Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Edukacinė popietė "Žiemą būna gerai. Žiemą būna Šv. Kalėdos"

Šių metų gruodžio 15 d. Kupiškio etnografijos muziejuje įvyko nuostabi kalėdinė šventė „Žiemą būna gerai. Žiemą būna Šv. Kalėdos.“ 

Edukacinė popietė buvo skirta Kupiškio rajono lopšelių – darželių priešmokyklinių grupių auklėtiniams. Šventę vedė Kupiškio etnografijos muziejaus muziejininkė Kristina Jokimienė, kuri su savo pagalbininkėmis nykštukėmis pasveikino visus susirinkusius, ir pasiūlė visiems leistis į Kalėdinę kelionę. Nykštukės pasidalinusios į grupeles, pristatė 12 mėnesių, padeklamuodamos eilėraščius, kuriuos vaikai salėje turėjo atspėti koks tai mėnuo.

Susipažinę su visais nykštukais ir metų laikais, labiausiai sunerimo ruduo. Kalėdų senelis jau sužinojo kas ta vasara, ir jam buvo smagu svečiuotis, bet šiais metais panoro aplankyti Rudenį. Galvojo galvojo ir sumanė, kad smagiausias užsiėmimas yra grybauti. O tai geriausia žinojo Rokiškio rajono Pandėlio pradinės mokyklos mokiniai, kurie parodė Kalėdų Seneliui ir dalyviams vaidinimą „Grybų karas“ (vad. Renata Kiburienė). Pasodinę Kalėdą į krėslą, vaikai leidosi kartu į rudens pažinties kelionę. Vaikai vaidino šauniai ir linksmai. Salėje netruko nei juoko nei plojimų.  Vyriausiasis Lietuvos Kalėdų Senelis Kalėda buvo supažindintas su visais metų laikais, tik pavasario dar nematė, todėl vaikai jį mielai apkvietė atvykti kitais metais, kur susispažins su juo.

Po vaidinimo vaikai sulaukė saldžių dovanų ir knygų, kurias dovanojo Lietuvos Valstiečių ir Žaliųjų Sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis.

Smagias programėles paruošė ir Kupiškio rajono priešmokyklinių grupių vaikučiai, kurie labai laukė Lietuvos vyriausiojo Kalėdų senelio Kalėdos. Daineles, eilėraščius ir trumpus vaidinimus rodė Kupiškio mokyklos „Varpelis“, vaikų lopšelių – darželių „Saulutė“ ir „Obelėlė“, P. Matulionio progimnazijos priešmokyklinukai, ir  Šv. Kazimiero vaikų globos namų auklėtiniai.

Visos grupės buvo apdovanotos saldžiomis dovanėlėmis ir knygelėmis, kurios laukė sudėtos po egle.

Renginuko vedėja Kristina Jokimienė, buvo begalo dėkinga savo padėjėjoms nykštukėms, kurios lanko NVŠ programą „Etno užsiėmimai“, todėl atsidėkodama joms, kiekvieną nykštukę pasveikino atskirai, o dovanėles įteikė vyriausias Lietuvos Kalėdų Senelis Kalėda. Sveikinimo žodį taip pat tarė Kupiškio etnografijos muziejaus direktorė Violeta Aleknienė, pasveikindama visus susirinkusius, ypatingai vaikus. Direktorė negailėjo gražių žodžių ir linkėjimų Pandėlio pradinės mokyklos mokiniams ir jų mokytojai Renatai Kiburienei, bei visoms priešmokyklinio ugdymo įstaigų auklėtojoms. Vadovė palinkėjo visiem šiltų, ramių, jaukių Šv. Kalėdų ir artėjančių Naujųjų Metų.  

Išdalinus dovanėles, sudainavus daineles, padeklamavus eilėraštukus Kalėdų Kalėda pasiėmęs armoniką  visus vaikus pakvietė smagiai pašokti.

Norime visiems labai padėkoti kurie dalyvavo ir atvažiavo į mūsų edukacinę popietę „Žiemą būna gerai. Žiemą būna Šv. Kalėdos“.

Tariame didelį ačiū mūsų rėmėjams : seimo nariams Audriui Šimui, Ramūnui Karbauskiui, ir įmonėms UAB „Dailista“, UAB „Norgauda“, AB“Agro Linas“, UAB „Narjanta“, UAB „Povilo Gurklio firma“.

Nuotraukos Jurgitos Malevičiūtės.

kl1

Renginio "Žiemą būna gerai. Žiemą būna Šv. Kalėdos" vedėja, Kupiškio etnografijos muziejaus muziejininkė Kristina Jokimienė.

kl2

Renginio vedėja K. Jokimienė su savo pagalbininkėmis nykštukėmis.

kl3

Nuotrauka renginio metu.

kl4

Sulaukėme didelio būrio vaikų. 

kl5

Nykštukės pasitinka Lietuvos vyriausiąjį Kalėdų senelį Kalėdą.

kl6

Kalėdų Kalėda su savo pagalbininkėmis.

kl7

Akimirka iš renginio.

kl8

Nuotraukoje Pandėlio pradinės mokyklos mokiniai vaidina vaidinimą "Grybų karas" (vad. Renata Kiburienė).

kl9

Akimirka iš vaidinimo.

kl10

Nuotrauka pasirodymo metu.

kl11

Foto akimirka.

kl12

Šaunieji Pandėlio pradinės mokyklos mokiniai.

kl13

Nuotraukoje Kalėdų Kalėda sveikina Pandėlio pradinės mokyklos mokytoją Renatą Kiburienę, už puikiai paruoštą vaidinimą "Gybų karas".

kl14

Padėkos žodius R. Kiburienei taria Kupiškio etnografijos muziejaus direktorė Violeta Aleknienė.

kl15

Nuotrauka šventės metu.

kl16

Kupiškio rajono mokyklos "Varpelis" auklėtiniai su renginio vedėja Kristina Jokimiene (stovis kairėje pirmoji) ir Lietuvos vyriausiuoju Kalėdų seneliu Kalėda.

kl17

Kupiškio etnografijos muziejaus muziejininkė Kristina Jokimienė ir Kalėdų Kalėda.

kl18

Šaunus duetas.

kl19

Nuotraukoje su Kalėdų Kalėda įsiamžinę Kupiškio rajono lopšelio - darželio "Saulutė" auklėtiniai.

kl20

Nuotraukoje Kupiškio rajono lopšelio - darželio "Obelėlė" auklėtiniai.

kl21

Su Kalėda įsiamžino ir Kupiškio rajono Povilo Matulionio progimnazijos priešmokyklinukai.

kl22

Nuotraukoje Kupiškio rajono Šv. Kazimiero vaikų globos namų auklėtiniai.

kl23

Sveikinimo žodį visiems susirinkusiems tarė Kupiškio etnografijos muziejaus direktorė Violeta Aleknienė.

kl24

Nuotraukoje vyriausiasis Lietuvos Kalėdų senelis Kalėda ir Kupiškio etnografijos muziejaus direktorė V. Aleknienė.

kl25

Nuotraukoje Kalėdų Kalėda visus linksmino su armonika.