Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Europos muziejų naktis Kupiškio etnografijos muziejuje

Gegužės 20 d. Kupiškio etnografijos muziejus paminėjo svarbiausią metų renginį – Europos muziejų naktį. Šiemet muziejų naktis buvo skirta paminėti aktorės Unės Babickaitės Graičiūnienės – Bye 120-tąsias gimimo metines. „Meno aukštybių siekiančioji“ taip buvo pavadintas projektas, kurio metu viena iš projekto dalių buvo, įvykęs pleneras, kuriame profesionalūs dailininkai Arvydas Bagdonas, Arūnas Augutis, Silvija Drebickaitė, Alvydas Stauskas, Vytautas Poška ir Algirdas Venckus įamžino Unę, jai brangias ir su jos asmenybe susijusias vietas. O gegužės 20 d. įvyko parodos pristatymas Kupiškio etnografijos muziejuje.

IMG 6109 

Nuotraukoje iš dešinės vienas iš plenero dalyvių Arvydas Bagdonas piešia šaržą jaunosioms muziejaus lankytojoms.

Renginyje jau minėti profesionalūs dailininkai dovanojo lankytojams šaržus dailininko ir lankytojo dialoge „Gyvenimas kitu kampu“. Renginio metu buvo pakviesta VšĮ „Kultūros inovacijos“ vokalinė grupė iš Rokiškio „Bella Fa“. Neseniai atšventusios 5-ąjį grupės įkūrimo jubiliejų, pasirodymą surengė ir Kupiškio auditorijai. „Bella Fa“ atliko keletą lietuvių liaudies sutartinių, parodė džiazinį kanoną a capella ir sudainavo keletą visiems gerai žinomų dainų. Kiek vėliau pasirodė aktorė ir režisierė Virginija Kochanskytė, kuri žiūrovams pristatė muzikinę – literatūrinę imperiją. Aktorė skaitė Unės Babickaitės laiškus, skirtus artimiausiems, jai brangiems žmonėms. Visai šalia literatūros valandėlės skambėjo dainininkės, mecosoprano Ritos Preikštaitės balsas, kartu su smuiko akordais, kuriais pasidalino Miglė Dikštaitienė. Joms pritarė pianistė Rūta Blaškytė.

Kupiškio etnografijos muziejus dėkoja rėmėjams, kurių dėka pavyko įgyvendinti projektą „Meno aukštybių siekiančioji. LR Seimo nariams V. Rinkevičiui ir A. Šimui, UAB Norgauda direktorei I. Dilienei, ūkininkui Z. Aleksandravičiui, UAB „Povilo Gurklio firmos“ direktoriui P. Gurkliui, kooperatyvui „Pieno puta“ ir direktorei J. Dovydėnienei, kulinarinio paveldo puoselėtojai S. Gabrėnaitei – Juknienei. Projektą iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba.

IMG 6105

Nuotraukoje iš kairės ir dešinės plenero dalyviai, dailininkai Algirdas Venckus ir Arūnas Augutis. Centre renginio rėmėjas LR Seimo narys Audrys Šimas.

Aktorė Unė Babickaitė – Graičiūnienė, kurios tikrasis vardas Uršulė, gimė Kupiškio valsčiuje ūkininkų šeimoje. Artėjant Pirmajam pasauliniam karui būsima aktorė kartu su broliais Petru, Vytautu ir Kaziu pasitraukė į Petrogradą (dab. Sankt Peterburgas). Pabėgėlių stovykloje, kur virė intensyvus kultūrinis gyvenimas, ji sutiko bičiulį, rašytoją Balį Sruogą (1896 – 1947). Jo paskatinta 1914 m. būsima aktorė suvaidina pirmąjį savo vaidmenį spektaklyje „Lietuviškas pulkas“. Pamatęs U. Babickaitės talentą Balys Sruoga ir toliau skatino ją vaidinti, siekti aktorės profesijos bei karjeros. Netgi pakeitė jos tikrąjį vardą, ir nuo to laiko Uršulę Babickaitę visi žinojo kaip Unę.

                      Pirmieji Unės Babickaitės aktoriniai ir režisūriniai žingsniai Lietuvoje prasidėjo dar 1918 m., kada ji įkūrė Kauno apskrityje artistų dramos kuopą, tačiau veikla Lietuvoje truko neilgai. 1919 m. Unė Babickaitė išvyksta į Jungtines Amerikos Valstijas, kur iškart įsitraukė į lietuvių išeivių kultūrinę ir meninę veiklą. Čia ji subūrė lietuvių dramos kursus, statė ir pati vaidino savo sukurtose pjesėse. Jos globėja tuo metu buvo ten gyvenusi rašytoja Julija Žemaitė (1845 – 1921).

                              IMG 6200

                              Nuotraukoje VšĮ "Kultūros inovacijos" vokalinė grupė "Bella Fa".

                Aktorei ir režisierei susipažinus su kino studijos Paramount Pictures vienu iš režisierių nusišypso laimė suvaidinti net trijose nebylaus kino juostose. Tačiau dėl Jungtinių Amerikos prezidento mylimosios vaidmens, emigrantei, ne amerikietei, teko pasitraukti.  Šiuo Amerikos periodu iš Uršulės Babickaitės ji patapo Une Bye.

1924 m. Unė Bye ištekėjo už savo pusbrolio Vytauto Andriaus Graičiūno, su kuriuo išvyko kartu gyventi ir dirbti į Europą. Tuo metu Unė vaidino didžiosiose Londono ir Paryžiaus scenose. Į Lietuvą Unė su vyru sugrįžo 1936 m. Čia ji vadovavo Šaulių sąjungos teatrui bei dirbo Panevėžio teatre.

IMG 6244

Po Antrojo Pasaulinio karo dėl amerikietiškų pasų Graičiūnų šeima buvo apkaltina, laikanti Amerikos vėliavą savo bute. Vyrą, Vytautą Andrių Graičiūną, nuteisė 10 metų, o Unę – 5 metams tremties. Deja tremtyje būdamas  Unės vyras nusižudė. Aktorė ir režisierė labai išgyveno vyro mirtį, tačiau nepasidavė. Tuo metu ji gyveno uošvių namuose, Kaune. Unė Babickaitė mirė 1961 m. nuo kraujo užkrėtimo įsidūrusi į pirštą.

 IMG 6298 

                    Nuotraukoje dailininkas Arūnas Augutis persirengęs Baliu Sruoga. 

                              IMG 6344

                   Nuotraukoje iš kairės: renginio vedėja Kupiškio etnografijos muziejaus muziejininkė K. Jokimienė, pianistė R. Blaškytė, smuikininkė M. Dikštaitienė, solistė R. Preikštaitė, aktorė, režisierė V. Kochanskytė.

                     Daugiau fotografijų: https://www.facebook.com/pg/Kupi%C5%A1kio-etnografijos-muziejus-131150973669746/photos/?tab=album&album_id=1273913549393477