Kupiškio etnografijos muziejaus vidaus darbo taisyklės

Muziejaus veiklos ataskaitos

Kupiškio etnografijos muziejaus 2024 – 2026 metų korupcijos prevencijos programa

Kupiškio etnografijos muziejaus 2021 – 2023 metų korupcijos prevencijos programa

Strateginiai veiklos planai

Muziejaus nuostatai

Kupiškio etnografijos muziejaus viešųjų pirkimų veiklos planas ir organizavimas 2022 m.

Kupiškio etnografijos muziejaus veiklos planai

Metinės finansinės ataskaitos

2022 m. ketvirtinės finansinės ataskaitos

2021 m. ketvirtinės finansinės ataskaitos

2020 m. ketvirtinės finansinės ataskaitos

2022 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2019 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2020 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2021 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Muziejaus veiklą grindžiantys įstatymai

2022 m. darbo užmokestis

Nuorodos