Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Jubiliejinė skulptoriaus Henriko Orakausko paroda “Refleksijos“ Kupiškio etnografijos muziejuje

H22Šių metų rugsėjo 22 d. į Kupiškio etnografijos muziejų, kuriame vyko skulptoriaus Henriko Orakausko jubiliejinė kūrybos darbų paroda, rinkosi didelis būrys miesto gyventojų, draugų, pažįstamų, ir bičiulių. Visi skubėjo susitikti ir pasiklausyti paties skulptoriaus pasakojimo apie savo kūrybą, ateities planus.

Susitikimą Kupiškio etnografijos muziejuje su skulptoriumi Henriku Orakausku pradėjo literatė Genovaitė Koriznienė. Ji sukūrė ir padeklamavo eilėraštį skirtą parodos autoriui. Literatūrinėje potekstėje, lyg buvo pereita per šio žmogaus gyvenimo dienas.

Henrikas Orakauskas gimė 1948 m. rugsėjo 19 d. Vyžuonose ( Utenos raj.). 1974 m. baigė Telšių taikomosios dailės technikumo meninio metalo apdirbimo specialybę. Už Šv. Jonų centrinio altoriaus atrestauravimą, jam suteikta II- oji restauratoriaus metalisto kategorija. Nuo 2001 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Menininkas gyveno ir kūrė Vilniuje, Šiauliuose, Kupiškyje, šiuo metu gyvena Kernavėje. Menininko kūrybos sritys labai įvairios: metalo, medžio ir akmens skulptūra, piešiniai, grafika, karikatūra. Henriko Orakausko kūrinių yra įsigiję: Aušros muziejus (Šiauliai), Lietuvos Respublikos Seimas, Šveicarijos ambasada, Šiaulių, Panevėžio, Utenos, Kupiškio, Zarasų miestai, Vyžuonų miestelis; privatūs kolekcininkai Lietuvoje ir užsienyje ( JAV, Olandija, Rusija, Anglija, Ispanija, Ukraina) ir kt.

Autorius aktyviai dalyvauja grupinėse parodose.

Studijoje-galerijoje „Šulinys“ Kernavėje (Vilniaus g. 8) galima pamatyti pastoviai veikiančią autoriaus kūrinių ekspoziciją.

 

H23Muziejaus direktorė Violeta Aleknienė tęsė dialogą su menininku perskaitydama jo paties apibūdinimą apie save: „Kiekvieno iš mūsų egzistavimas žemėje – tai santykis su žeme, gamta ir žmogumi. Siekiant gyvenimo prasmės žmogus stebi pasaulį ir ieško savęs. Žmogus turi sukurti sau atvarą, vidinę pasaulėžiūrą, ir kad to pasiekti galime mentaliniu darbu, kultūrine veikla. Jeigu nesinaudosi duotomis rankomis ir protu, gali kaltinti tik save.

Per savo gyvenimo dešimtmečius skulptorius Henrikas Orakauskas sukūrė daug puikių kūrinių, kurie į kiekvieno žmogaus dvasią įsilieja skirtingai. Mes to negalime nei pamatyti, nei justi. Tačiau pamatę jo kūrinius po atviru dangumi, liekame sužavėti.

Parodos autorius H. Orakauskas savo kūrinių neužkoduoja menine kalba. „Technologija nėra mano vėliava, svarbiausia mintis, pateikta gyvenimo prasmė“, - kalbėjo pats autorius.

Skulptoriui yra įteiktos įvairios nominacijos . Viena iš jų, kurią skiriant buvo įtrauktas platus visuomenės ratas – tai 2009 m. dienraščio „Respublika“ skaitytojų pasiūlyta nominacija „Nacionalinė vertybė – žmogus amžininkas“.

H20Skulptorius H. Orakauskas yra mylimas ir laukiamas Kupiškyje. Daug metų čia gyveno. Matydamas tuometinį Kupiškio miesto vardą, autorius yra pasakęs: „Kupiškis turi būti kitoks. Mano svajonė jį ištraukti iš mažų miestelių konteksto“. Šiandien šis mažas Rytų Aukštaitijos miestelis tapo muziejumi po atviru dangumi. Iš viso mieste H. Orakauskas yra sukūręs 28 skulptūras. Visos jos labai skirtingos. Tiek dydžiu, mintimi, erdviniu sprendimu. Į miestą atvykę svečiai ar skubantys pro šalį kupiškėnai gali pamatyti skulptūras „Angelas“, „Strutis“, Piemenukas su žąsele“ , „Kupa ir Lėvuo“. Autorius atskleidžia, kad net skulptūros vieta, įtakoja kuriamo darbo formą, mintį ir net medžiagą.

Šiuo metu autorius gyvendamas Kernavėje priima lankytojus iš visos Lietuvos, veda edukacinius užsiėmimus ir kuria toliau įgyvendindamas savo kūrybinius sumanymus.

Kuriančiam žmogui neįmanoma pasislėpti. Pas jį visada veda kūrybiniai ženklai.

H. Orakauskas jubiliejinę parodą pristato tose vietose, kurios susijusios su jo gyvenamąja vieta. Tai Utena, Kupiškis, Šiauliai, Vilnius. Be abejonės jos taip pat yra eksponuojamos ir labai garsiose galerijose. Parodose pristatoma H. Orakausko septynių dešimtmečių kūryba.

Autorius yra pasakęs: „Be galo svarbus dalykas būti miesto dailininku – ir miestui, ir dailininkui. Tau yra didelė atsakomybė ir tu esi priverstas būti sąžiningas. Kupiškis man darosi kaip platforma, ant kurios galėjau stovėt, ir jau tada ateina idėjos, kurios pasitvirtina kitur išvažiavus...“

Visos parodos pristatymo metu, kuomet vyko šiltas dialogas tarp autoriaus ir susirinkusios publikos, visus malonia muzikos nata ir dainomis džiugino Kupiškio r. savivaldybės kultūros centro moterų vokalinis ansamblis „Versmė“ (vad. Nidija Sankauskienė). Lyg gyvenimo varpų skambesys tą dieną visos melodijos buvo skiriamos parodos autoriui Henrikui Orakauskui. Begalės gėlių puokščių taip pat gulė ant skulptoriaus rankų, o akys žibėjo nuo artimųjų, draugų, bičiulių skirtų sveikinimų.

Skulptorių sveikino Stankūnų šeima, buvęs bendradarbis H. Dauderys, Aušra Sriubiškienė, Kupiškio r. savivaldybės kultūros centro folkloro ansamblis „Kupkėmis“ atstovais su vadove Alma Pustovaitiene, Kupiškio r. tautodailininkai, buvęs paminklosaugininkas Kazys Stančikas. Muziejininkų vardu padėkos žodžius tarė direktorė Violeta Aleknienė. Ji menininkui palinkėjo visada stovėti ant savo gyvenimo platformos. Nestokoti kūrybinių minčių, sveikatos, įkvėpimo, save dovanoti artimiesiems, su jais praleisti kiekvieną minutę.

 

O mes visi žinome, ir perduodame jaunajai kartai, kad skulptorius H. Orakauskas yra – „Kupiškio puošybos pradininkas ne tik dėl datos ir pirmo kūrinio, bet ir dėl noro įkūnyti vietą, erdvę, ieškoti tapatybės ženklų, išreikšti save ir tai, kas yra aplinkui“ – rašo menotyrininkė Donata Jutkienė.

 

H2

 

 

Nuotraukoje Kupiškio etnografijos muziejaus direktorė Violeta Aleknienė.

 

H3

 

Nuotraukoje literatė Genovaitė Koriznienė.

 

H4

 

 

Nuotrauka parodos pristatymo metu. Skulptorius Henrikas Orakauskas sėdi viduryje.

 

H18

 

Koncertuoja Kupiškio r. savivaldybės kultūros centro moterų vokalinis ansamblis "Versmė" (vad. Nidija Sankauskienė iš kairės pirmoji).

 

H7

 

Skulptorių H. Orakauską (iš dešinės pirmas) sveikina Stankūnų šeimyna. 

 

H10

 

Sveikina Kupiškio r. tautodailininkų atstovės Virginija Jurevičienė (kairėje)  ir Genutė Vaičikauskienė.

 

H11

 

Tarp sveikintojų buvęs paminklosaugininkas Kazys Stančikas.

 

H19

 

Sveikinimo žodžiai nuo Kupiškio r. savivaldybės kultūros centro folkloro ansamblio "Kupkėmis" atstovų kartu su vadove Alma Pustovaitiene (iš kairės pirmoji).

 

H13

 

Sveikina Kupiškio r. savivaldybės viešosios bibliotekos kraštotyros ir edukacijos skyriaus vedėja Lina Matiukaitė.

 

H14

 

Nuotraukoje buvęs skulptoriaus bendradarbis H. Dauderys.

 

H15

 

Nuotraukoje sveikinimo žodžius muziejininkų vardu tarė Kupiškio etnografijos muziejaus direktorė Violeta Aleknienė.