Edukacinis užsiėmimas „Kupiškio malūnų keliu“

Rekomenduojamas 5-12 kl. mokiniams, tačiau adaptuojamas visoms mokyklinio amžiaus grupėms ir suaugusiems. Teikiamas lengvą negalios formą turintiems asmenims.

Tikslas: Pristatyti Kupiškio krašto malūnų istoriją ir Kupiškyje išlikusius malūnus. Ugdyti orientacinius įgūdžius, skatinti pažinti Kupiškio krašto paveldą, Kupiškio etnografijos muziejaus ekspozicijoje esančius eksponatus, etnografinį palikimą.

Uždaviniai:

  1. Naudojantis pateiktomis priemonėmis ir nuorodomis surasti ir aplankyti Kupiškio mieste „pasislėpusius“ malūnus.
  2. Supažindinti su Kupiškio krašto malūnų ir paveldo istorija.
  3. Surasti Kupiškio etnografijos muziejaus ekspozicijoje esančius ir malūnų tematikai tinkančius eksponatus.
  4. Atlikti pateiktas praktines užduotis.

Metodai: „Minčių lietus“, pasakojamasis, lyginamasis, darbas grupėse, diskusija, eksperimentas, individualūs mokymo(si) metodai.

Priemonės: Ekskursija, dėlionės, kortelės su užuominomis, Kupiškio etnografijos muziejaus eksponatai.

Rezultatai:

  1. Mokiniai susipažįsta su Kupiškio krašto malūnų istorija. Aplanko mieste esančius ir išlikusius malūnų paveldo objektus.
  2. Kupiškio etnografijos muziejaus ekspozicinėje salėje suranda malūnų temai tinkančius eksponatus, išsiaiškina jų paskirtį, panaudojimą ir nustato laikotarpį.
  3. Surenka Kupiškio krašto malūnų autentiškomis fotografijomis sukurtas dėliones.

 

Edukacinį užsiėmimą veda muziejininkė Miglė Cimolonskienė
Tel. +370 459 35439