„Senovė + inovacija“

Naudodami šias technologijas, jaunimas mokysis bendrauti ir bendradarbiauti, integruoti gimtosios kalbos (tarmės),
muzikos, istorijos, dailės žinias į neformalaus ugdymo procesą. Taigi, pasitelkus šiuos inovatyvius
metodus, bus užtikrintas kultūros vertybių prieinamumas ir sklaida.

Edukacinį užsiėmimą veda muziejininkė Kristina Jokimienė.

Tel. +370 459 35439