Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Konferencija "Kupiškio žydų bendruomenės pastatai ir paminklai"

Lapkričio 29 d. Kupiškio etnografijos muziejaus organizuota tarptautinė konferencija „Kupiškio žydų bendruomenės pastatai ir paminklai“ sulaukė gausaus būrio dalyvių ir svečių susidomėjimo.

                      Konferencijos pradžioje projekto vadovė, Kupiškio etnografijos muziejaus muziejininkė, istorikė Aušra Jonušytė pasveikino susirinkusius ir perskaitė nepaprastojo ir įgaliotojo Izraelio valstybės ambasadorius Lietuvoje Amiro Maimono kalbą konferencijos dalyviams. Jo ekselencija ambasadorius per beveik trejus kadencijos metus aplankė daugumą šalies savivaldybių su oficialiais ir privačiais vizitais. Ir visur, kur benuvyktų, pradėdavo savo viešnagę aplankydamas vietines žydų kapines Lietuvoje jų yra daugybė. Daugiau nei du šimtai, didelių ir mažų, kai kurios gana gerai išsilaikiusios, kitos, dėja, apverktinos būklės. Kai kurios jų yra visiškai sunaikintos, ir vienintelis akmuo težymi kapinių vietą, kartais tai būna grupė antkapių, iškeltų iš kapų ir keistai sustatytų vienas šalia kito...

Amiras Maimonas neskubėdamas apžiūrinėdavo juos skaitydavo ant antkapių užrašus, kur jie išlikę. Raidės pasakodavo ištisą istoriją. Žmogaus vardą, profesiją, kokio būdo jis ar ji buvo, taip pat ir metus, kuomet ši istorija pasibaigė... Keliaudamas po Lietuvą ambasadorius atiduoda pagarbą ir žiauriai nužudytiems žydams bendrose kapavietėse.

Konferencijos metu buvo pristatytas leidinys „Kupiškio krašto žydų bendruomenės pastatai ir paminklai“, kurią sudarė Kupiškio etnografijos muziejaus muziejininkė istorikė Aušra Jonušytė. Iš konferencijos metu pristatomos knygos pranešimus skaitė: Dr. Marija Rupeikienė. Pristatydama pranešimą "Kupiškio rajono žydų kultūros paveldas", ji kartu su vyru Antanu Rupeika surinko daug medžiagos ir nuotraukų apie žydų pastatus, Kupiškyje ir rajono miesteliuose iki Antrojo pasaulinio karo.

Dr. Lara Lempertienė pristatė savo straipsnį apie "Akmenyse saugoma atmintis: Kupiškio ir jo apylinkių žydų kapinės". Mokslininkė paaiškino žydų paminklų reikšmę, kurie yra išlikę Lietuvoje ir dalinai Kupiškio rajone, o studijuojant istorines kapines, galima susidaryti vaizdą apie daugelį miestelio šeimų. Kai kurios epitafijos mini asmenų profesiją, kilmę ar įtaką bendruomenėje.

Pranešimus skaitė ir Kupiškio rajono Skapiškio pagrindinės mokyklos mokytojos Auksė Jankevičienė „Kupiškio krašto istorijos pėdsakai amžininkų lūpose“, Rasa Kaušakienė - Projektas „Mano senelių ir prosenelių kaimynai žydai“. Renginį vedė ir svečius pristatė Kupiškio rajono savivaldybės Kultūros centro režisierė Nijolė Ratkienė, sveikino LR Seimo narys Jonas Jarutis, pats būdamas kupiškėnas džiaugėsi aktyviu miesto istorikų ir rajono gyventojų domėjimusi žydų bendruomenės istorija ir išleistu antru nauju leidiniu.

Susirinkusius konferencijos dalyvius sveikino Kupiškio kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jurgita Trifeldienė perduodama ir Kupiškio rajono savivaldybės mero Dainiaus Bardausko sveikinimą. Skyriaus vedėja įteikė padėką istorikei Aušrai Jonušytei ir Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus direktoriui Jašai Markui Zingeriui už bendradarbiavimą.

Kupiškio meno mokyklos moksleivės grojo žydų melodijas, o jiems pasiruošti padėjo mokytoja Asta Petronienė.

Konferenciją apibendrino Panevėžio miesto žydų bendruomenės pirmininkas Genadijus Kofmanas, dėkodamas už dviejų knygų išleidimą apie žydų gyvenimą iki Antrojo pasaulinio karo kupiškėnams, istorikams, ir ypač muziejininkei istorikei Aušrai Jonušytei. Taip pat Panevėžio miesto žydų bendruomenės pirmininkas kvietė išspręsti problemą susijusią su kelio nutiesimu iki Subačiaus „Paryžės“ žydų kapinių.

                      Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus edukatorė Natalja Cheifec pristatė edukacinį užsiėmimą „Viena diena Viešpačiui“, kurio metu kupiškėnai ir miesto svečiai galėjo sužinoti kodėl ir kada švenčiamas Šabas? Kas ir kodėl draudžiama Šabo dieną? Kaip ruošiamasi Šabui? Užsiėmimo metu buvo pristatytos Šabo ištakos, tradiciniai Šabo etapai ir aptarti valgiai. Buvo ragaujama tradicinė Šabo duona chala iškepta „Upės kepyklėlės“ kepėjų. Edukacinio užsiėmimo metu giedojo kantorius Šmuelis Jatomas. Po renginio kupiškėnai dar ilgai nesiskirstė, vis užduodami klausimus Nataljai Cheifec ir pažadėdami ją aplankyti Vilniuje.  

zyd1

Konferencijos vadovės, Kupiškio etnografijos muziejaus muziejininkės  Aušros Jonušytės autorinė knyga.

zyd2

Konferenciją vedė Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro režisierė Nijolė Ratkienė.

zyd3

Nepaprastojo ir įgaliotojo Izraelio valstybės ambasadoriaus Lietuvoje Amiro Maimono sveikinimą skaito Aušra Jonušytė.

zyd4

Sveikinimo žodį tarė LR Seimo narys Jonas Jarutis.

zyd9

Sveikinimo ir padėkos žodį nuo Kupiškio rajono savivaldybės mero Dainiaus Bardausko Aušrai Jonušytei (pirmoji kairėje), perdavė ir taip pat sveikino Kupiškio rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jurgita Trifeldienė.(pirmoji dešinėje).

zyd5

Akimirka renginio metu.

zyd6

Kupiškio meno mokyklos mokinė Radvilė Aleknaitė grojo žydų melodiją " Havah nagilach" (vad. Asta Petronienė).

zyd7

Kupiškio meno mokyklos instrumentinis trio pagrojo tango "Por uno Cabeza" (vad. Asta Petronienė).

zyd8

Kupiškio meno mokyklos mokinė Viltė Jakubkaitė sudainavo lietuvių liaudies dainą "Oj tu liepele" (Vad. Asta Petronienė).

zyd10

Kupiškio meno mokyklos fleitų duetas pagrojo "Airiškas maršas" (Vad. Asta Petronienė).

zyd11

Nuotraukoje Dr. Marija Rupeikenė.

zyd12

Nuotraukoje Dr. Lara Lempertienė.

zyd13

Pranešimą skaito Kupiškio rajono Skapiškio pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja Auksė Jankevičienė.

zyd14

Pranešimą pristato Kupiškio rajono Skapiškio pagrindinės mokyklos istorijos, geografijos mokytoja Rasa Kaušakienė.

zyd15

Konferenciją apibendrino Panevėžio miesto žydų bendruomenės pirmininkas Genadijus Kofmanas.

zyd19

Nuotraukoje gieda kantorius Šmuelis Jatomas. Pirmoji iš dešinės Natalja Cheifec - Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus edukatorė, religinių judaizmo tekstų redaktorė, sertifikuota košerinio maisto technologijų specialistė , ilgametė Vilniaus Choralinės sinagogos gidė. 

zyd16

Nuotrauka edukacijos "Viena diena Viešpačiui" metu.

zyd17

Nuotraukoje  apdengtos chalos su žydų šventu audeklu.

zyd20

Nuotraukoje Natalja Cheifec laimina Šabo duoną - chalą.

zyd21

Nuotraukoje tradicinė Šabo duona - chala.