Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

„Nepriklausomybės ženklai Lietuvos muziejuose“

Lietuvos muziejų asociacijos rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos 21 mokslinėje konferencijoje Nepriklausomybės ženklai Lietuvos muziejuose vykusioje balandžio 24 d. Istorinėje Lietuvos Respublikos Prezidentūroje Kaune, dalyvavo Kupiškio etnografijos muziejaus muziejininkė, istorikė Aušra Jonušytė skaičiusi pranešimą Sugrįžęs į Lietuvą žemės saujele (apie ministrą pirmininką Antaną Merkį). Jos surinkta medžiaga yra kelių metų darbas papildytas archyviniais šaltiniais, literatūra ir A. Merkio marčios Birutės Emilijos Merkienės turėtais dokumentais ir prisiminimais. Savo kalboje istorikė akcentavo A. Merkio, kaip  vadovo gabumus, kuriuos yra įvertinęs ir Lietuvos Respublikos prezidentas Antanas Smetona viešai pagirdamas: Tamsta esi pats geriausias administratorius Lietuvoje!. Buvo pristatyta mūsų žemiečio A. Merkio veikla dirbant Krašto apsaugos ministru keliose vyriausybėse, Klaipėdos gubernatoriumi, Kauno burmistru, Vyriausybės vadovu ir trumpai Lietuvos Respublikos Prezidentu. Merkių šeimos likimas buvo nuspręstas  sovietų valdžiai juos represavus. 

Muziejininkei A. Jonušytei trumpam teko pabūti ir gide, sustojus prie prof. dr. Liudo Mažylio senelio, kraštiečio taip pat  prof. dr. Prano Mažylio daiktų ekspozicijos istorinėje Lietuvos Respublikos Prezitentūroje. Kolegos muziejininkai norėjo sužinoti daugiau  apie prof. dr. L. Mažylio senelį, todėl konferencijos pranešėją kalbino ir po renginio.

Buvo ir daugiau įdomių pranešimų. Panevėžio kraštotyros muziejaus Istorijos skyriaus vedėja dr. Zita Pikelytė skaitė pranešimą Abipus objektyvo: Nepriklausomybės ženklai prieškario fotografijose pateikusi ir nuotraukų iš Kupiškio krašto, plačiau papasakojusi apie fotografo iš Subačiaus Povilo Šinskio darbus, juose užfiksuotus vaizdus.

Informatyvus buvo Nacionalinio M.K. Čiurlionio dailės muziejaus mokslininko dr. Igno Narbuto pranešimas Nepriklausomos Lietuvos valstybės ženklų kelias į muziejų pirmosios okupacijos metu (1940-1941): Nacionlinio M.K. Čiurlionio dailės muziejaus numizmatikos skyriaus pavyzdys. Susirinkusiems įdomų pranešimą pristatė Palangos muziejaus mokslininkė dr. Sigita Bagužaitė-Talačkienė XX a. pirmos pusės gintaro pramonės atspindžiai Palangos gintaro muziejaus rinkinyje, sukėlusi didelį ne tik moterų, bet ir vyrų susidomėjimą. Buvo ir daugiau įdomių ir darbui naudingų pranešimų kiekvienam muziejininkui, kurie į Kauną buvo susirinkę iš visos Lietuvos.

IMG 1710

 Kupiškio etnografijos muziejaus muziejininkė Aušra Jonušytė

IMG 1712

Panevėžio kraštotyros muziejaus Istorijos skyriaus vedėja dr. Zita Pikelytė

IMG 1713

LMA RMTS vadovas Dalius Avižinis ir Palangos muziejaus mokslininkė dr. Sigita Bagužaitė-Talačkienė

IMG 1716

Aušra Jonušytė Istorinėje Lietuvos Respublikos Prezidentūroje Kaune prie prezidento Antanos Smetonos portreto

IMG 1720

Istorinėje Lietuvos Respublikos Prezidentūroje Kaune su eksponatais supažindina muziejininkė Justina Minelgaitė

 IMG IMG_1722

Aušra Jonušytė prie profesoriaus Liudo Mažylio senelio profesoriaus Prano Mažylio asmeninių daiktų

IMG IMG_1723

Dalis konferencijos dalyvių