Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

2018 m. ataskaitinė kūrybos darbų paroda

Šių metų kovo 1 d. su atbundančiu pavasariu Kupiškio etnografijos muziejų sveikino Kupiškio r. tautodailininkų ataskaitinės kūrybos darbų parodos pristatymas ir atidarymas.

„Turtinga talentais Lietuvos žemė, gausu jų ir Kupiškio krašte. Lietuvių liaudies menas nuėjo ilgą, įsimintiną kelią, o mūsų tautodailininkai, būdami išradingi, tikrai auksarankiai, be darbo tikrai nesėdi“, – kalbėjo Kupiškio etnografijos muziejaus muziejininkė Virginija Pakalniškienė.

Šiais metais muziejuje Kupiškio r. tautodailininkų ataskaitinėje parodoje yra eksponuojama 16 tautodailininkų sąjungos narių ir meno mylėtojų darbai. Apsilankiusieji gali pamatyti Virginijos Jurevičienės, Ritos Molienės, Aldonos Ramanauskienės karpinius, Gintauto Tručinsko bei Romualdo Dobricko medžio dirbinius, Alfonso Blažio, Renės Sriubiškienės Vytauto Pastarnoko, Elenos Karpavičiūtės-Jankauskienės, Vidos Kaulakienės, Genios Vaičekauskienės tapytus paveikslus. Neįmanoma nesistebėti Irenos Vapšienės pintais gaminiais. O moteriško žavesio parodai suteikia Laimos Raišienės kurtos suknelės ir Irmos Alekienės velti gaminiai. Šiltumo ir jaukumo jausmą suteikia Birutos Jugulienės megztos pirštinės ir kojinės. Žiūrint į pintas Saveros Paštukienės ir Violetos Laužikienės juostas bei Janinos Varnienės išsiuvinėtas staltieses neatsistebėsite kruopštumu. Apie artėjančias Šv. Velykas jau primena Genutės Beniulienės numarginti margučiai ir Violetos Laužikienės verbos. Negalima nepastebėti ir virš galvų lėtai linguojančių iš šiaudų nupintų Ilonos Mikulėnienės sodų. Na o tvirtybės visai parodai suteikia Vytauto Jasinsko dirbiniai iš akmens.

Parodos ir renginio pristatymo metu visų metų veiklos darbus pristatė ir skaidres demonstravo Kupiškio r. tautodailininkų sąjungos Liaudies meno studijos „Židinys“ pirmininkė Virginija Jurevičienė. Ji trumpai aptarė tautodailininkų veiklą. Skaidrėse renginio dalyviai galėjo pamatyti kokios parodos buvo surengtos, kokiuose miestuose eksponuojami buvo darbai. Po apžvelgtos ataskaitos pirmininkė V. Jurevičienė pasveikino labiausiai nusipelniusius tautodailininkus ir dar nedrąsiai žengiančius naujokus, pakviesdama juos tapti tautodailininkų sąjungos nariais.

Kupiškio r. tautodailininkai labai artimai bendrauja ir su kitų rajonų bendražygiais. Vieni kitus lanko, sveikina. Pasveikinti su parodos atidarymu šiais metais atvyko Ukmergės r. tautodailininkų sąjungos pirmininkas Rimantas Zinkevičius. Jis džiaugėsi, kad Kupiškio krašto žmonės turi tikrai didelį būrį tautodailininkų, kurių parodos būna tikrai aukšto lygio. Gaila, tačiau šiais metais ataskaitinė kūrybos darbų paroda sutapo su „Kaziuko muge“, todėl daugelis meno puoselėtojų buvo išvykę į sostinę garsinti savo kraštų.

Kupiškio etnografijos muziejus taip pat džiaugiasi, kad gali bendradarbiauti su ryškiais meno puoselėtojais ir kartu rengti parodas. Atsidėkodami už nuostabius kūrybos darbus Kupiškio etnografijos muziejaus l. e. direktorės pareigas vyr. fondų saugotojos vardu buvo įteiktos padėkos Renei Sriubiškienei už Kupiškio krašto garsinimą dalyvaujant respublikiniuose konkursuose, Virginijai Jurevičienei ir Genei Vaičikauskienei už produktyvią edukacinę ir parodinę veiklas.

Renginio dalyvius ir svečius dainomis džiugino Kupiškio kultūros centro Subačiaus padalinio mergaičių vokalinis ansamblis „Smile“ (vad Irena Jėčiuvienė).

Tariam didelį ačiū Kupiškio r. tautodailininkams už giliai formuojamą meninį stilių ir skonį.

Paroda eksponuojama iki šių metų kovo 30 d. Kupiškio etnografijos muziejuje.

Jurgita Malevičiūtė

atask1

 

atask2

atask3

Tautodailininkės Irenos Vapšienės pinti dirbiniai.

atask4

Renginio vedėja Kupiškio etnografijos muziejaus muziejininkė Virginija Jurevičienė.

atask5

Koncertuoja Kupiškio kultūros centro Subačiaus padalinio mergaičių vokalinis ansamblis "Smile" (vad. I. Jėčiuvienė).

atask6

Nuotrauka renginio metu.

atask7

Ataskaitą apie 2018 m. nudirbtus darbus pristato Kupiškio r. tautodailininkų sąjungos pirmininkė Virginija Jurevičienė.

atask8

Nuotraukoje Ukmergės r. tautodailininkų sąjungos pirmininkas Rimantas Zinkevičius.

atask9

Nuotraukoje labiausiai nusipelniusi tautodailininkė už Kupiškio krašto garsinimą Renė Sriubiškienė.

atask10

Bendra nuotrauka.