Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

„Atminties karūna žmonėms ir laikui“

Šeštadienį kupiškėnai ir miesto svečiai rinkosi į Kupiškio etnografijos muziejuje vykusį Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui skirtą renginį „Atminties karūna žmonėms ir laikui“. Aktoriai ir dainininkai pristatė muzikinį-literatūrinį saloną, kuriame buvo pasakojama apie žymiausius tarpukario Lietuvos politikus, poetus, dainininkus ir menininkus kilusius iš Kupiškio krašto. Renginį vedė ir pristatė Kupiškio etnografijos muziejaus direktorė Violeta Aleknienė

Kultūriniai, meniniai, politiniai bendravimai labai svarbūs mūsų istorijoje, jie turi būti perduodami iš kartos į kartą, ir turi tęstis su savojo krašto žmonėmis. O jeigu prisiminsime ar rasime apie juos straipsnius spaudoje, tai sužinosime, kad tarpukariu svarbiausi renginiai Kupiškyje vykdavo Apšegos salėje. Joje 1938 metais buvo paminėta ir vasario 16-oji.

Vienus iš žymiausių krašto žmonių ministrą pirmininką Antaną Merkį pristatė aktorius Petras Venslovas, o  švietimo ministrą Kazimierą Jokantą, aktorė Virginija Kochanskytė. Buvo papasakota, kad Antanas Merkys gimė Bajoruose, Skapiškio valsčiuje, vienas žymiausių tarpukario politikų, kūrusių Lietuvos valstybę nuo pat nepriklausomybės kovų, krašto apsaugos ministras, Klaipėdos krašto gubernatorius, Kauno burmistras, vyriausybės įgaliotinis atgautame Vilniaus krašte, ir jam paskutiniais metais iki Antrojo pasaulinio karo, buvo lemta tapti Laisvos nepriklausomos Lietuvos paskutiniuoju ministru pirmininku.

Kazimieras Jokantas gimė Valiukiškio vienkiemyje Kupiškio parapijoje. K. Jokantas Antano Merkio vyriausybėje buvo paskirtas švietimo ministru. Paskutinieji metai iki Antrojo pasaulinio karo, kai grėsmės iš rytų ir vakarų jau artėjo, ir iškilo klausimas, likti ar pasitraukti vyriausybei, priešintis ar be kovos pasiduoti. Tuo metu buvusią padėtį perteikė aktorė Virginija Kochanskytė sakydama, kad respublikos prezidentas Antanas Smetona iš pradžių kalbėdamas pasiūlė priešintis, nesitraukti. Jam pritarė tik generolas Kazys Musteikis, valstybės kontrolierius Konstantinas Šakenis ir švietimo ministras Kazimieras Jokantas. Sužinojęs, kad labai daug žmonių nori pasitraukti iš Lietuvos, K. Jokantas buvo pasipiktinęs, jis niekur nesirengė bėgti. O kai šeimos atėjo suimti saugumiečiai, Kazimieras Jokantas pasilikusiųjų prašė melstis už Lietuvą. Ir buvo nužudytas Rusijoje.

P. Venslovui žiūrint į parodoje eksponuojamus Šimonio darbus iškilo Oskaro Milašiaus asmenybė, kuris buvo Lietuvos pirmasis atstovas Prancūzijoje. Nors ir nemokėjo lietuvių kalbos, bet skelbėsi lietuvių poetu ir daug darė, kad Memelis būtų Klaipėda, o Vilnius būtų sugrąžintas lietuviams. Ir dėka O. Milašiaus, mūsų kraštietis Kazys Šimonis buvo pristatytas Paryžiuje. O tokių mūsų krašto ir Lietuvos draugų buvo ne vienas. Renginio metu P. Venslovas pristatė Vytauto Mačernio draugą Mamertą Andriliūną žuvusį kaip ir daugelis partizanų, bet palikusį mums genieliai išverstą Oskaro Milašiaus eilėraštį, kurio daugiau niekas neverčia.

 V. Kochanskytės renginio metu buvo prisiminta Valstybės teatro solistė mezosopranas Vincė Jonuškaitė-Zaunienė gimusi Subačiuje, Panevėžio apskrityje, kuri muzikinę karjerą pradėjo dainuodama chore dar besimokydama Panevėžio gimnazijoje. 1915 metais kunigas ir poetas Maironis gyvendamas Panevėžyje pamatęs Vlado Paulausko choristų tarpe merginą su raudoną rože plaukuose sukūrė eilėraštį ir pasiūlė choro vadovui ir kompozitoriui sukurti apie tai ir dainą „Nesek sau rožės prie kasų“. Išgirdęs dainą, Maironis liko patenkintas, o minėta daina tapo žinomiausiu V. Paulausko kūriniu. Renginio metu Kupiškyje ją atliko solistė Rita Preikšaitė sudainavusi taip pat ir Žoržo Bizė operos ariją „Karmen“ kuri buvo viena iš mėgstamiausių V. Jonuškaitės-Zaunienės arijų.

Buvo pristatytas dainininkas Juozas Katelė gimęs Suvainių kaime. Kunigas Jonas Katelė pastebėjęs sūnėno Juozuko norą griežti smuiku, išsiuntė mokytis į grafienės Tyzenhauzienės muzikos mokyklą Rokiškyje. Dainininkas sukūrė keturiasdešimt pagrindinių vaidmenų, vėliau vargonavo Vytauto Didžiojo bažnyčioje, mokė jaunimą dainavimo.

Buvo prisimintas Jonas Graičiūnas gimęs Tbilisyje, kur jo tėvas tarnavo dragūnų pulke puskarininkiu. J. Graičiūno vaikystė prabėgo Grauželiškių kaime senelių sodyboje. Mokėsi Kauno Vytauto Didžiojo universitete, dirbo radiofone Kaune. Vieną iš poeto sukurtų eilėraščių susirinkusiems skaitė A. Venslovas. Jis pristatė ir poetą Kazį Inčiūrą gimusį Vidugiriuose skaitydamas vieną iš poeto eilėraščių.

Renginio metu kalbėta apie aktorę Unę Babickaitę-Graičiūnienę, jos vyrą Vytautą Graičiūną, Unės brolį Petrą Babicką, dailininkę Veroniką Šleivytę, skulptorių Juozą Kėdainį palikusius ryškų pėdsaką mūsų šalies gyvenime ir garsinusius Lietuvą užsienyje.

Dalinantis prisiminimais apie mūsų kraštiečius, skambėjo dainos apie gimtinę, meilę, savo kraštą. Muzikinius kūrinius atliko ir solistas Mindaugas Zimkus. Solistams akomponavo pianistė Beata Vingraitė.

Muzikinio-literatūrinio salono pristatymo metu buvo galima susipažinti su žymiųjų kupiškėnų menininkų nuotraukomis, jų sukurtais darbais.

Renginio metu sveikinimo žodį tarė, ir Vasario 16-osios akto kopiją muziejui įteikė LR seimo nario Audrio Šimo padėjėja Eglė Blaževičienė. Gėlių puokštę aktorei Virginijai Kochanskytei įteikė LR seimo narys Viktoras Rinkevičius.

Nuotraukos Aušros Jonušytės.

 IMG 0670

Renginį pristato Kupiškio etnografijos muziejaus direktorė Violeta Aleknienė.

IMG 0678

Nuotraukoje LR Seimo nario Audriaus Šimo padėjėja Eglė Blaževičienė (dešinėje) įteikia Kupiškio etnografijos muziejaus direktorei V. Aleknienei Vasario 16-osios akto kopiją.

IMG 0688

Nuotrauka renginio metu.Solistas Mindaugas Zimkus, okomponuoja Beata Vingraitė.

IMG 0694

Žiūrovai įdėmiai klausosi atliekmų kūrinių. Pirmoje eilėje sėdi (iš kairės antra) Kupiškio rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jurgita Trifeldienė ir kanaunininkas Vladas Rabašauskas.

IMG 0707

Solistai Rita Preikšaitė ir Mindaugas Zimkus. Okomponuoja Beata Vingraitė.

IMG 0729

 Renginio dalyviai ir svečiai. Iš kairės: LR Seimo narys Viktoras Rinkevičius, LR Seimo nario Audrio Šimo padėjėja Eglė Blaževičienė, kanauninkas Vladas Rabašauskas, Kupiškio rajono Kultūros švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jurgita Trifeldienė, pianistė Beata Vingraitė, solistė Rita Preikšaitė, solistas Mindaugas Zimkus, Kupiškio etnografijos muziejaus direktorė Violeta Aleknienė, aktorius Petras Venslovas ir aktorė Virginija Kochanskytė.

IMG 0735

Renginio dalyviai ir svečiai. Iš kairės kanauninkas Vladas Rabašauskas, solistė Rita Preikšaitė, solistas MIndaugas Zimkus, pianistė Beata Vingraitė, aktorė Virginija Kochanskyte, aktorius Petras Venslovas ir kupiškėnas Kazys Stančikas.