Lėšos veiklai viešinti

Lėšų veiklai viešinti nėra numatyta.