Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

"Rytų Aukštaitija: Bunkerių paslaptis atskleidus"

Šių metų rugsėjo 29 dieną, Kupiškio etnografijos muziejus organizavo mokomąją - pažintinę ekskursiją: "Rytų Aukštaitija: Bunkerių paslaptis atskleidus" Utenos krašto partizanų vietomis. Į ekskursiją kartu vyko "Lauryno Stuokos - Gucevičiaus" 10 klasės gimnazistai, kartu su istorijos, etikos vyresn. mokytoja Lidija Galinienė, ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui, istorijos mokytoja, socialinių mokslų ir lietuvių kalbos skyriaus vedėja Asta Martinkienė. 

Atvykus į "Laisvės kovų" muziejų, mus pasitiko šio Utenos krašto muziejaus padalinio vadovė Regina Zapolskienė, ir vyr. fondų saugotoja Bronė Juknevičienė. Mokiniai turėjo puikią galimybę išgirsti istorijų apie siaurąjį geležinkelį, prievartinį karą, karą už laisvę, naująją vergiją. Buvo papasakota apie Utenos krašto žymiausio neoromantizmo poeto Antano Miškinio, bei partizano Antano Kraujelio - Siaubūno gyvenimo istorijos. Galėjome apžiūrėti naują ekspoziciją, kuri mus pasitiko tik įžengus į muziejų. Eksponatai pavaizduoti itin tikroviškai, todėl klausantis istorijos apie prievartinį karą, kaip buvo gabenami žmonės į Sibirą, atrodė, kad jos atgims, ir pačios papasakos apie 1944m. Mokiniai įdėmiai klausėsi apie naikinimo stovyklas, apie vykdytą holokaustą, kaip vyko pagrindiniai Vokietijos ir Sovietų Sąjungos mūšiai. Salėje, kurioje buvo  pasakojama apie okupaciją, moksleiviai klausėsi kaip prasidėjus Antrąjam pasauliniui karui, šalyje  dirbo milijonai beleisvių, kurie dėl įvairiausių priežasčių būdavo apkaltinti "liaudies priešais", ir dėl to juos išsiūsdavo į Sibiro koncentracijos stovyklas. Galėjome pamatyti vagoną, kuriuo buvo gabenami tremtiniai į Sibirą, ir turėjo baisiomis sąlygomis dirbti įvairiausius darbus, už menką atlygį. 

Lauke gimnazistų laukė edukacinis žaidimas " Kuriame partizanų būry", bei pasivaišinimas partizaniška koše ir šilta arbata.  Išvykus iš "Laisvės kovų" muziejaus, aplankėme Antano Kraujelio - Siaubūno kapą, pagerbėme tylos minute ir uždegėme žvakutę.

Antanas Kraujelis - Siaubūnas, gimęs 1928 m. spalio 28 d. Utenos kr., Aluntos vlsč., Kaniūkų k. Nuo 1950 m. kovojo Žėručio rajono Henriko Ruškulio - Liūto būryje, buvo žvalgybos viršininkas. 1955 - 1960 m. slapstėsi Molėtų - Utenos - Anykščių rajonų sandūroje. Sukūrė šeimą. 1960 m. Utenos rajone Papiškių k. pas svainį Antaną Pinkevičių  įsirengė bunkerį. 1965m. kovo 17 d. sodybą apsupo sovietinio saugumo darbuotojai. Nenorėdamas pasiduoti gyvas, A. Kraujelis nusišovė. 1997 m. gruodžio 17 d. Antanui Kraujeliui - Siaubūnui buvo suteiktas Kario savanorio statusas, 1998 m. gegužės 19 d. apdovanotas 3 - iojo laipsnio Vyčio kryžiaus ordinu, o 1998 birželio 10 d. gavo vyr. leitenanto laipsnį (po mirties).

part1

Nuotraukoje Utenos kraštotyros muziejaus " Laisvės kovų" muziejaus padalinio vadovė Regina Zapolskienė.

part2

Nuotraukoje ekspozicijos eksponatas.

part3

Nuotrauka iš ekspozicijų salės.

part4

Nuotraukoje Utenos kraštotyros muziejaus vyr. fondų saugotoja Bronė Juknevičienė.

part5

Nuotrauka iš ekpozicijų salės.

part6

Ekspozicijų salė.

part7

Ekspozicijų salės eksponatas.

part8

Nuotrauka klausantis vadovės Reginos Zapolskienės. Stovi dešinėje.

part9

Nuotrauka iš ekspozicijų salės.

part10

Nuotraukoje gimnazistai žaidžia edukacinį žaidimą " Kuriame partizanų būrį". Kairėje stovi Utenos kraštotyros muziejaus vyr. fondų saugotoja Bronė Juknevičienė.

part11

Nuotrauka edukacinio žaidimo "Kuriame partizanų būry" metu.

part15

Paminklas Antanui Kraujeliui - Siaubūnui atminti. 

part14

Bendra nuotrauka prie paminklo. Kairėje stovi "Lauryno Stuokos - Gucevičiaus" gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, istorijos mokytoja, socialinių mokslų ir lietuvių kalbos skyriaus vedėja Asta Martinkienė. Kairėje stovi istorijos, etikos vyresn. mokytoja Lidija Galinienė.