Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

„Lietuva, gimtine mano“

 

„Lita mekorati“ (liet. „Lietuva, gimtine mano“) praėjusią savai Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekoje vyko renginys, skirtas žydų diasporai Lietuvoje. Bibliotekos Judaikos tyrimų centras surinko visos Lietuvos žmones, kurie tyrinėja praeities šalį žydų apgyventą Lietuvą, siekia pažvelgti į šiandien išlikusius jų pėdsakus. Tyrinėtojų atradimai pateikiami knygose, straipsniuose, dokumentiniuose filmuose, kuriami vizualūs atminimo ženklai. Dalyvavo Kupiškio etnografijos muziejaus istorikė Aušra Jonušytė kartu su aštuoniais pranešėjais iš įvairių Lietuvos vietų.

Pasisakė Kupiškio rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjos pavaduotojas Vytautas Knizikevičius.  Jis priminė, kad A. Jonušyžydų bendruomenės tyrinėjimo darbus pradėjo seniai, dar dirbdama su muziejininkais Lauryno Stuokos- Gucevičiaus gimnazijoje, o jos mokinių užrašyti prisiminimai ir dabar naudojami besidominčiųjų žydų tema.

 

Pradėdama renginį Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Judaikos tyrimų centro vadovė dr. Lara Lempertienė priminė svarbiausias žydų šventes. Du kartus per žydų Naujus Metus ir per Pesasch (žydų Velykas) žydai nuodugniai valydavo savo namus. „Visi namų apyvokos daiktai: spintos, komodos, kušetės buvo išnešami į lauką. Lietuvos žydai taip darė lyg ruoštųsi naujam išėjimui Egipto. Tai reiškė ne vien tik namų išvalymą, bet ir vidinį, dvasinį išvalymą, išlaisvinimą nuo dvasią apgaubusio purvo. Tas švarumas reiškė gyvenimą be nuoskaudų ir pykčio. Žmonės prašė vieni kitų atleidimo. Vieni kitiems atleisdavo ir taip atversdavo naują santykių puslapį“, sakė renginio vedėja. Šiemet lietuvių Velykos ir žydų Pesach beveik sutapo.

Kaip tos dvi šventės, taip ir šioje auditorijoje susitiko žydai ir lietuviai, atsigręžę į praeitį, tyrinėjantys neatrastus, mažai žinomus visuomenei dalykus. Judaikos tyrimo centras, kaip pabrėžė L. Lempertienė, taip pat norėjo paminėti Lietuvos šimtmetį ir parodyti žydų indėlį į Lietuvos valstybės kūrimo procesą. Tai bus naujų leidinių, įdomių objektų pristatymas, dalis kurių buvo nežinomi ar labai mažai žinomi.

Pristatydama pranešėją Aušrą Jonušytę, L. Lempertienė pasidžiaugė, kad istorikė sugebėjo tyrinėdama Kupiškio žydų istoriją įtraukti savo miesto   visuomenę,   vietos intelektualias pajėgas, jaunimą, Lietuvos mokslininkus, tyrinėjančius žydų bendruomenės palikimą. Rezultatas puiki dviejų tomų knyga „Kupiškio žydų bendruomenė. Praeities ir dabarties sąsajos“, išleista 2016 m., ir „Kupiškio krašto žydų bendruomenės pastatai ir paminklai“, išleisti 2017 m. lietuvių ir anglų kalbomis.

Muziejininkė A. Jonušytė pristatydama leidinius apžvelgė žydų įsikūrimą Kupiškyje, pateikė duomenų apie išlikusius jų pastatus Kupiškyje, paminėjo Kupiškio viršaičio Domo Vaitkūno ir Nochemo Šmidto draugystę.

Pasak istorikės, žydai ne tik dalyvavo savo visuomeninių organizacijų veikloje, bet ir įsijungdavo į kupiškėnų organizuotus judėjimus, savanorių gaisrininkų veiklą. Pranešėja apžvelgė Kupiškio žydų palikuonių indėlį įamžinant nužudytų protėvių atminimą, džiaugėsi prasmingu bendradarbiavimu su Izraelio valstybės ambasada Lietuvoje, jos nepaprastuoju ir įgaliotoju ambasadoriumi Lietuvoje Amiru Maimonu, kuris abiem leidiniams parašė pratarmes. A. Jonušytė sakė, kad tyrinėjant Kupiškio žydų bendruomenės palikimą, jaučianti rajono Savivaldybės mero Dainiaus Bardausko, Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjos Jurgitos Trifeldienės paramą.

Pranešimo pabaigoje buvo pristatytas naujas A. Jonušytės parengtas lankstinukas su nuotraukomis apie Kupiškio žydų bendruomenės paliki„Kupiškio žydų keliais“. Autorė džiaugėsi, kad tokiai minčiai pritarė ir dviejų institucijų Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro l. e. vadovės pareigas Vaida Laučinavičė ir Etnografijos muziejaus direktorė Violeta Aleknienė.

IMG 1088_

Renginį vedė Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Judaikos tyrimų centro vadovė dr. Lara Lempertienė.

IMG 1094_ 

Šilalės savivaldybės paveldosaugininkė Jurgita Viršilienė.

IMG 1100

Kauno žydų religinės bendruomenės pirmininkas Mauša Bairakas.

IMG 1102_

Gidė ir istorikė iš Kauno Asia Gutermanaitė.

IMG 1108

Nacionalinės bibliotekos Adolfo Damušio demokratijos studijų centro vadovas Vidmantas Valiušaitis.

IMG 1111_

Kupiškio rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjos pavaduotojas Vytautas Knizikevičius.

IMG 1116_

Dalis pranešėjų po renginio. Iš kairės: Kotryna ir Kęstutis Lingiai iš Kauno turizmo ir informacijos centro, Šilalės savivaldybės paveldosaugininkė Jurgita Viršilienė, INIT televizijos žurnalistas Sigitas Valadka, gidė ir istorikė Asia Gutermanaitė iš Kauno, Kauno žydų religinės bendruomenės pirmininkas Mauša Bairakas, Nacionalinės bibliotekos Adolfo Damušio demokratijos studijų centro vadovas Vidmantas Valiušaitis, Kupiškio etnografijos muziejaus muziejininkė istorikė Aušra Jonušytė ir Kupiškio rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjos pavaduotojas Vytautas Knizikevičius.