Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Tautvilio Užos knygos "Viešintų kraštas, kaimai ir žmonės" sutiktuvės

uzos10Lietuvių literatūros klasikas Vaižgantas yra pasakęs labai prasmingus žodžius ,,Kas gražu atsilieps, kas teisinga, nemirs, nors vandenin, kalnais apklotum“. Šis posakis labai tinka apibūdinat Viešintų krašto  šviesuolį, kraštotyrininką, penkių knygų autorių Tautvilį Užą. Tai – žmogus dovana ne tik Viešintų kraštui, bet ir visai Lietuvai. Retai kur dabar galima sutikti tokių Vaižganto vadinamų deimančiukų. Tautvilas Uža gimė Laičiuose, Anykščių r. Viešintų apylinkėse. 1961 m. baigęs Viešintų vidurinę mokyklą įstojo į Panevėžio hidromelioracijos  technikumą. Įgijo mechaniko specialybę. Pirmasis jo pomėgis buvo fotografuoti, ir viską kaupti į archyvą. Tautvilis Uža įamžindavo šventes, vietovių vaizdus, draugus, savo nuotraukas publikavo parodose ir spaudoje.

Lapkričio 17 d. Kupiškio etnografijos muziejaus edukacinėje klasėje vyko penktosios Tautvilio Užos knygos - ,,Viešintų kraštas, kaimai ir žmonės“ sutiktuvės. Šioje knygoje kalbama apie Viešintų krašte gimusius ir gyvenčiaus žmones. T. Uža lieka ištikimas savo tikslui – kuo daugiau ir platesnės  informacijos surinkti apie Viešintų ir pasirinktų kaimų , pradinių mokyklų istoriją.

Knygos sutiktuves pradėjo vaikų lopšelio – darželio „Obelėlė“ moterų ansamblis „Dainija“. (vad. Laima Vaidilienė). Jos atliko dainą „Mūsų kraštas“. Pristatant knygą, apie Tautvilį Užą šiltai kalbėjo Kupiškio etnografijos muziejaus direktorė Violeta Aleknienė. Ji pasakojo, kad šioje knygoje kalba patys Viešintų krašte gimę ir augę žmonės, kad daug žmonių, ištisų giminių gyvenimo istorijas nusinešė Viešinta. Tačiau ji yra perduodama sąvajai  genčiai įvairiomis formomis. V. Aleknienė paminėjo, kad ši knyga yra skiriama Balio Buračo 120 – osioms metinėms paminėti.

Pakviestas tarti žodį Tautvilis Uža plačiau papasakojo apie save, savo šeimą ir pomėgį fotografijai. Iš T. Užos pasakojimų galėjome suprasti, kad jis kruopščiai surenka kaimų, mokyklų, žmonių istorijas, kurias vaizdingai pateikia jau penktoje savo knygoje.

Apie knygos autorių pratarmę rašė buvusi Kupiškio P. Matulionio mokyklos mokytoja Eugenija Katauskienė. Jos pratarmės sakiniai skaitytojui pasako ką sužinosime ir pajusime ją skaitydami. Ponia E. Katauskienė gražiai valdydama gimtosios kalbos žodį dėkojo už galimybę gyvenime sutikti ir taip artimai pažinti knygos autorių.

Buvęs Noriūnų pagrindinės mokyklos direktorius Vilius Grigaliūnas pasidalino trumpais  prisiminimais  apie Jurgiškio pradinės mokyklos mokytoją Emiliją Sereikienę, Vytautas Kavoliūnas trumpai papasakojo apie draugystę su autoriumi, apie mokytojus Kazę ir Igną Grigaliūnus, bei Antalinos mokyklą.

Labai išsamius ir šiltus prisiminimus apie jaunystę papasakojo šviesuolė, kraštotyrininkė, lituanistė, buvusi Virbališkių mokyklos direktorė Danutė Sokienė.

Visos Tautvilio Užos penkios parašytos ir parengtos knygos – ne tik Viešintų krašto, bet ir visos Lietuvos vertybės, įprasminančios dalelytę Aukštaitijos krašto istorijos. Rašytojo V. Baltrėno parašyta eilėraščio dalis: ,,Kas nusilenks Tėvynei? Tėvynei lenkiasi ir lenksis kiekvienas kartos suvokiantis gyvenimo prasmę žmogus“, labai tiksliai apibūdina šio renginio prasmę. Galime tik nuoširdžiai padėkoti ir pasakyti autoriui : ,,Jūs savo darbais – nusilenkiate Tėvynei“.

uzos1

 Nuotraukoje Kupiškio lopšelio - darželio "Obelėlė" moterų kolektyvas "Dainija"  (vad. Laima Vaidilienė pirmoji kairėje).

uzos2

Nuotraukoje Kupiškio etnografijos muziejaus direktorė Violeta Aleknienė trumpai papasakojo apie autorių ir jo knygą.

uzos3

Nuotraukoje knygos "Viešintų kraštas, kaimai ir žmonės" autorius Tautvilis Uža.

uzos4

Nuotrauka renginio metu.

uzos5

Nuotrauka renginio metu.

uzos6

Šiltus žodžius ir linkejimus kalbėjo buvusi Kupiškio P. Matulionio mokyklos mokytoja Eugenija Katauskienė.

uzos7

Nuotraukoje buvęs Noriūnų pagrindinės mokyklos direktorius Vilius Grigaliūnas.

uzos8

Nuotraukoje prisiminimais dalinasi Vytautas Kavoliūnas.

uzos9

Bendra nuotrauka atminimui su knygos autoriumi Tautviliu Uža (sėdi trečias iš dešinės).