Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Naują knygą į kelionę išleido kunigas- poetas J. Jasėnas

Kunigas Justas Jasėnas- šiandieninis jaunasis knygnešys- jau antrąjį kartą užsuko į mūsų Virbališkių biblioteką susitikti su bendruomenės nariais. Šįkart su 3- ąja naujausia eilėraščių knyga ,,Surink iš pakraščių“. Rodos, ji kaip tik mums Lietuvos pakraščio žmonėms. Pavadinta taip todėl, kad posmai kurti gyvenant, dirbant įvairiose Lietuvos vietovėse ir už jos ribų.

Dėmesį traukia viršelis, toks meniškas, bet paprastas, įdomiu šriftu užrašytos raidės, užsklandoje autoriaus nuotrauka, eilėraščio posmelis, parašas. Tarsi šiltas pasisveikinimas ir prisistatymas skaitytojui. Rodos atvers duris, pakvies užeiti... taip ir yra!

Virbališkiečiams garbė pirmiesiems paimti į rankas širdies šiluma apgaubtas, gilias, prasmingas mintis iš dabarties būties apmąstymų, ramios ar užgautos sielos esaties, paslapties skraiste, kur esminė patirtis virsta menine ir nutiesia poetinį taką, savitą, įdomų. Išieškotas žodis, o gal laisvai plaukiantis iš autoriaus širdies ir sustojantis skaitytojo širdyje. Įdomiausia bei teisingiausia, kai girdi paties kūrėjo balsu skaitomą tekstą. Tuomet tikrai išgirsti norėtą pasakyti tiesą. Stebina mokėjimas keliais žodžiais daug pasakyti. Ačiū, kad poetas surado laiko paskaityti savo kūrybą. Šį eiliavimą nelengva skaityti. Klausydamas pajunti, kad Justas Jasėnas yra tikras aukštaitis, sėlių palikuonis. Tai rodo įgimta tartis. Jis tarsi literatūros tradicijų tęsėjas po Antano Baranausko, Karolinos Praniauskaitės, Klemenso Kairio, Antano Vienuolio ir kt.

Šiems didiems žmonėms skiria posmus, apie juos visus negali nutylėti pokalbyje. Vertina ir nepamiršta Tėvo Stanislovo, poeto Sigito Gedos, režisierių Galinos ir Vytauto Germanavičių. Nepamirštami įspūdžiai iš Kupiškyje pastatyto A. Vienuolio spektaklio ,,Prieblandoje“, kuriame atliko Antano vaidmenį.

Autorius myli knygas, keliones, apie kurias pasakoja ne tik poezijos posmuose, bet ir rajoninio laikraščio puslapiuose. Skaitytojai jų labai laukia. Džiugu, kad žada sukauptą medžiagą išleisti atskira knyga. O kur dar pamokslai Lietuvos bažnyčiose?! Gražu, kad rūpi nešti į žmones lietuvišką žodį, pasakoti apie asmenybes.

Susitikime kunigas– humanitaras leido pakartoti literatūros kursą ir tiems, kurie studijavę šį dalyką giliau ir buvusiems visų mokyklų mokiniams. Trumpai pasvarstėme apie literatūros meistrų asmenybės paslaptis, kūrybos savitumą, talentus ir demoniškumą.

Pristatytas ir antrasis leidinys, sudarytas Justo Jasėno, pavadintas ,,Dienoraščiu“, skirtas iškiliai kunigo disidento Alfonso Lipniūno asmenybei, popiežiaus Pranciškaus apsilankymo Lietuvoje 2018 m. rugsėjo 22-23 d. , dailininkės Stasės Medytės Jubiliejaus prisiminimui.

Išspausdintame leidinyje skelbiamos dienoraščių ištraukos bei Šventojo Rašto citatos. Paėmęs į rankas ,,Dienoraštį“, pajunti, kokia svarba ir pagarba atvykstančiam į Lietuvą be galo garbingam svečiui. Didelėmis mintimis pasitikime Jį.

Mūsų šiandieniniam svečiui poetui- kunigui Justui Jasėnui skaitytojai , susitikimo organizatorės bibliotekininkės L. Mačiulienė, L. Čejauskienė bei muziejininkė J. Knizikevičienė reiškia pagarbą, padėką už širdies šilumą, šviesų žodį paliktą mumyse ir įsigytas knygeles su autoriaus autografu.

 Renginio dalyvių vardu Kazimiera Danutė Sokienė

Nuotraukos Renatos Malinauskienės.

kj

Nuotraukoje kunigas J. Jasėnas.

kj1

Lidija Mačiulienė (stovi kairėje) pristato kun. J. Jasėną.

kj2

Dėmesio susilaukė J. Jasėno knygos pristatymas Virbališkiuose.

kj3

Pristatoma knyga "Surink iš pakraščių".

kj4

Gera nuotaika lydėjo visus susirinkusius į knygos pristatymą.

kj5

Įdomu susipažinti ir nauja knyga ir klausytis kunigo, poeto J. Jasėno.