Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Kupiškis atgimsta KŪRYBIŠKAI/Pašaukimo keliu

2018 m. gegužės 18-ąją, Tarptautinę muziejų dieną, Kupiškyje prasidėjo nacionalinis kultūros paveldo aktualinimo, kultūros ir meno sklaidos bei modernių iniciatyvų projektas „Lietuvos muziejų kelias“. Tai tarpsritinis trijų dienų renginys „Pašaukimo keliu“, vienijantis profesionalius bei pradedančius atlikimo ir vizualaus meno kūrėjus. Renginio sumanytoja ir vedėja Rūta Vitė visus susirinkusius kvietė į kitokį, nenusistovėjusio ir netradicinio renginio formatą. Viena didžiausių renginio staigmenų – Kupiškio etnografijos muziejaus partnerystė su Kupiškio rajono savivaldybės viešąja biblioteka ir kultūrinės patirties durų atvėrimas į lankytojams beveik nepažįstamas Kupiškio buvusias kareivines, kuriose netikėtam dialogui susitiko senoji tarpukario modernizmo architektūra ir šiuolaikiniai vizualieji menai. Ir vis tik joks kultūrinis-kūrybinis procesas nevyksta be kūrybingo žmogaus. Kūrybiškumo paieškose gelbėjo teatro pedagogas, Kauno miesto Kamerinio teatro režisierius Gytis Bernardas Padegimas. Remdamasis ilgamete savo kūrybinio bei visuomeninio darbo patirtimi, akcentavo apie primirštus esminius žmonių bendravimo dėsnius, asmeninės energetikos bei charizmos paiešką, materialinių vertybių dievinimą bei emigraciją, savo kūrybiškumo sužadinimą, jo ugdymą ir apie daugelį kitų dalykų, padedančių jauniems žmonėms suvokti save bei ieškoti savosios vietos šiandieninio gyvenimo labirintuose. Paskaita „Kaip uždegti kūrybinę ugnelę“ įtikino atsigręžti į save, kaip savojo gyvenimo kūrėją, o svarbiausius dalykus ar pasirinkimus rinktis atsakingai su vidiniu užsidegimu ir be prievartos.

Vėliau vyko trijų parodų pristatymai. Pristatydami save, kūrybinės tekstilininkų grupės TRY3 nariai (Aleksas Gailieša, Audrius Lašas, Vladas Daškevičius) akcentavo savo moto, jog užsiima ne tik lovatiesių audimu, bet taipogi analizuoja audinio proceso daugialypę prigimtį: savaip pateikdami siūlo, audinio, audimo būdo, audimo proceso, audimo garso, audiovizualinę raišką. Kūrybiniame procese akcentuoja tradicijų paiešką naujos kartos estetikos sampratoje. Naudodami tradicines audimo priemones, grupė, analizuoja šiuolaikinius, socialinius, visuomeninius, politinius audinius. Po Vlado Daškevičiaus kalbos, su jais kartu atvykusi atlikėja Rasuolė Andriukaitienė sudainavo du lietuviškos, dainuojamosios poezijos kūrinius. Kadangi ne visi parodų autoriai galėjo atvykti į atidarymą, parodų anotacijos buvo įrašytos, todėl tolimesnius pristatymus buvo klausomasi balso įrašo pagalba. Linos Praudzinskaitės paroda JAUNATIS yra fotografijos parodų ciklo „4 taškai“ (jaunatis, priešpilnis, pilnatis, delčia) dalis. Kūrėja pagrindinę ciklo mintį aiškina, kaip naujų kūrybinių idėjų paiešką, laiką svajonei, naujų darbų pradžiai: „Tai lyg kelionės pradžia be pabaigos. Per šį periodą formuojami ketinimai, kuriamos svajonės ir ramiai laukiamas metas.“ Petro Saulėno fotografijų paroda susideda iš septyniolikos kontaktinių atspaudų, kuriose vienijančia temos ašimi kaip tik ir yra jūros horizontas. Balso įraše buvo galima išgirsti fotomenininko mintis apie menines inspiracijas, kuriomis siekia iššaukti refleksiją, o tai svarbu gyvenime pačiam žiūrovui, – „Viskas, ką vykdome yra tarpusavyje susiję, viskas aplink mus yra tarsi viena bendra horizonto linija. Regimasis horizontas nubrėžia tam tikrą ribą, kur matymo laukas baigiasi. Žvelgdami į horizontą matome, kad pasaulis yra stabilus.“

Parodas galima aplankyti iki 2018 m. birželio 6 d.

20 val. renginio veiksmas persikėlė į etnografijos muziejaus kiemelį, kur vyko kinas po atviru dangumi. Ekrane – Donato Ulvydo istorinė drama „Emilija iš laisvės alėjos“. Tai sukrečiantis filmas apie kovą už laisvę sovietinės priespaudos prislėgtoje Lietuvoje, kuomet 1972 m. Kaune susidegino Romas Kalanta. Pagrindinė filmo premjera įvyko 2017 m. vasario 16 d., per 99-ąsias Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo metines. Filmas buvo nominuotas devyniose apdovanojimų „Sidabrinė gervė 2017“ kategorijose. Kupiškėnai džiaugėsi galėdami pamatyti itin svarbų Lietuvos istorijai filmą.

Gegužės 21 d. pavakarę kupiškėnai turėjo galimybę nemokamai pamatyti dviejų dalių dokumentinį spektaklį apie prezidentą Kazį Grinių „Alksniškės“. O spektaklis gimė iš režisieriaus G. Padegimo stipraus noro prisidėti siekiant atskleisti istorinę tiesą ir sugriauti kai kuriuos ne visai teisingus mitus apie tautos praeitį, kuriais mes iki šiol tikime. Juk priminti ir kalbėti apie K. Griniaus asmenybę ir jo nuveiktus darbus, it pavyzdžius, yra be galo aktualu šiandien, kuomet demokratijai pasaulyje yra iškilęs realus pavojus. Dokumentinis liudijimas kurtas remiantis paties K. Griniaus rašytais prisiminimais, amžininkų atsiminimais apie prezidentą, taip pat visais įmanomais istorikų parašytais tekstais. Spektaklyje veiksmas vyksta K. Griniaus sesers Onos Griniūtės-Bacevičienės sodyboje Alksniškėse 1942-1944 m., kur iš Kauno atvykęs (tiksliau išremtas, dėl memorandumo prieš žydų genocidą) glaudžiasi Kazys Grinius. Sodyboje gyvenantis ir Onos sūnus karininkas Vytautas Bacevičius, nenorėjęs eiti į perversmui vadovavusio generolo P. Plechavičiaus provincišką armiją, o vėliau tapęs Suvalkų apygardos partizanų štabo Stirnos bataliono vadu. Nuošalioje vietelėje, sūnėnas ir dėdė kalbasi apie Lietuvos situaciją, istorines pamokas, Lietuvos klystkelius, klaidas ir pasiekimus. Prezidento dialoguose su giminaičiais ar gyvenimo bendraminčiais atsiskleidžia K. Griniaus išgyvenimai, filosofinė pozicija bei asmeniniai bruožai – išmintis, tolerancija, demokratiškumas.

Kultūros centro didžioje salėje, Kauno miesto Kamerinio teatro aštuoni aktoriai daugiau nei tris valandas atskleidė ne tik K. Griniaus asmenybę, bet ir svarbiausius tuometinius istorinius įvykius.

Po spektaklio „Alksniškės“ Kupiškio etnografijos muziejaus direktorė dėkojo aktoriams užbaigusiems Muziejų kelias renginį, o Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jurgita Trifeldienė įteikė Kupiškio rajono mero Dainiaus Bardausko pasirašytas padėkas. Jos atiteko renginio sumanytojai Rūtai Vitei ir, aišku, Kauno miesto Kamerinio teatro bendruomenei.


pk1

Renginio PAŠAUKIMO KELIU informaciniai laikraščiai.

pk2

Akimirkos iš parodos atidarymo.

pk3

Lietuviškos, dainuojamosios poezijos atlikėja Rasuolė Andriukaitienė ir kūrybinės tekstilininkų grupės TRY3 nariai.

pk4

Lietuviškos, dainuojamosios poezijos atlikėja Rasuolė Andriukaitienė.

pk5

Kupiškio etnografijos muziejaus muziejininkė, renginio kuratorė Rūta Vitė.

pk6

Klaipėdos universiteto profesorius, teatro režisierius, lektorius Gytis Bernardas Padegimas.

pk7

Kupiškio rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jurgita Trifeldienė.

pk8

Kupiškio etnografijos muziejaus muziejininkė, renginio kuratorė Rūta Vitė ir miesto svečiai.

pk9

Kupiškio miesto svečiai, Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius Algirdas Venckus (stovi viduryje), Kupiškio etnografijos muziejaus muziejininkės Rūta Vitė (iš kairės antra) ir Kristina Jokimienė (iš dešinės pirma).

pk10

Miesto svečiai ir jų šypsenos.

pk11

Kūrybinės tekstilininkų grupės TRY3 instaliacija 100m = 100000m“.

pk12

Akimirkos iš parodos atidarymo.

pk13

Akimirkos iš parodos atidarymo.