kupiškio rajono meras D. Bardauskas. Jis pasakė kad gimtosiose vietose Juodpėnuose ir Šimonyse savo laiku dirbo A. J. Greimo tėvas. J. Greimas buvo pirmasis lietuvis mokytojas. Taip pat meras padėkojo prof. K. R. Kašponiui, už pagalbą rengiant projektą.

IMGP8101

Mokslinės konferencijos "Lietuvos ateities garantas - sugebėjimas bet kokiomis sąlygomis išsaugoti valstybę" metu, Kupiškio meno mokyklos mokinių pasirodymas.

IMGP8106

Konferencijos metu sveikinimo žodį tarė Kupiškio rajono meras D. Bardauskas.

Doc. R. Aidukas skaitė pranešimą „Karolio Rimtauto Kašponio knygos „Greimas arti ir toli“ pristatymas“ pranešimo metu paminėta, kad knyga sulaukė labai didelio susidomėjimo ir planuojamas antras knygos leidimas. Knyga yra biografinio pobūdžio, iliustruota nuotraukomis, dokumentais, išversta į anglų ir prancūzų kalbas. Leidinyje galime rasti ir Greimų šeimos geneologijos medį. Minimi ne tik Greimai bet ir Stukai, Jakučiai ir Plūkai. Minėtas šeimas siejo bendros gyvenimo vertybės: laisvė, nepriklausomybė, pagarba praeičiai, mokslui, menui ir t.t. 

IMGP8119

Nuotraukoje Lietuvos muzikos ir teatro akademijos doc. R. Aidukas skaito pranešimą "Karolio Rimtauto Kašponio knygos "Arti ir toli" pristatymas".

Prof. Dr. K. R. Kašponis skaitė pranešimą „Algirdas Julius Greimas ir semiotikos mokslas pasaulyje“. Jis apibendrino Greimo gyvenimo laikotarpį po Antrojo pasaulinio karo. Taip pat išleistus leidinius. Pranešimo metu buvo paaiškinta ir semiotikos mokslo reikšmė ir prasmė pasauliui, kodėl tėvo ir sūnaus Greimų vardu buvo pavadintas tiltas per Nemuną Prienuose. 

IMGP8138

Nuotraukoje prof. dr. K. R. Kašponis skaito pranešimą "Algirdas Julius Greimas ir semiotikos mokslas pasaulyje".

O doc. Dr. R. Astrauskas skaitė pranešimą „Algirdo Juliaus Greimo lietuvių mitologijos studija „Apie dievus ir žmones“, kurio metu plačiau analizavo mitologiją kultūros prasme. Buvo paminėta A. J. Greimo sukurta mitologinė sistema ir kaip ji veikia šiandien, palygintas šiandienos tikėjimo supratimas su senuoju pagoniškuoju tikėjimu, akcentuota etninių procesų saugojimo svarba, paaiškinta saulės ir mėnulio vieta, kalendoriaus pradžia, katalikiškų ir pagoniškų švenčių skirtumai. Minėta, jog A. J. Greimas šią temą analizavo labai plačiai. 

IMGP8167

Nuotraukoje doc. dr. R. Astrauskas skaito pranešimą "A. J. Greimo lietuvių mitologijos studija "Apie dievus ir žmones".

Konferenciją apibendrino Kupiškio Povilo Matulionio lietuvių kalbos mokytoja, metodininkė Skaistutė Paulauskienė. Ji teigė, jog visi pranešimai parengti moksliškai, naudoti įvairūs istoriniai šaltiniai, lauko lokalinė medžiaga (žmonių prisiminimai). Apie A. J. Greimą ir semiotikos mokslą mažai žino ne tik kupiškėnai, bet ir visos Lietuvos gyventojai. Mokantis universitete , paskaitose buvo užsimenama tik keliais faktais apie A. J. Greimo asmenybę ir jo nuopelnus semiotikos mokslui.

Baigiantis mokslinei konferencijai koncertavo M. K. Čiurlionio kvartetas. Žinoma, kad M. K. Čiurlionio muziką labai mėgo ir garsusis semiotikas. A. J. Greimo įamžinimo organizatorius R. Misiukevičius sudarė ir redagavo visus M. K. Čiurlionio kūrinius.

IMGP8275

Nuotraukoje iš kairės Kupiškio etnografijos muziejaus direktorė V. Aleknienė ir M. K. Čiurlionio kvartetas.

Daugiau fotografijų iš renginio galite rasti paspaudę ant nuorodos: https://www.facebook.com/pg/Kupi%C5%A1kio-etnografijos-muziejus-131150973669746/photos/?tab=album&album_id=1205222179595948