Edukacinis užsiėmimas „Daiktai iš praeities” (nuotolinė paslauga)

Užsiėmimas norintiems pažinti IXI-XX a. pr. kaimo žmonių buities aplinką, apyvokos daiktus, darbo įrankius, rakandus. Daiktai iš praeities turi savo istoriją, vardus/pavadinimus. Juos

išlukštensime per smulkiosios tautosakos atstoves mįsles. Tikrai ir senovinės gražiosios mįslės kalba apie jau primirštus ar net nežinomus daiktus. Šis užsiėmimas papildys mokykloje įgytas lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo žinias.

Edukacinį užsiėmimą veda muziejininkė Kristina Jokimienė.

Tel. 8 459 35439