Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Atmintis išlieka gyva

Lietuvos ŠIMTMETIS sėkmės istorija, kurią kūrė visi Lietuvos žmonės, mūsų proseneliai, seneliai, tėvai, mes. Minėdami atkurtos Lietuvos šimtmetį norime, kad kiekvienas rastume savo ryšį, asmeninę istoriją, savo šventės emociją ir tradiciją. 

Džiaugiamės, kad spalio 20 dieną į renginį ,,Atmintis išlieka gyva...‘ skirtą Lietuvos šimtmečiui paminėti, susirinko virbališkiečiai, jutkoniečiai, gindviliečiai, laukminiškiečiai ir svečiai iš kaimyninio Rokiškio rajono. Visus linksmino Juodupės kultūros centro kapela ,,Vyžuonta“ (vadovė Elinga Astrauskienė).

Pirmiausia vyko knygos ,,Jutkonys ir jutkoniečiai“, kurią sudarė ir parengė doc. dr. Linas Vidugiris sutiktuvės. Ši kraštiečio knyga – atminties paminklas gimtinei. L. Vidugiris neturėjo galimybės atvykti, bet jo artimųjų Arūno Vidugirio, Zofijos ir Rimanto Babickų šeimos dėka, buvo sukurtas vaizdo įrašas, kuriame autorius pristatė knygą. Joje pateikiami Kupiškio rajono Jutkonių kaimo istoriniai metmenys, Lietuvos ir kupiškėnų tarmių apžvalga, jutkoniečių, jų sutuoktinių, vaikų, vaikaičių biografinės žinios, nuotraukos, kaimynų prisiminimai apie Jutkonis.

Žodį tarė mokytoja, kraštotyrininkė K. D. Sokienė, kuri palinkėjo visiems ją perskaityti, nes tai didelė, išskirtinė dovana, ne tik jutkoniečiams. Renginio vedėja Lidija Mačiulienė kvietė pasidalinti prisiminimais senuosius Jutkonių kaimo gyventojus. Birutė Vaitiekūnaitė, kuri gimė ir dabar gyvena savo tėviškėje, pasidalino prisiminimais apie L. Vidugirį, pasakojo, kad atvykęs į kaimą, vaikystėje pavėžindavo savo ,,Pobieda“; Benjaminas Kiaulėnas – apie praleistą vaikystę Jutkonyse; Ženė Totorienė – palaiko glaudžius ryšius su knygos autoriumi jau apie penkiasdešimt metų.

Nėra kantresnio mokytojo, už knygą. Ji šviečia, lavina, taurina. Tikime, kad leidinys ,,Jutkonys ir jutkoniečiai“ suteiks daug malonių akimirkų, žinių, atgaivins prisiminimus. Dėkojame autoriui L. Vidugiriui už atliktą neįkainuojamą darbą savo tėviškei, Kupiškio kraštui, kruopščiai surinktas žinias, už istorinės atminties išsaugojimą mums ir ateities kartoms. Nepamirškime savo giminės šaknų, bendraukime su vyresnės kartos žmonėmis. Esam laisva šalis, atsimenanti savo tautos šaknis.

Paminėjome ne vieną datą, o šimto metų sėkmės istoriją, kurią kūrė žymūs kraštiečiai: Petras Babickas, Lionginas Vaitiekūnas, Vincas Vyčinas, Aldona Adelė Čiurlytė, Jonas Kęstutis Vaitiekūnas, Alfonsas Dešrius, Teofilis Čiurlys, Kalikstas Čiurlys, Linas Vidugiris, Algimantas Zolubas, Kazimiera Danutė Sokienė. Renginio vedėja Jolanta Knizikevičienė demonstruodama skaidres kvietė pažinti jų pasiekimus ir iššūkius. Išleistas Lietuvos valstybės šimtmečio proga lankstinukas ,,Žymių kraštiečių sukaktys“ (parengė bibliotekininkės L. Mačiulienė, L. Čejauskienė ir muziejininkė J. Knizikevičienė) buvo padovanotas žiūrovams.

Virbališkių kaimo bendruomenės pirmininkė Virginija Katelienė informavo, kad bendruomenė įgyvendina Kupiškio rajono savivaldybės finansuotą projektą „Atmintis išlieka gyva“, kurio metu nupirktos reikalingos priemonės organizuojant renginius (projektorius, ekranas ir kt.).

Pirmininkė džiaugėsi, kad šiandien minėdami Lietuvos valstybės šimtmetį, galime pasveikinti ir bendruomenės narius, kurie šventė arba dar švęs gražias sukaktis. Prieš 10 m. susikūrė Virbališkių kaimo bendruomenė. Tikim, kad ir ateinantis dešimtmetis bus prasmingas darbais, turiningais renginiais, nuoširdžiais susitikimais ir žiūrovų gausa. Norisi pasakyti „ačiū“ visiems, kurie kuria bei dalijasi gerumu su aplinkiniais, palinkėti gero ir šilto pasibuvimo visiems susirinkusiems.

Peržvelgėme, prisiminėme bendruomenės dešimtmečio renginių akimirkas praleistas kartu ir išsaugotas nuotraukose. Svečiai linkėjo bendruomenei išlikti tokiai pat stipriai, matomai, spręsti kartu iškilusias problemas ir pasidžiaugti savo pasiekimais.

Po sveikinimų, visų laukė staigmena – Virbališkių kaimo bendruomenės 10-mečiui V. Katelienės iškeptas didžiulis medaus tortas. Jubiliatai buvo apdovanoti gėlėmis, suvenyrais. Linksmai besišnekučiuojant, smagiai dainas bedainuojant, susirinkusieji net nepastebėjo, kaip greitai prabėgo laikas. Pasidalinę šiluma bei gerumu, padėkoję vieni kitiems, bendruomenės nariai skirstėsi namo neskubėdami – juk čia buvo drauge smagu, gera…

Lidija Mačiulienė, Jolanta Knizikevičienė                        

Nuotraukos Renatos Malinauskienės

 atm1

Labai ilgai laukta knyga, kurią sudarė ir parengė doc. dr. L. Vidugiris

atm2

Į renginį susirinko nemažas būrys Jutkonių, Virbališkių, Gintvilų, Laukminiškių gyventojų.

atm3

 K. D.Sokienė papasakojo apie knygą  "Jutkonys ir jutkoniečiai"

atm4

Benjaminas Kiaulėnas prisiminė vaikystę Jutkonyse ir pasveikinimo Virbališkių kaimo bendruomenę su 10 metų jubiliejumi.

atm5

Ženė Totorienė papasakojo apie knygos autorių L. Vidugirį.

atm6

Visus susirinkusius linksmino Juodupės kultūros centro kapela "Vyžuonta".

atm7

Pasveikinta Virbališkių kaimo bendruomenės pirmininkė Virginija Katelienė.

atm8

Renginio organizatorės ir vedėjos.Iš dešinės L. Mačiulienė, J. Knizikevičienė ir bibliotekininkė L. Čejauskienė.