Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

"Kupiškio diena" Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičiūtės - Bitės viešojoje bibliotekoje.

Šių metų gruodžio 5 d. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičiūtės – Bitės viešojoje bibliotekoje vyko konferencija „ Kupiškio diena“.

Konferencijoje dalyvavo ir sveikinimo žodį tarė Kupiškio rajono savivaldybės vice meras Aurimas Martinka, Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jurgita Trifeldienė. Sveikinimo žodį nuo Kupiškio rajono savivaldybės mero Dainiaus Bardausko perskaitė Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius Algirdas Venckus. Programą pagyvino „Kupos“ pradinio ugdymo skyriaus mokiniai ir armonininkai.

Programą pradėjo Kupiškio etnografijos muziejaus muziejininkė Kristina Jokimienė su pranešimu „Kupiškio kraštas ir tarmė“. K. Jokimienė išmoningai papasakojo , kaip kupiškėnai balsus bei kirčius kaitalioja. Buvo galimybė pasiklausyti, kaip tą patį tekstą skaitė kupiškėniškai ir panevėžietiškai.

Konferencijos metu dalyvavo Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos Kupos pradinio ugdymo skyriaus lėlių teatras „Rygailio“ , kurie parodė spektakliuką „Kėp lopa aglalį kirto“ (vad. Dalia Kaktienė).

Etnologė Alma Pustovaitienė skaitė pranešimą „Senovinės kupiškėnų vestuvės“ – ar jos taps UNESCO nematerialaus paveldo saugoma vertybe? Buvo demonstruojamas nuometo rišimas.

Kupiškio etnografijos muziejaus vyr. fondų saugotoja Giedrė Zuozienė pristatė katalogą „Seserų Glemžaičių rinkinys Kupiškio etnografijos muziejuje“, bei fotografijų parodą, skirtą Kupiškio Kristaus Žengimo į Dangų bažnyčios šimtmečiui.

Kupiškio etnografijos muziejaus muziejininkė Aušra Jonušytė skaitė pranešimą „ Žydų materialus ir kultūrinis palikimas Kupiškyje“. Pranešimas sulaukė labai didelio susidomėjimo, kadangi jį lydėjo unikalios fotografijos, menančios tyrinėjamą muziejininkės laikotarpį.

Konferencijų salę papuošė Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus A. Venckaus tapybos ir fotografijų paroda „Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka šiandien“.

Po renginio panevėžiečiai skanaudami kupiškėnišką sūrį širdingai dėkojo G. Petkevičiūtės – Bitės bibliotekai už suorganizuotą Kupiškio dieną.

Pan1 

Pranešimą skaito Kupiškio etnografijos muziejaus muziejininkė Aušra Jonušytė

pan2

Nuotrauka renginio metu.

pan3

Nuotraukoje iš dešinės pirmoji sėdi Kupiškios rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jurgita Trifeldienė, antras iš dešinės Kupiškio rajono savivaldybės vice meras Aurimas Martinka.

pan4

Nuometą Kupiškio rajono kultūros centro direktorei Jolitai Janušonienei riša Kupiškio rajono kultūros centro etninės kultūros skyriaus vedėja - etnografė Alma Pustovaitienė.

pan5

Nuotraukoje Kupiškio etnografijos muziejaus vyr. fondų saugotoja Giedrė Zuozienė.

pan6

Akimirka renginio metu.