Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Šv. Kalėdų šiluma mus visus suartina

pad1Kupiškio Etnografijos muziejus bene pirmasis Kupiškio rajone pradėjo kalėdinių renginių ciklą. Snieguotą gruodžio septintosios popietę į šventiškai išpuoštą parodų salę muziejininkai pakvietė visus savo darbuotojus, rajono vadovus, rėmėjus, geradarius ir Kupiškio visuomenę. Prie baltomis staltiesėmis užtiestų stalų šiltai mirkčiojant žvakučių liepsnelėms jaukiai įsitaisė virš penkiasdešimties svečių. Prasidėjo padėkos vakaras „Šv. Kalėdų šiluma mus visus suartina“.

...Spėriai bėga metai, nusinešdami skausmą, nusivylimą, širdžiai mielas akimirkas. Nepajuntama valandų tėkmė, nepastebimas dienų skrydis. Taip palydime nutolstančius metus. Iš jų visų kilimas nuostabus, kuriuo šiandien prabėgę metai vaikšto su rūpesčiais ir džiaugsmais, su įveiktom kliūtim ir dideliais darbais. Šį vakarą paversti maloniu stabtelėjimu kasdienių darbų ir rūpesčių sūkury, susimąstymo akimirka, ramybės palaima pakvietė renginio vedėja muziejininkė Virginija Pakalniškienė. Pristačiusi stebuklingąjį adventinį laikotarpį ji pabrėžė, kad jaukus Kalėdinis laikotarpis – tai ne tik džiugus švenčių laukimas, bet ir nuveiktų darbų įvertinimas, skolų „atsirokavimas“, pagarba geradariams. O gražių darbų šiemet nestigo. Yra kam šiandien nulenkti galvas ir nuoširdžiai AČIŪ ištarti. Atsilyginimui neturėdami brangių dovanų, muziejininkai svečiams skyrė šilčiausius padėkos žodžius ir dainų autoriaus ir atlikėjo panevėžiečio Sigito Stankūno muzikinius sveikinimus.

Gražiausi posmai ir atlikėjo dainos buvo skirti visų rajono ugdymo įstaigų darbuotojams bei jų ugdytiniams, kurie visada noriai dalyvauja visuose muziejaus organizuojamuose renginiuose bei projektuose. Už dalinamą gerumą ir meilę kitiems (kaip žinome, visada ką duodam – sugrįžta patiems) padėkota visiems meniniams rėmėjams - Kupiškio Kultūros centrui, Kupiškio Meno mokyklai, jų darbuotojams bei pedagogams, jų vadovaujamiems meno kolektyvams.

Begaliniame šių dienų skubėjime, kada jau nebėra laiko pastebėti pačių svarbiausių dalykų gyvenime, yra dar rajone verslininkų, įmonių vadovų, kurie suranda laiko ir galimybių paremti ir prisidėti prie renginio ar leidinio. Gera, kai apie muziejininkų darbus gali sužinoti visuomenė – visada pagalbos ranką tiesia informaciniai rėmėjai. Labai svarbu ir geri kaimynai bei giminiškos institucijos – Kupiškio Jaunimo centras, Viešoji biblioteka, Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčia – pasitarti, paskatinti, pagalbos paprašyti visada yra kur kreiptis. Visada savi ir laukiami muziejuje visi Kupiškio tautodailininkai. Padėkota ir visiems muziejaus geradariams, kurie kas eksponatus padovanojo, kas prisiminimais pasidalino, kas savo buvimu ir dalyvavimu parodė, koks svarbus žmonėms yra muziejaus darbuotojų triūsas ir pasiekti rezultatai.

Tokių gražių rezultatų muziejus nebūtų galėjęs pasiekti be rajono vadovų paramos ir palaikymo. Tad patys gražiausi padėkos ženklai ir jautri S. Stankūno daina buvo skirti savivaldybės merui, savivaldybės administracijai, Kultūros, švietimo ir sporto skyriui.

„Tad dėkojam mes visiems – ir mažiems, ir dideliems,“ – bendrą moto vis kartojo mažosios nykštukės (muziejininkės Kristinos Jokimienės NVŠ programos dalyvės) dovanodamos savo rankomis sukurtas šventines dovanėles visiems padėkos vakaro svečiams. Užpūtę Kalėdų žvakeles, vėl gyvenimą pradėsime nuo sausio: vėl suksimės darbų verpetuose, vėl darysime gerus darbus, vėl kursime rytojų. Tvirtėsim, draugausim ir kursime kartu. Jaukių, džiaugsmingų, sveikų ir sėkme ir laime turtingų Šv. Kalėdų ir sėkmingų ateinančių Naujųjų visiems mūsų geradariams. Tegul Angelas, vidinė šiluma kaip purus baltas sniegas būna Jūsų širdyse. Muziejaus darbuotojams linkiu sveikatos, santarvės, pagarbos vienas kitam, kasdieniškos tolerancijos, kūrybinio polėkio – juk tik nuo mūsų pačių priklauso šios mažos gimtojo krašto kultūros įstaigos veidas.

 pad0

Renginio vedėja muziejininkė Virginija Pakalniškienė.

pad3

Nuotraukoje panevėžietis, dainų atlikėjas Sigitas Stankūnas.

pad4

Muziejininkės Kristinos Jokimienės NVŠ programos dalyvės - nykštukės.