Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Vakaronė "Buvo gera gaspadinė..." Virbališkiuose

 Spalio 27 d. į Virbališkius susirinko Kupiškio seniūnijos bendruomenių atstovės iš Antašavos, Uoginių, Virbališkių. Buvo pakviesta ir Šepetos bendruomenė, kuri deja neatvyko. Virbališkių kaimo bendruomenė, jos pirmininkė Virginija Katelienė,Virbališkių biblioteka, bibliotekininkės Laima Čejauskienė, Lidija Mačiulienė, Laukminiškių kaimo muziejus, muziejininkė Jolanta Knizikevičienė, organizavo labai nuotaikingą, gražią vakaronę "Buvo gera gaspadinė..." Visus besirenkančius į šventę džiugino rudens gėrybių paroda.

    Vakaronėje dalyvavo ir sveikinimo žodį, nešinas šakočiu, tarė Seimo narys Raimundas Martinėlis, bei Seimo nario Audrio Šimo, Viktoro Rinkevičiaus padėjėja Eglė Blaževičienė, kuri perdavė Seimo narių gausias dovanas organizatoriams, bei šeimininkėms už išradingus patiekalus. Taip pat sveikinimo žodį, geriausius linkėjimus išsakė Kupiškio rajono „Sodžius“ ūkininkių draugijos buvusi koordinatorė Palmira Penkauskienė su visai neseniai naujai išrinkta koordinatore Regina Skemundriene. Sveikinimus ir originalų didelį klevo lapą su žvakutėmis iš gretimo Rokiškio rajono nuo Lailūnų kaimo bendruomenės, Martynonių bibliotekos perdavė kultūros centro vadovė Regina Lukošiūnienė.

     Antašavos miestelio bendruomenės pirmininkė Laisva Čiuliepienė pristatė projektą ,,Kartu mes jėga“ , skirtą remti bendruomeninę veiklą savivaldybėje. Jis apjungė keturias Kupiškio seniūnijos bendruomenes. Pasitinkant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, pirmininkė padovanojo Lietuvos vėliavas visoms bendruomenėms.

    Į renginį atvykusius linksmino, smagias dainas dainavo šaunioji Paliūniškio liaudiškos muzikos kapela "Kaimynai", vadovas Jonas Kepalas. Taip pat visus juokino šmaikščiosios Antašavos moteriškės Ona Pauliukienė ir Vanda Murolienė. Savo žiniomis ir patirtimi su svečiais dalinosi žolininkė Renata Montvilienė.

    Jaukioje bendruomenės salėje po rudens darbų pabaigtuvių susirinkęs gausus šeimininkių būrys stalą nuklojo gausiais varžytuvių patiekalais: pagal senovinius receptus slėgtais sūriais, gardžiausiais tortais, pasakiško skonio spurgomis, moderniais, mūsų kraštuose vos prieš keletą metų atsiradusiais patiekalais, tokiais, kaip bazilikų užtepėlė.

   Prisistatė bendruomenės, varžėsi puikios šeimininkės, ne tik skaniais, įdomiais patiekalais, bet taip pat turėjo atlikti įvairias šmaikščias užduotis: kuo greičiau surinkti salėje išbarstytas bulves, įminti kuo daugiau mįslių, iš kvapo ir skonio atpažinti prieskonius, atspėti bei padainuoti dainą.

   Išrinkta komisija, kurią sudarė Seimo narys Raimundas Martinėlis, Seimo narių padėjėja Eglė Blaževičienė, viešnia iš Lailūnų k. Regina Lukošiūnienė, tikrai turėjo pasukti galveles, nes visi patiekalai pagal nominacijas: mieliausio gomuriui, spalvingiausio, paprasčiausio, bet neprasčiausio, išradingiausio, senoviškiausio, sveikuoliškiausio, smaližių laimės buvo verti nugalėti.

    Antašavos miestelio, Uoginių kaimo ir Virbališkių kaimo bendruomenėms už dalyvavimą, idėjas buvo įteiktos vakaronės organizatorių padėkos, šiam renginiui išleisti 2018 m. ,,Kupiškio seniūnijos bendruomenės“ kalendorius, lankstinukas ,,Gimtinės takais...“, ženkliukas ,,Virbališkiai“ , įvairūs naudingi prizai, bei Seimo nario Viktoro Rinkevičiaus dovanėlės išradingoms šeimininkėms. Geriausios gaspadinės titulą tarp daugelio jo vertų pretendenčių komisija nusprendė skirti itin gardų, spalvingą sūrį varžytuvėms pristačiusiai šeimininkei Zitai Kaušakienei iš Uoginių.

   Vakaronės dalyviai galėjo pasigrožėti Domicelės Petrulytės-Baikauskienės ir jos dukros Linos Štilinienės rankdarbių paroda. Nepailstančios rankos kuria gėrį, grožį. Akį patraukia žaismingos rankdarbių spalvos, jų deriniai, raštai. Apie savo ir mamos darbus pasakojo Lina, kuri dabar gyvena Rokiškyje.

  Nuoširdžiausiai dėkojame bendruomenėms už dalyvavimą vakaronėje, linkėdami visokeriopos sėkmės, tolimesnėje veikloje, darnos darbuose.

                                                Lidija Mačiulienė, Jolanta Knizikevičienė, Eglė Blaževičienė

1 Vakaron ved Jolanta Knizikeviien ir Lidija Maiulien

Vakaronę veda Kupiškio etnografijos muziejaus muziejininkė Jolanta Knizikevičienė (stovi kairėje) ir Lidija Mačiulienė (stovi dešinėje).

2 a Antaavos miestelio bendruomens pirminink Laisva iuliepien pristat projekt Kartu mes jga pirma i deins

Antašavos miestelio bendruomenės pirmininkė Laisva Čiuliepienė pristatė projekta " Kartu mes jėga" (pirma iš dešinės).

3 Uogini kaimo bendruomens pirminink Zita Kauakien ir Lina emerien

Uoginių kaimo bendruomenės pirmininkė Zita Kaušakienė (kairėje) ir Lina Čemerienė (dešinėje).

4 Virbaliki kaimo bendruomens pirminink Virginija Katelien pristat bendruomen ir patiekalus. Nuotraukoje i kairs Virginija Ktelien Vilija VilkienBirut Deriuvien

Virbališkių kaimo bendruomenės pirmininkė Virginija Katelienė pristatė bendruomenę ir patiekalus. Nuotraukoje iš kairės Virginija Katelienė, Vilija Vilkienė, Birutė Dešriuvienė.

5 Palinikio liaudikos muzikos kapela Kaimynai vadovas Jonas Kepalas

Paliūniškio liaudiškos muzikos kapela "Kaimynai" ( vad. Jonas Kepalas).

7 eimininki varytuvi akimirka

Šeimininkių varžytuvių akimirka.

9 a olinink Renata Montvilien pasidalino savo patirtimi ir oleli paslaptimis

Žolininkė Renata Montvilienė pasidalino patirtimi iš žolelių paslaptimis. Nuotraukoje iš kairės Kupiškio etnografijos muziejaus muziejininkė Jolanta Knizikevičienė, žolininkė Renata Montvilienė, Lidija Mačiulienė.

10 b Patiekalus ragavo ir gaspadini gaspadin  rinko komisija

Patiekalus ragavo ir gaspadinių gaspadinę rinko komisija: iš dešinės Regina Lukošiūnienė, Seimo narių A. Šimo ir V. Rinkevičiaus padėjėja Eglė Blaževičienė, Seimo narys Raimundas Martinėlis.

11 teikta padka Linai tilinienei  pirmoji i deins u rankdarbi parod

Įteikta padėka Linai Štilinienei ( pirmoji iš dešinės) už rankdarbių parodą.

12 Nuotraukoje  i deinsSeimo narys Raimondas Martinlis patarja Egl Blaeviien Regina Lukoinien

Nuotraukoje iš dešinės Seimo narys Raimundas Martinėlis, Seimo narių A. Šimo ir V. Rinkevičiaus padėjėja Eglė Blaževičienė ir Regina Lukošiūnienė.

13 Vakarons akimirka

Vakaronės akimirka.

Domicels Petrulyts-Baikauskiens ir jos dukros Linos tiliniens rankdarbi paroda. Nuotraukoje parodos autor Lina tilinien

Domicelės Petrulytės - Baikauskienės ir jos dukros Linos Štilinienės rankdarbių paroda. Nuotraukoje parodos autorė Lina Štilinienė.

Gaspadini gaspadine irinkta Zita Kauakien i Uogini  u skanausi graiausi sr  antroji i kairs

Gaspadinių gaspadine išrinkta Zita Kaušakienė iš Uoginių k. už skaniausią, gražiausią sūrį ( antroji iš kairės).