Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

"Lietuvybė Kazio Šimonio ir kitų XX a. pirmųjų dešimtmečių menininkų kūryboje"

Kupiškio etnografijos muziejuje 2017m. rugsėjo 13d., vyko projekto "Lietuvybė Kazio Šimonio ir kitų XX a. pirmųjų dešimtmečių menininkų kūryboje" baigiamsis renginys - mokslinė konferencija.

Mokslinėje konferencijoje dalyvavo ir mokslinius pranešimus skaitė dr. Skaidrė Urbonienė, prof. dr. Giedrė Jankevičiūtė, dr. Skirmantė Smilingytė - Žeimienė, dr. Lijana Šatavičiūtė - Natalevičienė.

Dr. Skaidrės Urbonienės tema - "Križdirbystės paveldas K. Šimonio kūryboje: dokumentas ir lietuvybės ženklas". Autorė aptarė križdirbystės paveldą, kaip dokumentą ir lietuvybės ženklą. Klausantis ir stebint pranešimą, buvo galima aiškiai suprasti, kad K. Šimonio pieštuose stogastulpiuose, koplytstulpiuose aiškiai matomas dailininko įsijautimas į piešiamo objekto struktūrą. K. Šimonis ypatingai mokėjo perteikti paminklų charakterį.

Prof. dr. Giedrė Jankevičiūtė skaitydama pranešimą "XX a. I p. Lietuvos dailininkų kūryba nacionalinio romantizmo bangose", leido pažvelgti į tautiškumo problemą Lietuvos dailėje ir architektūroje.

Dr. Lijana Smilingytė - Žeimienė pristatydama temą "Gediminaičių stulpų vaizduosena tarpukariu - tautinio ir pilietinio kodo kūrimas", iškėlė stulpų, kaip vizualinės tautinės ir pilietinės tapatybės emblemos problematiką. Pristatydama vaizduojamąjį pranešimą, autorė išanalizavo K. Šimonio križdirbystės paminklus, ir kitus liaudies meno objektus, dailininko kūryboje.

Dr. Lijana Šatavičiūtė - Natalevičienė pristatė pranešimą "Tapatybės ženklai nacionalinio sąjūdžio laikotarpio interjeruose XX a. I pusėje". Klausantis autorės galėjome suprasti, jog istoriškai dizaino idėjos rutuliojosi ir sklido kartu su nacionalinės valstybės idėjomis. Todėl interjero dizaino istorija ir tyrinėjimas yra neatsiejama su nacionalumo diskursu. Tai tapo sklaidos ir palaikymo priemone, skirta įvertinti statusą viduje ir išorėje. Tai buvo žinia Lietuvai ir pasauliui.

Išklausius keturis pranešimus, apibendrinti konferenciją, pakvietėme Kupiškio viešosios bibliotekos direktorių Algirdą Venckų. Apibendrindamas mokslinę konferenciją A. Venckus labai gerai įvertino pranešimus. Jis pabrėžė, kad šis renginys vyksta to paties pavadinimo eksponuojamos parodos erdvėje, ir kad lengviau galima suvokti skaitomus pranešimus, kai matai prieš akis minėtų dailininkų kūrybos darbus.

Norime visiems pranešėjams ir konferencijos dalyviams labai padėkoti už dalyvavimą įgyvendinant muziejaus rengtą projektą, ir galimybę pamatyti Kazio Šimonio ir kitų dailininkų kūrybą.

 

Konf1

Kairėje Kupiškio etnografijos muziejaus muziejininkė Donata Jutkienė ir Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Irena Mockuvienė.

Konf2

Sveikinimo žodį taria Kupiškio etnografijos muziejaus direktorė Violeta Aleknienė.

Konf3

Pranešimą pristato Vilniaus kolegijos dr. Skaidrė Urbonienė.

Konf4

Pranešimą pristato Lietuvos kultūros tyrimų instituto prof. dr. Giedrė Jankevičiūtė.

Konf5

Nuotrauka konferencijos metu.

Konf6

Skaito Lietuvos kultūros tyrimų instituto dr. Skirmantė Smilingytė - Žeimienė.

Konf7

Nuotraukoje Lietuvos kultūros tyrimų instituto dr. Lijana Šatavičiūtė - Natalevičienė.

Konf8

Konferenciją apibendrina Kupiškio raj.savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius Algirdas Venckus.