Edukacinis užsiėmimas „Pasakojamoji ir dainuojamoji tautosaka vaikams“

Edukacinis užsiėmimas „Pasakojamoji ir dainuojamoji tautosaka vaikams“ skirtas 1 – 5 klasių mokiniams. Programos tikslas – skatinti ugdytinius domėtis pasakojamąja ir dainuojamąja tautosaka.

Dalyviai klausys pasakojimų, mokysis liaudiškų žaidimų, dainų, mįslių, greitakalbių ir kt. Sužinos piemenavimo laikų rūpesčius, susišaukimo priemones, vaikiškas išdaigas ir, aišku, pagrindinius tautosakos žanrus.

Kiekvienas užsiėmime dalyvaujantis vaikas tautosakos žanrus mokysis ir atpažins atlikdamas praktines užduotis. Į bendrą vienovę sugretinami senoviniai ir šiuolaikiniai papročiai, tautosakos vienetai. Todėl mokiniai turi galimybę būti kūrybingomis ir mąstančiomis asmenybėmis.

„Pasakojamosios ir dainuojamosios tautosakos vaikams“ užsiėmimo siekiamybė – lietuvių etninės kultūros pažinimas, tautinio tapatumo bei savimonės ugdymas, siekiant išsaugoti tautinį identitetą bei krašto regioninius savitumus.

 

Edukacinį užsiėmimą veda muziejininkė Kristina Jokimienė
Kreiptis tel. 8 459 35439