Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Susitikimas su kraštotyrininku, fotografu Tautviliu Uža Virbališkiuose

 Laukminiškių kaimo muziejuje ir Virbališkių bibliotekoje visą rugpjūčio mėnesį eksponuojama kraštotyrininko, fotografo Tautvilio Užos fotografijų paroda „Gimtinė širdyje, fotografijose ir knygose“. Į buv. Virbališkių mokyklą rugpjūčio 16 d. susirinko mūsų bendruomenės žmonės susitikti su parodos autoriumi. Renginio organizatorėms muziejininkei Jolantai Knizikevičienei, bibliotekininkei Lidijai Mačiulienei gražiai talkino jaunosios muzikantės akordeonistė Ernesta Knizikevičiūtė ir saksofonistė Dominyka Malinauskaitė. 

Viešintiškis T. Uža nuo 1970 m. gyvena, dirba ir kuria Panevėžyje, tačiau nuolat palaiko glaudžius ryšius su gimtuoju kraštu, stebindamas visus įvairiapuse kraštotyrine, kultūrine, visuomenine veikla, savitu požiūriu į žmones, gamtą, įvykius.

 ,,Esu vienas iš tų, kuriems bet koks grožio pasireiškimas žmonių kasdienybėje yra didelė šventė, kelia džiaugsmą ir viltį. Gera stebėti, kaip žmonės, išvarginti nesibaigiančių darbų, dažnai skriaudžiami likimo, savo kasdienybėje randa gyvenimo prasmę, o buitį visaip gražina dainomis, pasakomis, rankdarbiais, drožiniais – viskuo, ką pastebi jautri žmogaus prigimtis. Ta buitis –  užrašyta, nufotografuota –  išlieka ilgam laikui. Toks mano gyvenimo tikslas – įamžinti paprastų žmonių nepaprastą svajonę gyventi gražiau, šventiškiau ir jaukiau. Dėl to ir ėmiausi kraštotyrinio darbo, kuris mane jau, matyt, amžinai pavergė ir kitaip gyventi nebegaliu ir nebenoriu “, - pasakojo svečias.

T. Uža nuo 1962 m. fotografuoja ir kaupia nuotraukų archyvą, panaudodamas jas paties sudarytose ir išleistose penkiose knygose, rengdamas parodas. Šiai parodai autorius pateikė per 80 fotografijų.

Jo straipsniai ir nuotraukos publikuotos periodiniuose ir kraštotyros leidiniuose.

2008 m. Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui T. Uža parengė ir išleido albumą „Viešintiškių pražydinta žemė“, kuriame pristatyta apie šimtą gražiausiai tvarkomų kraštiečių sodybų.

2010 m. išleistame prisiminimų rinkinyje „Iš širdies – viešintiškiai“ sudėti nueinantys užmarštin žmonių pasakojimai apie praeitį, tradicijas, šventes, amatus, kaimo buitį.

2012 m. pasirodė biografinis žinynas- albumas „Talentingieji viešintiškiai“, kuriame pristatyta per 40 meno ir dailiųjų amatų kūrėjų, publikuojama apie1000 nuotraukų.

2014 m. sudaryta ir išleista puikiai iliustruota nuotraukomis antrą šimtmetį pradėjusios Viešintų mokyklos istorija ,,Viešintų mokykla lyg vakar palikta“.

2017m. išleista penktoji autoriaus sudaryta knyga ,,Viešintų kraštas, kaimai ir žmonės“.

Su dideliu susidomėjimu renginio dalyviai vartė svečio atsivežtas knygas, stebėjo nuotraukas, klausėsi komentarų, gyvo pasakojimo apie įvairius nuotykius stengiantis įamžinti trapias akimirkas, gražius vaizdus, įžymius žmones.

Visus susirinkusius prie arbatos puodelio autorius pavaišino atsivežtu šakočiu. Pokalbį labai pagyvino jo surengta viktorina apie Viešintų kraštą, suteikusi klausytojams naujų žinių ir  pradžiuginusi puikiu prizu nugalėtoją E. Knizikevičiūtę.

Susitikime dalyvavusi mokytoja, kraštotyrininkė Kazimiera Danutė Sokienė priminė apie fotografijos kelią Lietuvoje, reikšmę mūsų kultūrai, istorijai, žymiausių meistrų darbus ir pasiekimus, pademonstravo plačiai paplitusią įvairiuose leidiniuose Balio Buračo nuotrauką, kurioje įamžintas prieškarinių senovinių kupiškėnų vestuvių spektaklio piršlys virbališkietis Antanas Barzdžiukas. Labai džiugu ir malonu, kad Tautvilis Uža  puoselėja istorinę savo krašto atmintį, o jo darbai- didžiulė vertybė ne tik viešintiškiams, dovana ateities kartoms.

Tautvilio Užos veikla įvertinta aukštais apdovanojimais. 2015 m. už savanorišką kultūros sklaidą Lietuvoje jis tapo Lietuvos Respublikos Seimo įsteigto Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio "Tarnaukite Lietuvai" laureatu. Už nuopelnus Aukštaičių krašto kultūrai 2015 m. jam skirta Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kultūros premija. 2018 m. jis apdovanotas Lietuvos kraštotyros draugijos padėka už Tėvynės meilės puoselėjimą, taurų darbą tyrinėjant tautos kultūros paveldą. Taip pat šiais metais gauta ir LR Seimo padėka Lietuvos 100- mečio atkūrimo proga už pagarbą Tėvynės praeičiai, už tai, kad prasmingais darbais garsina Lietuvą.

Džiaugiamės, kad kraštotyrininkas yra dažnas svečias ne tik Anykščių rajono kultūros įstaigose, bet gražiai bendradarbiauja su kupiškėnais. Su autoriaus padovanotomis knygomis mūsų bibliotekoje galės susipažinti ir pasigėrėti visi skaitytojai, todėl esame jam labai dėkingi, linkime jam stiprios sveikatos ir kūrybinės sėkmės, laukiame naujų darbų, tikimės juos pamatyti.

                                                              

                                        Renginio dalyvių vardu Liucija Vilkaitė

 

1 A

Renginio vedėja (iš kairės) muziejininkė J. Knizikevičienė. Nuotr.  R. Malinauskienės.

1 B

Tautvilio Užos sudarytos ir išleistos knygos. Nuotr. L. Skaburskienės.

1 C

Nuotraukoje iš kairės bibliotekininkė L. Mačiulienė ir T. Uža. Nuotr. R. Malinauskienės.

1

Parodos autorius, kraštotyrininkas, fotografas T. Uža ir virbališkietė mokytoja, kraštotyrininkė K. D. Sokienė. Nuotr. R. Malinauskienės.

4

Renginio svečiai. Nuotr. R. Malinauskienės.

2

Muzikinius kūrinius visiems dovanojo jaunosios muzikantės akordeonistės E. Knizikevičiųtė (kairėje) ir saksofonistė Dominyka Malinauskaitė (dešinėje). Nuotr. R. Malinauskienės.