Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

„Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliai „Tarnaukime Lietuvai“

Praėjusį penktadienį Juozo Miltinio dramos teatre Panevėžyje buvo įteikti Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliai „Tarnaukite Lietuvai“. Jį gavo ir mūsų kraštietė dr. Aldona Vladislava Vasiliauskienė. Pasveikinti mokslininkę, iš Kupiškio atvyko Kupiškio rajono savivaldybės meras Dainius Bardauskas, Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jurgita Trifeldienė ir pavaduotojas Vytautas Knizikevičius, būrys kultūros ir švietimo darbuotojų. Sveikino Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bazilikos rektorius dr. kunigas Gediminas Jankūnas ir Pandėlio Šv. Mergelės Marijos vardo bažnyčios klebonas Albertas Kasperavičius.

Iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, asociacijų, mokslo ir mokymo, kultūros įstaigų 2018 metais nominacijai buvo pristatyti 42 kandidatai. Seimo kanclerio įsakymu sudaryta kandidatų vertinimo komisija, apsvarsčiusi pateiktas kandidatūras išrinko 16 Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ nominantų. Medalius įteikė Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis ir Panevėžio miesto meras Rytis Mykolas Račkauskas.

Dr. Aldona Vladislava Vasiliauskienė buvo apdovanota „Už visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią tautiškumą ir dvasines vertybes“. Renginio vedėjo, Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro aktoriaus Albino Kėlerio buvo pristatyta ir kaip Lietuvos katalikų mokslo akademijos narė, katalikų bažnyčios istorijos tyrėja, pirmoji atvėrusi bazilijonų ordino istoriją Lietuvoje ir Ukrainoje, savo knygose iš nebūties prikėlusi arkivyskupus Mečislovą Reinį ir Juozapą Skverecką, vyskupą Pranciškų Būčį, daugelį vienuolių ir kunigų, o tarp jų ir šviesaus atminimo, panevėžiečiams gerai žinomą monsinjorą Joną Juodelį. Buvo pabrėžta, kad niekas kitas Lietuvoje taip nepopuliarina Lietuvos ir Ukrainos katalikų intelektinio sąjūdžio kaip daktarė Aldona Vasiliauskienė. Ji yra parašiusi per du šimtus mokslo straipsnių. Iš jų daugiau kaip ketvirtadalis ukrainistikos temomis. Šalia mokslo darbų Aldona Vasiliauskienė nepamiršta ir gimtojo Skapiškio. Čia daktarė dažnai vieši su ukrainiečių vienuoliais Bazilijonais, dovanoja knygas miestelio bibliotekai, gyventojus aprūpina dienraščiu „Lietuvos aidas“.

Tardama žodį dr. A.V. Vasiliauskienė kreipėsi katalikiškai: „Garbė Jėzui Kristui. Sveikinu visus susirinkusius, nuoširdžiai dėkodama kiekvienam čia esančiam. Pirmiausia padėka visai Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ komisijai rinkusiai mane šiam įvertinimui. Dr. Aldona kalbėdama sakė, kad yra ypač dėkinga Švenčiausios Nekaltosios Mergelės Marijos seserų tarnaičių kongregacijai Panevėžyje už rūpestį ir globą darbuojantis Panevėžio vyskupijos kurijoje bei kituose Lietuvos archyvuose.

Garbingi Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliai „Tarnaukite Lietuvai“ buvo įteikti ir visam būriui jo nusipelniusių žmonių: literatūrinių projektų kuratorei ir mecenatei Rūtai Elijošaitytei-Kaikarei, verslininkui Ruslanui Linevui, kultūros veikėjai Karolinai Masiulytei-Paliulienei, senovinės technikos muziejaus įkūrėjui Justinui Stoniui, LRT kultūros laidų redakcijos vyriausiajai redaktorei Jolantai Kryževičienei ir LRT radijo vyresniajai muzikos redaktorei Jūratei Katinaitei bei daugeliui kitų.

Renginio metu koncertavo Tomas Pavilionis ir Eugenijus Chrebtovas, Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos moksleiviai. O mūsų žemietė dr. Aldona Vladislava Vasiliauskienė kupiškėnų buvo apdovanota gėlių puokštėmis.

Nuotraukos A. Jonušytės

IMG 1120

Panevėžio Juozo Balčikonios gimnazijos moksleivės.

IMG 1131

Nuotraukoje iš kairės Kupiškio rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jurgita Trifeldienė, Kupiškio rajono savivaldybės meras Dainius Bardauskas, dr. Aldona Vladislava Vasiliauskienė, Kupiškio etnografijos muziejaus direktorė Violeta Aleknienė ir Kupiškio rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjos pavaduotojas Vytautas Knizikevičius.

IMG 1175

Nuotraukoje dr. Aldona Vladislava Vasiliauskienė renginio metu.

IMG 1230

Dr. Aldonai Vladislavai Vasiliauskienei Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalį "Tarnaukite Lietuvai" įteikia Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis (dešinėje) ir Panevėžio miesto meras Rytis Mykolas Račkauskas.

IMG 1252

Renginį veda Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro aktorius Albinas Kėleris.

IMG 1259

 Apdovanotieji Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliu "Tarnaukite Lietuvai" su Seimo Pirmininku Viktoru Pranckiečiu ir Panevėžio miesto meru Ryčiu Mykolu Račkausku.

IMG 1264

Dr. Aldona Vladislava Vasiliauskienė kupiškėnų apdovanota gėlių puokštėmis.