Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Pasaulinė kultūros diena Kupiškyje

Kultūra yra žmogaus universalumas, lankstumas, unikalumas, atvirumas kaitai ir laisvei. Ji ugdo žmonių kūrybines galias, lavina skonių įvairovę. Dažniausiai tai yra net ir ne  kažkoks konkretus rezultatas. Tai procesas, būsena, refleksija.

Balandžio 15-ąją Kupiškio kultūros centre jau trečius metus iš eilės gražiai buvo paminėta Pasaulinė kultūros diena. Visus svečius muzikos garsais pasitiko Vilniaus mušamųjų duetas Artūras Maniušas ir Martynas Stonkus. 

Šventės metu buvo įteiktos šešios vardinės statulėlės Už nuopelnus kultūrai, kurių autorius - kalvis Audrius Laucius. Šventę vedė Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro vadovas, operos solistas Jonas Sakalauskas. Renginį režisavo Kupiškio kultūros centro koncertų, spektaklių organizatorė Neringa Danienė. Apdovanojimų ceremoniją pradėti buvo pakviestas Kupiškio rajono savivaldybės meras Dainius Bardauskas bei Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jurgita Trifeldienė. Išgirdome nuostabių žodžių bei palinkėjimų kultūros darbuotojams. Pristačius renginio pradžią muzikinį sveikinimą skyrė Vilniaus mušamųjų duetas. Šių dviejų muzikantų muzika skambėjo ir tarp nominacijų teikimo. 

Garbingas apdovanojimas buvo įteiktas Kupiškio kultūros centro Subačiaus padalinio vadybininkei Ingai Dovydėnienei už reikšmingą kultūrinę veiklą. Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Juodpėnų padalinio bibliotekininkei Ritai Liogienei už kultūrines iniciatyvas. Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos bibliotekininkei Ritai Senvaitienei už profesionalų bibliotekos lankytojų aptarnavimą ir kūrybiškas skaitymo skatinimo iniciatyvas. Kupiškio etnografijos muziejaus fondų saugotojai Giedrei Zuozienei už aktyvią kraštotyrinę veiklą, muziejinių vertybių restauravimo ir konservavimo projektų rengimą ir įgyvendinimą, apskaitos tvarkymą. Taip pat -  už informacinio katalogo Seserų Glemžaičių rinkinys Kupiškio etnografijos muziejuje: tradiciniai lietuviški drabužiai ir jų priedai parengimą leidybai. Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro folkloriniam ansambliui Kupkėmis (vad. Alma Pustovaitienė) už Kupiškio krašto kultūros garsinimą ir reprezentavimą Lietuvoje ir užsienyje. Kupiškio rajono savivaldybės moterų vokaliniam ansambliui Versmė (vad. Nidija Sankauskienė) už Kupiškio vardo garsinimą, aktyvią koncertinę veiklą.

Įteikti nominacijas buvo pakviesti statulėlių Už nuopelnus kultūrai steigėjai: LR seimo nariai Audrius Šimas ir Viktoras Rinkevičius, Kupiškio rajono savivaldybė, verslininkas Augenijus Cecevičius, Kupiškio rajono savivaldybės tarybos narys Algirdas Notkus, UAB Medienos sprendimai. Nominantus ir renginio svečius sveikino Vilniaus edukologijos univesiteto profesorius Algirdas Raslanas, o muzikiniais kūriniais publiką sušildė operos solistas Jonas Sakalauskas ir akordeonistas Laimonas Salijus. Po renginio baigiantis gražiam ir saulėtam sekmadieniui visi buvo pakviesti pasivaišinti tortu, ir maloniai pabendrauti prie kavos puodelio.

Lietuvos kultūros darbuotojai, tuo pačiu ir Kupiškio krašto, savo kūrybine veikla prisideda prie istorinės atminties puoselėjimo ir sklaidos, bei prasmingo visuomenės piliečių bendravimo. Lietuvos kultūra - Lietuvos valstybės pagrindas, kuris yra kūrybiškos ir atsakingos pilietinės visuomenės sąlyga. Kultūros darbuotojai sieks, kad mūsų kultūra taptų esminiu Lietuvos vertės ženklu, jos būties pagrindu, mūsų valstybės savitumo, svarbos įrodymu, visaverte pasaulio kultūrų dialogo partnere.

Muziejininkė Jurgita Malevičiūtė.

kd

Vilniaus mušamųjų duetas.

kd1

Nuotrauka renginio metu.

kd2

Dainuoja operos solistas Jonas Sakalauskas, akomponuoja akordeonistas Laimonas Salijus. 

kd3

Apdovanojimų ceremoniją pradėjo ir sveikinimo žodį tarė Kupiškio rajono savivaldybės meras Dainius Bardauskas.

kd4

Foto akimirka.

kd5

Kupiškio rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjos Jurgitos Trifeldienės sveikino žodis.

kd6

Vilniaus mušamųjų duetas džiugino įspūdingais muzikiniais kūriniais.

kd7

Pradedamos teikti nominacijos. 

kd9 2

Kupiškio kultūros centro Subačiaus padalinio vadybininkei Ingai Dovydėnienei apdovanojimą įteikia verslininkas Augenijus Cecevičius.

kd10

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Juodpėnų padalinio bibliotekininkei Ritai Liogienei apdovanojimą įteikia LR seimo narys Audrius Šimas.

kd11

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos bibliotekininkei Ritai Senvaitienei gėlių kompoziciją įteikia Kupiškio rajono savivaldybės meras Dainius Bardauskas.

kd13

Kupiškio etnografijos  muziejaus fondų saugotojai Giedrei Zuozienei apdovanojimą įteikia Kupiškio rajono savivaldybės tarybos narys Algirdas Notkus.

kd14

Apdovanojamas Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro folklorinis ansamblis Kupkėmis (vad. Alma Pustovaitienė).

kd115

Padėkos žodį  taria Kupiškio rajono savivaldybės moterų ansamblio Versmė (vad. Nidija Sankauskienė) atstovė. 

kd20

Kupiškio rajono savivaldybės mero Dainiaus Bardausko sveikinimo žodis Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro direktorei Jolitai Janušonienei.

kd17

Nominantus ir renginio svečius sveikina Vilniaus edukologijos universiteto profesorius Algirdas Raslanas.

kd18

Muzikinius kūrinius publikai skyrė operos solistas Jonas Sakalauskas.

kd19

Akordeonistas Laimonas Salijus.

kd22

Šių metų nominantai  su nominacijų steigėjais.

kd23

Foto akimirka.