Edukacinis užsiėmimas “Partizanų ženklai“

Programa vedama pagal kultūros paso paslaugą (2020-2022 m.)

Rekomenduojama 7-12 kl. mokiniams, tačiau adaptuojama visoms mokyklinio amžiaus grupėms ir suaugusiems. Teikiama lengvą fizinės negalios formą turintiems asmenims.

 

Tikslas: Pristatyti Algimanto apygardos partizanų istoriją. Supažindinti su partizanų skiriamaisiais ženklais. Skatinti kritiškai vertinti šaltinius, ugdyti kūrybiškumą, pilietiškumą.

 

Uždaviniai:

  1. Supažindinti mokinius su teorine partizaninio karo laikotarpio 1944-1953 m. istorija Lietuvoje- rodomas trumpas video filmas;
  2. Supažindinti su Algimanto apygardos partizanų istorija ir partizanų naudotais skiriamaisiais ženklais – demonstruojamos skaidrės per Power Point);
  3. Surinkti teisingus skiriamuosius ženklus, pasigaminti partizanų antspaudą ant audinio ir pasirašyti antspauduojamą pasižadėjimą.
  4. Jei edukacija vyksta muziejuje, naudojantis interaktyviomis priemonėmis, kuriamas ir pavaizduojamas programos dalyvio susikurtas partizaninis ženklas.

 

Metodai: „Minčių lietus“, pasakojamasis, lyginamasis darbas grupėse, diskusija, eksperimentas, individualūs mokymo(si) metodai – Frayerio modelis, Venno schema, „Ratu pagal abėcėlę“.

 

Priemonės: rašalas, audinys, geležiniai ir mediniai antspaudai, kompiuteris, multimedija, interaktyvus stalas (jei edukacija vedama muziejuje).

 

Rezultatai:

Mokiniai susipažįsta su partizaninio karo laikotarpiu Lietuvoje ir Algimanto apygardos partizanų istorija bei partizanų naudotais skiriamaisiais ženklais.

Pasigamina partizaninius ženklus ant audinio, kurį vėliau gali panaudoti kaip antsiuvą arba dekoraciją asmeninėms reikmėms. Gauna rašytinį autentišką pasižadėjimą su partizanų skiriamųjų ženklų pavyzdžiais.

Interaktyviomis priemonėmis ugdo savo kūrybinius, gebėjimus.

 

Edukacinį užsiėmimą veda muziejininkė Miglė Cimolonskienė

Tel. +370 459 35439