Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Jautrus prisilietimas prie kraštietės J. Gabriūnaitės poezijos Virbališkiuose...

Tolyn tolyn

Tas vieškelis –

Pro Kupiškio bažnyčią,

Pro turgavietę,

Per Aukštupėnų kalnelius,

Link Pandėlio...

Per Mituvos tiltelį –

Ten, prie Mituvos,

Malūnas akmeninis senas,

Atmalęs savo, stovi.

Vieškelis tolyn...

Upelis ties Virbališkiais –

Taip ir vadinom – Upeliu –

Pavasariais su pašalu

Varvėdavo per vieškelį

Tolyn ir slėpdavos purienose

Vėliau, kai jos pražysdavo.

Kairėj juoduoja kapinaičių

Kryžiai... Vardai seniai jau

Perkelti per vieškelį

Gyvena...

Dešinėje nenukirsti

Rugiai kartoja savo dainą.

Tolyn tas vieškelis –

Link Pandėlio tolyn,

Artyn artyn

Per mano laiką –

Link namų...

    Mūsų krašto poetė, pedagogė Jadvyga Gabriūnaitė (1936 – 1990) savo eilėraščiuose mums svarbiais ir skambiais vietovardžiais nugairiavo kelią didžiai jautrios sielos žmogui, kunigui, poetui Justui Jasėnui, kuris vasario 7 d. atvyko į Virbališkių biblioteką ir atnešė labai brangią dovaną – naują eilėraščių knygą ,,Prisilietimas prie dilgelės“. Jis šios knygos leidybos iniciatorius ir rėmėjas.

    Popietės dalyvius susikaupimui nuteikė plokštelių muzika, nes poetei Jadvygai grįžus iš Šiaulių į Laukminiškių kaimą visas ,,muzikos pasaulis“ buvo senas patefonas, kurį labai mylėjo.

    Susitikimo metu kunigas J. Jasėnas prisipažino, kad apie Jadvygą iki 2016 m. nieko nebuvo girdėjęs, bet kada dalyvavo J. Gabriūnaitės 80-ųjų gimimo metinių paminėjime ,,Per patį bulviakasį... ir reikėjo gi šitaip atsitikti...“ labai susidomėjo jos asmenybe ir eilėraščiais. Svečias susirinkusiems papasakojo apie nueitą ilgą kelią nuo eilėraščių rinkimo iki knygos išleidimo. Bendraudamas su virbališkiete Kazimiera Danute Sokiene bei rinkdamas medžiagą Laukminiškių kaimo ir Kupiškio etnografijos muziejuose, jis daug sužinojo apie  poetę, o eilėraščius padėjo surinkti Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos darbščios darbuotojos. Už išsakytus pastebėjimus, visokeriopą palaikymą leidybos iniciatorius dėkojo pedagogėms Kazimierai Danutei Sokienei ir Branguolei Šimkūnienei, leidyklai ,, Kamonada“, redaktoriui Vytautui Kazielai.  Dar kartą buvo atverstas poetės Jadvygos dienoraštis ir priminti svarbiausi gyvenimo įvykiai. Visi nuščiuvę klausėsi kunigo Justo skaitomų eilėraščių, kurie knygoje suskirstyti į tris skyrius: pirmas ,,Vardynos“ (eilėraščiai iš pirmojo poezijos rinkinio išleisto 1978 m.), antras – ,,Raudonos begonijos“ ir trečias – ,,Obuolių nuraškymas“. Ši knyga  tarsi pačios kūrėjos svajonės išsipildymas. Leidinio viršelyje –  J. Gabriūnaitės namų Laukminiškiuose nuotrauka (fotografavo Salvijus Žiūra), kurioje užkalti langai, užžėlęs kiemas, atvertos durys... tai lyg metafora ar tema diskusijai.

    Kai renginio svečias paklausė: ,,Kaip Jums tie eilėraščiai?“, išgirdome atsakymą: ,,Dažnai atrodo, kad sugrįžtam į tuos praėjusius laikus, nes pažinojom poetę ir bendravom.“

    Pro Jadvygos poezijos žodžius šviečia nostalgiškai rami, lyrinė poetės būsena. Ji visada arti gamtos ir žemės, gimtųjų vietų, žmogaus. Taip paprasta ir miela, jauku ir romantiška – tarsi prie namų besiglaudžianti žemė arba „tylus rūkas virš pievos“, „šviesi išsikyrimo šventė“... Renginio dalyviams įsiminė eilėraščiai, kuriuose daug šviesos ir daug tikro jausmo. Jie iš to laiko, kai poetų gilias mintis, jausmus, eilėraščio formas buvo galima  suprasti...

   Visi poezijos gerbėjai galėjo įsigyti poezijos knygą ,,Prisilietimas prie dilgelės“ su leidėjo autografu, o tokių norinčių turėti prisiminimą buvo daug. Ši knyga, įamžinanti poetės Jadvygos Gabriūnaitės atminimą, graži ir prasminga dovana Kupiškio krašto žmonėms. Už ją nuoširdžiai dėkojame kunigui Justui Jasėnui.            

 Jolanta Knizikevičienė ir Lidija Mačiulienė

 Nuotraukos Jolantos Knizikevičienės

gb1

Kunigas J. Jasėnas (sėdi dešinėje) pristato J. Gabriūnaitės knygą "Prisilietimas prie dilgėlės".

gb2

J. Gabriūnaitės poezijos gerbėjai Virbališkių bibliotekoje.

gb3

Kunigas J. Jasėnas skaito J. Gabriūnaitės sukurtus eilėraščius.

gb4

Susitikimas su kunigu J. Jasėnu Virbališkių bibliotekoje.

gb5

Kunigas, poetas Justas Jasėnas.

gb6

J. Gabriūnaitės poezijos gerbėjai įsigijo knygą "Prisilietimas prie dilgėlės" su kunigo J. Jasėno autografu.

gb7

Jadvygos Gabriūnaitės poezijos gerbėjai susirinkę Virbališkių bibliotekoje.